4.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

4.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 1 adet MEB Yayınları ve 1 adette Ata yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitaplarına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

4. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ata Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Hasan Bey, çalıştığı şirkette yaptığı sunumu önceden söz verdiği gibi 3 saat 50 dakikada tamamlamıştır. Buna göre Hasan Bey, sunumu kaç dakikada tamamlamıştır?

Cevap: Arkadaşlar bildiğiniz üzere 1 saat 60 dk dır.

Soruda 3 saat 60 dakika verilmiş. İLk önce şu 3 saati, dakika cinsine dönüştürelim.

1 saat 60 dk ise;
3 aat 3×60 = 180 dakikadır. O halde

180 + 50 = 230 dakika olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Zeynep Hanım, çok sevdiği annesi ile telefonda 7 dakika 25 saniye konuştu. Zeynep Hanım, annesi ile telefonda kaç saniye konuşmuştur?

Cevap: Zeynep Hanım’ın konuştuğu toplam süreyi sn cinsinden sormuşlar.

1 dakika içerisinde 60 sn olduğuna göre
7 dk içerisinde 7×60 =420 sn vardır.
420 + 25 = 445 sn konuşmuştur Zeynep Hanım

 

Soru: 4/A sınıfındaki yazı tahtasının 6/15’sını öğretmen, 8/15“’ini öğrenciler kullandı. Bu durumda yazı tahtasının kaçta kaçı kullanılmamıştır?

Cevap: soruda verilen değerleri toplamamız gerekiyor.

6/15 + 8/15 = 14/15 yapar. Yani öğrenciler tahtanın bu kadarlık kısmını kullanmış olurlar.

cevabımızı 14/15 olarak bulmuş oluruz.

 

Soru: Bir okul bahçesinin 1/20 ’ine çam, 3/20’üne akasya,5/20 ’ine gül fidanı dikilecektir. Buna göre bahçenin kaçta kaçına, belirtilen fidanlardan dikilecektir?

Cevap: soruyu kolayca çözebilmek adına verilen kesirli ifadelerin payda kısımlarını ortak noktada birleştirelim.

3,20 ve 20 payda değerleri verilmiş. Bu sayılar 60 değerinde birleşir.
O halde 1/20 değerini 3 ile genişletirsek 3/60
3/20 değerini 3 ile genişletirsek 9/60
5/20 değerini 3 ile genişletirsek 15/60 olarak buluruz.

Bulduğumuz bu değerleri de toplarsak
3/60 + 9/60 + 15/60 = 27/60 bunu da sadeleştirirsek
9/20 olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 125 dakika süren bir sinema filmi saat 17.30’da bitti. Buna göre film, saat kaçta başlamıştır?

Cevap: soruyu çözebilmek için ilk etapta soruda verilen 125 dakikayı saate çevirmemiz gerekiyor.

60 dakika 1 saat olduğuna göre
120 dk 2 saat yapar, kalan 5 dk ile birlikte
125 dakikayı, 2 saat 5 dk olarak buluruz.

Şimdi de 17:30 dan 2 saat 5 dk yı çıkartalım.
2 saati çıkartırsak 15:30 yapar.
5 dk daha çıkartırsak cevabımızı 15:25 olarak buluruz.

 

Soru: Üniversite okumak için ailesinin yanından İstanbul’a giden Murat, 4 yıl 5 hafta 3 gün sonra üniversiteden mezun oldu. Murat, ailesinin yanından İstanbul’a gittikten kaç gün sonra üniversiteden mezun olmuştur?

Cevap: soruda, üniversite de geçen gün sayısı sorulmuş.

1 yıl 365 gün olduğuna göre, 4 yıl da
4×365 = 1460 gün yapar. Bu değer bir kenarda dursun

1 hafta 7 gün olduğuna göre 5 hafta
5×7 = 35 gün yapar. Bu değer de bir kenarda dursun.

3 gün değeri de zaten verilmiş. O halde bulduğumuz sonuçları toplarsak
cevabımızı 1460 + 35 + 3 = 1498 gün olarak cevabı buluruz.

3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları

3. Sınıf Matematik Çalışma Kitabı Sayfa 43-44-45 Cevapları MEB Yayınları 2020-2021 eğitim yılı için tüm soruların yanıtlarını detaylıca çözümleyerek paylaştık sevgili öğrenciler.

