3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Sayfa 138 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 138 Cevaplarının olacağı bu yazımızda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanmış 4. üniteye ait soruların çözümlerini paylaşacağız.

Soru: Bir tabaktaki 24 şekerin 1/3 ’i nanelidir. Geriye kalanlar sütlüdür. Buna göre kaç tane sütlü şeker vardır?

Cevap: 24 sayısının 1/3 değerini bulalım öncelikle sevgili öğrenciler.

\( \displaystyle\frac{24×1}{3} \)​ olur. Buradan da sonuç 8 çıkar. Yani 24 tane şekerin 8 tanesi naneliymiş.

Bu durumda sütlü şeker sayısı ise 24 – 8 = 16 adettir.

 

Soru: Ali 45 TL’sinin 1/9 ’ini harcadığına göre kaç TL’si kalmıştır?

Cevap: 45 sayısının 1/9 değerini bulup, sonrada bulduğumuz değeri 45 TL den çıkartmamaız gerekiyor. Bu durumda kalan TL miktarını bulmuş oluruz.

\( \displaystyle\frac{45×1}{9} \)​ olur. Buradan da sonuç 5 çıkar. Yani Ali, 45 TL nin 5 TL sini harcamıştır.

Geriye ise 45 – 5 = 40 TL parası kalmıştır.

 

Soru: 72 sayısının 1/6 ’inin 25 fazlası kaç eder?

Cevap: 72 sayısının 6 da 1 ini bulup, çıkan sonuca 25 ilave etmemiz gerekiyor. Bu doğrultuda işlemimizi yazalım sevgili öğrenciler.

\( \displaystyle\frac{72×1}{6}+25 \)​ olur. Buradan işlemlerimizi yaparsak;

12 + 25 olur. Buradan da sonucu 37 olarak buluruz.

 

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Sayfa 125 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125 Cevaplarının olacağı bu yazımızda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanmış 3. Ünite Değerlendirme sorularının çözümlerini yayınlayacağız.

Soru: Manav Ali Efendi 432 kilogram meyve ve sebzenin 360 kilogramını sattı.
Kalan meyve ve sebzeleri ihtiyaç sahibi 9 aileye eşit şekilde ikram etti. Manav Ali Efendi her bir aileye kaç kilogram meyve ve sebze vermiştir?

Cevap: Meyve ve sebzeler satıldıktan sonra geriye 432 – 360 = 72 kg malzeme kalır. Bunu da ihtiyaç sahibi 9 aileye eşit şekilde ikram edildiğine göre,

Her bir aileye ​\( \displaystyle\frac{72}{9}= \)​ 8 kg meyve ve sebze düşer.

Soru: Aşçı Mehmet, lokantası için 60 kilogram fasulye aldı. Aldığı fasulyenin 4 kilogramını evine götürdü. Kalan fasulyeyi bir hafta boyunca her gün eşit miktarda kullanarak tüketti. Bu durumda Aşçı Mehmet bir günde kaç kilogram fasulye tüketti?

Cevap: Kalan fasulye miktarı 60-4 = 56 kilogramdır.

Bir hafta da 7 gün vardır. Her gün için eşit miktarda fasulye tükettiğine göre:

Aşçı Mehmet bir günde ​\( \displaystyle\frac{56}{7}= \)​ 8 kg fasulye tüketir.

Soru: Cengiz’in 78 TL’si vardı. Cengiz parasını kardeşi İbrahim ile eşit şekilde paylaştı. İbrahim payına düşen paranın 15 TL’si ile kitap aldı. Buna göre İbrahim’in kaç TL’si kaldı?

Cevap: Cengiz, 75 TL sini İbrahim ile eşit olarak paylaştığına göre, İbrahimin parası 78/2 = 39 TL dir.

İbrahim payına düşen paranın 15 TL’si ile kitap aldığına göre:

Geriye: 39 – 15 = 24 TL si kalmıştır.

Soru: 75 kilogram un 5 kilogramlık paketlere doldurulur. Bir paket un 7 TL olduğuna göre un paketlerinin hepsi kaç TL’ye satılır?

Cevap: İlk önce paket miktarını bulalım arkadaşlar.

\( \displaystyle\frac{75}{5}= \)​15 paket yapar. Her pakette 7 TL ye satıldığına göre, paketlerin hepsi

15×7 = 105 TL ye satılmış olur.

Soru: 6, 8 ve 816 sayılarını kullanarak biri bölme işlemi olacak şekilde iki işlem gerektiren problemler kurunuz. Kurduğunuz problemi defterinize yazıp çözünüz.

