f : R {3}+ R – {4}, x.f(x) – 2 = 3.f(x) + 4x olduğuna göre f-1 (x) i bulunuz.

Soru: f : R {3}+ R – {4}, x.f(x) – 2 = 3.f(x) + 4x olduğuna göre f üssü -1 (x) i bulunuz.

Cevap: önce f(x) değerini bulup sonrasında bulduğumuz ifadenin tersini alırsak cevabı bulmuş oluruz.

x.f(x) – 2 =  + 4x

x.f(x) – 3.f(x) = 4x +2

f(x).(x-3) =4x-2

f(x) = (4x-2) / (x-3) olur. Bunun da tersini alırsak

f^-1(x) = (3x+2) / (x-4) olarak cevabı buluruz.

f : R R, f(x) = |x – 12| olduğuna göre (fof) (a) = 4 eşitliğini sağlayan a değerlerini bulunuz.

Soru: f : R R, f(x) = x – 12 olduğuna göre (fof) (a) = 4 eşitliğini sağlayan a değerlerini bulunuz.

Cevap: f(f(a)) = 4 olarak verilmiş.   f(a) = |a – 12| olur.

f(|a – 12| ) = 4

||a – 12| -12| =4 bu da dışarıya

||a – 12| -12| =4  ve ||a – 12| -12| =-4 olarak çıkar.

||a – 12| -12| =4  bu değer için a=28 ve -4 değerlerini alır.

||a – 12| -12| =-4 bu değer için a=20 ve a=4 değerlerini alır.

cevabımız da 28,-4, 4, 20 olarak bulunur.