Soru: Atatürk İlkokulu öğrencileri fidan dikme etkinliğine katılmıştır. Öğrenciler; etkinliğin birinci gününde 78 adet fidan, ikinci gününde ise 135 adet fidan dikmişlerdir. Öğrenciler iki günde toplam kaç adet fidan dikmişlerdir

Cevap: Öğrencilerin iki günde toplam kaç adet fidan diktiğini bulabilmek için 2 gün boyunca dikilen fidan sayılarını toplamamız gerekiyor sevgili öğrenciler.

78 + 135 = 213 yapar. O halde iki ügnde toplam 213 tane fidan dikilmiştir.

 

Soru: Bir tiyatro oyununun birinci gösterimine 243 kişi, ikinci gösterimine 256 kişi, üçüncü gösterimine ise 384 kişi katılmıştır. Bu tiyatroyu izlemeye toplam kaç kişi gitmiştir?

Cevap: Tiyatroyu izleyen kişi sayısını bulabilmek için 3 gün boyunca gelen kişi sayısını toplamamız gerekmektedir. O halde;

243 + 256 + 384 = 883 yapar. Bu durumda 3 gün boyunca tiyatrodaki izleyici ayısı 883 kişi olur.

 

Soru: Atatürk Mahallesi sakinleri; geri dönüşüm için 86 kg plastik atık, 65 kg kâğıt atık, kâğıt atıklardan 30 kg fazla cam atık toplamıştır. Buna göre toplam kaç kg atık toplamışlardır?

Cevap: Toplam atık miktarını bulabilmek için plastik, kağıt ve cam atık miktarlarını toplamamız gerekmektedir.

Plastik atık miktarı 86 kg,

Kağıt atık miktarı 65 kg

Cam atık miktarı ise 60+30 = 90 kg

O halde tüm atıkların toplam miktarı 86 + 65 + 90 = 241 kg dır.

 

Soru: 3/A sınıfı öğrencileri sokak hayvanları için yiyecek almıştır. 56 kg kedi maması, kedi mamasından 29 kg fazla köpek maması almışlardır. Buna göre toplam kaç kg mama almışlardır?

Cevap: Toplam mama miktarını bulabilmek için kedi ve köpek mama miktarlarını toplamamız gerekmektedir.

Kedi mama miktarı = 56 kg

Köpek mama miktarı 56 + 29 = 85 kg olur.

Toplam alınan mama miktarı ise 56 + 85 = 141 kg dır.

 

Soru: Ersin Bey; bu ay 135 TL su faturası, su faturasından 47 TL fazla doğalgaz faturası ödemiştir. Ersin Bey, bu ay toplam kaç TL fatura ödemişt?

Cevap: Ersin Bey’in bu ay ödediği fatura miktarını bulabilmek için su ve doğalgaz fatura miktarını toplamamız gerekmektedir.

Su faturası 135 TL

Doğalgaz faturası 135 + 47 = 182 TL

Toplam ödenen fatura miktarı 135 + 182 = 317 TL dir.

 

Soru: Bir çiftçi geçen yıl üzüm bağından 145 kg üzüm elde etmiştir. Bu sene ise geçen seneden 56 kg fazla üzüm elde etmiştir. Buna göre çiftçi iki yılda toplam kaç kg üzüm elde etmiştir?

Cevap: Toplam üzüm miktarını bulmak için 2 yılda elde edilen üzümleri toplamamız gerekmektedir.

Geçen yıl elde edilen üzüm miktarı 145 kg

Bu sene elde edilen üzüm miktarı 145 + 56 = 201 kg

Çiftçinin iki yılda elde ettiği üzüm miktarı 145 + 201 = 346 kg dır.

 

Soru: Bir okul bahçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için süslenmiştir. Süslemede 115 tane kırmızı, 62 tane beyaz balon, kırmızı ve beyaz balonların toplamından 50 fazla da sarı balon kullanılmıştır. Buna göre toplam kaç tane balon kullanılmıştır?

Cevap: Kullanılan balon sayısını bulmak için kırmızı, beyaz ve sarı balon sayısını toplamamız gerekmektedir. O halde;

Kırmızı balon sayısı 115 tane

Beyaz balon sayısı 62 tane

Sarı balon sayısı 115 + 62 + 50 = 227 tane

Kullanılan toplam balon sayısı ise 115 + 62 + 227 = 404 tanedir.

 

Soru: Kerem 9, dedesi ise 78 yaşındadır. 9 yıl sonra Kerem ile dedesinin yaşları toplamı kaç olur?

Cevap: 9 yıl sonra Kerem’ in yaşı 9 + 9 = 18 olur. Dedesinin yaşı ise 78 + 9 = 87 olur. Bu durumda 9 yıl sonra;

Kerem ve Dedesinin yaşları toplamı 18 + 87 = 105 olur.

 

Soru: Bir müzeyi birinci gün 135 ziyaretçi, ikinci gün birinci günden 68 fazla ziyaretçi, üçüncü gün ise ikinci günden 29 fazla ziyaretçi gezmiştir. Buna göre müzeyi üç günde toplam kaç ziyaretçi gezmiştir

Cevap: Müzeye gelen ziyaretçilerin toplamını bulabilmek için 3 günde gelen ziyaretçi miktarını toplamamız gerekmektedir.

Birinci gün ziyaretçi sayısı 135 kişi

İkinci gün ziyaretçi sayısı 135 + 68 = 203 kişi

Üçüncü gün ziyaretçi sayısı 203 + 29 = 232 kişi dir.

Üç günde gelen toplam ziyaretçi sayısı ise;

135 + 203 + 232 = 570 kişidir.

 

Soru: Öğretmeni Elif’e bir araştırma ödevi vermiştir. Elif; bu ödevi yaparken birinci gün 37 sayfa, ikinci gün 44 sayfa kitap okumuştur. Üçüncü gün ise ikinci günden 10 sayfa daha fazla kitap okumuştur. Buna göre Elif üç gün boyunca toplam kaç sayfa kitap okumuştur?

Cevap: Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısını bulabilmek için üç günde okuduğu kitap sayılarını toplamamız gerekmektedir sevgili öğrenciler.

Birinci gün okuduğu sayfa sayısı 37

İkinci gün okuduğu sayfa sayısı 44

Üçüncü gün okuduğu sayfa sayısı 44 + 10 = 54 sayfadır.

Elif’in üç gün boyunca toplam okuduğu sayfa sayısı ise bu durumda

37 + 44 + 54 = 135 sayfadır.

12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

12.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için  MEB Yayınları ve Tutku Yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitaplarına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

12. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

12. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Tutku Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: f(x) = log5 ((3x – 5)/(x+1)) fonksiyonu veriliyor. f-1 (1) değerini bulunuz.

Cevap: f(a) = b  den  f-1 (b) = a olur.

Buna durumda

f-1 ((3x – 5)/(x+1)) = x

51 = (3x-5)/(x+1) olur.

5x+5 = 3x-5

2x = -10

x=-5 çıkar

f-1 (1) = -5 olarak buluruz.

 

Soru:  log 2 = m ve log 3 = n olduğuna göre log 75 i m ve n türünden yazınız.

Cevap: log 75 = log 3.25

= log 3 + log 25

= log 3 + log 100/4

= log 3 + log 100 – log 4

= log 3 + 2 + 2.log 2

= n + 2  -2m olarak sonucu buluruz.

 

Soru: log12 4 = x olduğuna göre log16 108 i x türünden yazınız.

Cevap: Aşağıdaki şekilde çözümü ağlayabiliriz arkadaşlar.

 

Soru: Aşağıdaki ifadelerden bir dizinin genel terimi olabileceklerin başına “✓” sembolü, olmayanların başına “x” sembolü koyunuz.

Cevap: Aşağıdaki çözümleriyle beraber görebilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Bir (an) dizisinde, ∀ n ∈ Z+ için a n + 1 = an + 2 + ve a5 = 9 olduğuna göre a20 kaçtır?

Cevap: Çözümü aşağıdaki biçimde yapabiliriz arkadaşlar.

(19 – 5) + 1 = 15 tane 2 vardır.

 

Soru: Bir (an) dizisinde, ∀ n ∈ Z+ için a n  = an – 1 +2n + ve a3 = 6 olduğuna göre a20 kaçtır?

Cevap: Çözümü aşağıdaki biçimde yapabiliriz arkadaşlar.

a20 = 6 + 2.(210 – 6)

a20 = 6 + 2.204

a20 = 6 + 408

a20 = 414 olarak buluruz.

 

Soru: Genel terimi a n  = (4n-1)/(bn+5)  olan dizi, b nin hangi değeri için sabit dizidir?

Cevap: 4/b = -1/5

-b = 20 den

b= -20 olarak buluruz.

6.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

6.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 2 adet MEB Yayınları ve 1 adette Öğün yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitaplarına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

6. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Öğün Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru: Burcu okuluna gitmek için Ankaray metro hattını kullanmaktadır. Burcu, 20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre bir biniş ücretini bulunuz.

Cevap:  20 binişlik indirimli karta 26 TL ödediğine göre

1 binişlik için 26/20 = 1,3 tl ödemiş olur.

Soru:  Bahar, kardeşi Cihan’ın doğum gününde salonu süslemek için 10 tane el işi kâğıdı ve 10 tane balon alıyor. Bahar el işi kâğıtları için 25,5 TL, balonlar için 4,5 TL ödüyor. El işi kâğıdı ve balonun birim fiyatı kaç TL’dir?

cevap:  el işi kâğıtları için 25,5/10 = 2,55 tl

balonlar için ise 4,5/10 = 0,45 tl

Toplamda ise 2,55 + 0,45 = 3 tl ödemiştir.

Soru: Bir su bardağının ağırlığı 0,015 kg’dır. Bardaklar 10, 100 ve 1000 tane olan üç farklı şekilde kolilenmiştir. Her bir kolinin ağırlığı kaç kilogramdır?

cevap: 10 kolilik için ağırlık 10×0,015 = 0,15 kg dır.

100 kolilik için ağırlık 100×0,015 = 1,5 kg dır.

1000 kolilik için ağırlık 1000×0,015 = 15 kg dır.

Soru: Yeni evine taşınan Dursun Bey, eşyalarını yük asansörü ile yukarı çıkarmak istiyor. Ancak asansör 300 kg’dan fazla yükü taşıyamıyor. Dursun Bey’in taşımak istediği eşyaların ağırlıkları 53,5 kg, 98,25 kg, 62,01 kg ve 52,5 kg’dır. Buna göre Dursun Bey’in bu dört parça eşyayı aynı anda asansör ile yukarı çıkarıp çıkaramayacağını tahmin ediniz. İşlem yaparak sonucu bulunuz ve tahmininizle karşılaştırınız.

Cevap:İlk önce tahmini sonucu bulalım arkadaşlar. Tahmin değerleri çin küsüratlı sayıları yuvarlayarak toplayalım

53 + 98 + 62 + 53 = 266 kg yapar.

Şİmdi de gerçek sonucu bulalım.

53,5 + 98,25 + 62,01 + 53,5 = 267,26 kg yapar.

Asansöt en fazla 300 kg taşıyabildiğine göre her iki işlem sonucunda da tüm kg lar taşınmış olur tek seferde.

Soru: Zeynep’in kumbarasında 50,25 TL vardır. Zeynep her hafta harçlığının 2,5 TL’sini kumbarasına atıyor. Zeynep’in kumbarasında 5 ay sonra kaç TL olacağını tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: 1 ay içerisinde 4 hafta olduğuna göre

5 ay içerisinde 5×4=20 hafta olur.

1 haftada harçlığının 2,5 tl sini kumbarasına attığına göre

20 haftada 20×2,5 = 50 tl atmış olur.

Başlangıçta kumbarada 50,25 tl vardı

Toplamda ise 50,25 + 50 = 100,25 tl olur.

Soru: Gürkan bisikletiyle birinci gün 3,1 km, ikinci gün 4,5 km ve üçüncü gün 4,25 km yol almıştır. Gürkan üç günde toplam kaç km yol almıştır? Tahmin ediniz. Tahmininizi işlem yaparak kontrol ediniz.

Cevap: İşlemi tahmini olarak istediği çin sayıları yuvarlayarak toplama işlemini yapalım arkadaşlar.

Sayıları yuvararsak 3 + 5 + 4 ten 12 km olarak buluruz.

Soru: 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?

Cevap: 5 kalıp sabun 1,250 kg geldiğine göre

15 kalıp sabun  (15×1,250)/5 = 3,750 kg gelir.

Soru: Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;

a) Terzi kaç parça kumaş elde eder?
b) Terzinin kaç metre kumaşı artar?

Cevap: a şıkkı için 56,8/1,2 = 47,33 ten 47 parça elde eder.

b şıkkı için a şıkkında 47 parça kumaş elde etmiştk. Yani

47×1,2 = 56,4 metre yapar.

Geriye ise 56,8 – 56,4 = 0,4 metre kumaş kalır.

7.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları 2020 2021

7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 2020 2021 eğitim yılı için 1 adet MEB Yayınları, 1 adet Koza Yayınları ve 1 adette Ekoyay yayınlarına ait kitaplar derslerde işlenmektedir. Ders kitapalrına ait soruların cevaplarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden erişebilirsiniz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Koza Yayınları

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Ekoyay Yayınları

Yukarıda paylaştığımız bağlantı adreslerinde kitaptaki soruların cevapları sıralı olarak yayınlanmıştır. Ayrıca sitemizde sayfa sayfa cevaplarda bulunmaktadır. Eksik gördüğünüz bir soru olursa yorum kısmından soruyu paylaşabilirseniz öğretmenlerimiz kısa süre içerisinde sorunuzu detaylıca cevaplandıracaklardır.

Aşağıda, kitaptaki soruların çözümlerinin yer aldığı örnek sorular paylaşılmıştır.

Soru  : Kenar sayısı 11 olan bir çokgenin;

a. Bir köşesinden geçen köşegen sayısını bulunuz.
b. Bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısını bulunuz.
c. İç açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.
ç. Dış açılarının ölçüleri toplamını bulunuz.

Cevap : 

a. n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden (n-3) tane köşegen çizilebilir. Bu durumda çokgenimizin köşegen sayısı 11 ise 11 – 3 = 8 bu çokgenin bir köşesinden geçen köşegen sayısıdır.

b. n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı (n – 2) ile bulunur. Bu durumda çokgenimizin bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı 11 – 2 = 9 olur.

c. n kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı (n – 2). 180º’dir. Buna göre çokgenimizin iç açılarının ölçüleri toplamı ;

(11 – 2). 180º = 9. 180º = 1620º olur.

ç. Bütün çokgenlerin dış açılarının ölçüleri toplamı 360ºdir. Bu durumda kenar sayısı 11 olan çokgenimizin dış açıları toplamı 360º olur.

 

Soru : Bir köşesinden geçen köşegen sayısı 17 olan çokgenin kenar sayısını bulunuz.

Cevap : Arkadaşlar n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden (n-3) tane köşegen çizilebilir. Bu durumda bizim köşegen sayımız 17 ise kenar sayımıza “n” dersek;

Köşegen sayısı = 17 = (n – 3)

n = 17 + 3

n = 20 (kenar sayısı) olur.

 

Soru : Çokgenin bir köşesinden geçen köşegenlerin ayırdığı üçgen sayısı 14 ise bu çokgenin kenar sayısını bulunuz.

Cevap : Arkadaşlar n kenarlı bir çokgenin bir köşesinden geçen köşegenlerin oluşturduğu üçgen sayısı (n – 2) ile bulunur. Bu durumda bizim çokgenimizin bir köşesinden geçen köşegenlerin ayırdığı üçgen sayısı 14 ise kenar sayımıza “n” dersek, çokgenimizin kenar sayısı;

14 = (n – 2)

n = 14 + 2

n = 16 olur.

 

Soru : Yandaki ABCD dörtgeninin iç açılarının ölçüleri verilmiştir. Bu verilere göre x kaç derecedir?

A) 30°                  B) 40°
C) 50°                  D) 60°

Cevap : n kenarlı bir çokgenin iç açıları ölçüleri toplamı (n – 2). 180º’dir. Bu durumda bizim çokgenimiz 4 kenarlı olduğuna göre iç açıları ölçüsü toplamı;

(4 – 2). 180º = 2. 180º = 360º olmalıdır. Buna göre;

(3x + 20) + (4x – 5) + (2x – 7) + (3x – 8) = 360º

3x + 20 + 4x – 5 + 2x – 7 +3x – 8 = 360º

12x = 360º

x = 30º dir.

Cevabımız A şıkkıdır.

 

Soru : Yandaki KLMNP beşgeninde verilenlere göre x ve y açılarının kaç derece olduğunu bulunuz.

Cevap :  x açısının ölçüsünü bulabilmek için öncelikle beşgenimizin iç açıları toplamını bulalım arkadaşlar.

(n – 2). 180º = (5 – 2). 180º = 540º beşgenin iç açıları ölçümü olur. Buna göre;

110º + 130º + x + 90º + 120º = 540º

450º + x = 540º

x = 540º – 450º

x = 90º olur.

x ve y açıları birbirini bütünler açılardır. Yani x + y = 180º’dir. x açısının değerini  90º olarak bulduğumuza göre, y açısı;

90º + y = 180º

y = 180º – 90º

y = 90º olur.

 

Soru : Yandaki şekilde m(ECD) = 35°, m(CDA) = 65° ve m(BAD) = 80° ise m(CBA) = x kaç derecedir?

A) 50°                B) 60°
C) 70°                D) 80°

Cevap : Soruda bize verilen şekilde ECD ve BCD açıları birbirini bütünler komşu açılardır arkadaşlar. Bunlardan BCD açısına y dersek;

35º + y = 180º

y = 180º – 35º

y = 145º olur.

ABCD çeşit kenar bir çokgen olduğuna göre bu çokgenin iç açıları toplamı;

(n – 2). 180º = (4 – 2). 180º = 2. 180º = 360º olur.

80º + 65º + 145º + x = 360º ise

290º + x = 360º

x = 360º – 290º

x = 70º olur.  Yani cevabımız C şıkkıdır.