Cevap: İlk önce problemi kuralım arkadaşlar. 816 adet misket, 6 ve 8 sayılarının çarpımı olacak şekilde paketlere ayrılmak isteniyor. Toplamda kaç tane pakete ihtiyaç vardır?

Çözüm: 6 ve 8 sayılarının çarpımı: 6×8 = 48 dir.

816 adet miskette, her bir pakette 48 adet misket olacak şekilde:

\( \displaystyle\frac{816}{48}= \)​17 pakete ayrılır.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Sayfa 122 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 122 Cevaplarının olacağı bu yazımızda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanmış 3. Ünite Değerlendirme sorularının çözümlerini yayınlayacağız.

Soru: Babası Özlem’e 4 deste kalem almıştır. Özlem, kalemleri 7 arkadaşıyla eşit şekilde paylaşmıştır. Buna göre her birine kaç kalem düşmüştür?

Cevap: 1 deste 10 taneden oluşmaktaydı sevgili öğrenciler. Babası Özlem’e 4 deste kalem aldığına göre toplam kalem sayısı:

4×10 = 40 adet yapar.

Özlem, kalemleri 7 arkadaşıyla eşit şekilde paylaştığına göre 40 sayısını 7 ye bölmemiz gerekiyor fakat bu 40 sayısı 7 ye eşit olarak bölünmediğinden dolayı soruda hata vardır sevgili öğrenciler.

 

Soru: Berkay defterine yazdığı sayıyı 6’ya böldüğünde bölümü 16 buluyor. Berkay aynı sayıyı 3’e böldüğünde bölüm kaç olur?

Cevap: erkay defterine yazdığı sayıyı 6’ya böldüğünde bölümü 16 bulduğuna göre bölünen sayı 6×16 = 96 dır arkadaşlar.

96 sayısını 3’e böldüğümüzde ise kalan değer 0 olur.

 

Soru: Leyla Hanım’ın 3 ineği vardır. İneklerin her biri günlük 25 litre süt verir. Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurur. Buna göre Leyla Hanım bir günde toplam kaç şişe doldurur?

Cevap: Leyla Hanım’ın 3 ineği olduğuna göre ve her biri de günlük 25 litre süt verdiğine göre 3 ineğin bir gündeki verdiği süt miktarı:

3×25 = 75 litredir.

Leyla Hanım bu sütleri beşer litrelik şişelere doldurduğuna göre gerekli olan şişe sayısı:

\( \displaystyle\frac{75}{5}=15 \)​şişe gereklidir.

 

Soru: Serdar 83 cevizin 5 tanesini yer. Kalan cevizleri 5 arkadaşıyla eşit şekilde
paylaşır. Buna göre her birine kaç ceviz düşer?

Cevap: Serdar 83 cevizin 5 tanesini yedikten sonra geriye 83 – 5 = 78 tane ceviz kalır. Bu kalan cevizleri de 5 arkadaşı ile paylaşırsa:

78 sayısı 5 e bölünmez. En yakın bölünen sayı 75 tir. O halde

\( \displaystyle\frac{75}{5}=15 \)​olur. Demek ki her bir arkadaşa 15 ceviz düşer.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Sayfa 111 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 111 Cevaplarının olacağı bu yazımızda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanmış 3. Ünite Değerlendirme sorularının çözümlerini yayınlayacağız.

Soru: Bir çiftlikte 16 koyun ve 9 inek vardır. Bu çiftlikteki hayvanların ayak sayılarının toplamı kaçtır?

Cevap: Bir koyunda toplam 4 tane ayak, bir inekte de toplam 4 tane ayak vardır sevgili öğrenciler. O halde ayak sayılarını, koyun ve inek sayıları ile çarparsak, toplam ayak sayısını bulmuş oluruz.

Koyunların toplam ayak sayısı 16×4 = 64
İneklerin toplam ayak sayısı 9×4 = 36

Toplam ayak sayısı = 64 + 36 = 100 adettir.

Soru: Aslı haftada 3 kitap, Atakan ise haftada 5 kitap okur. Buna göre ikisi bir ayda toplam kaç kitap okur?

Cevap: Bir ay içerisinde 4 hafta vardır sevgili öğrenciler. O zaman Aslı ve Atakan’ nın haftalık okuduğu kitap sayılarını 4 ile çarpıp çıkan sonuçları toplarsak yanıtı bulmuş oluruz.

Aslı’nın 1 ayda okuduğu kitap sayısı 4×3 = 12
Atakan’ın 1 ayda okuduğu kitap sayısı 4×5 = 20

İkisi bir aydaokuduğu kitap sayısı 12 + 20 = 32 adettir.

Soru: 120 sayısının 8 katının 576 eksiği kaç eder?

Cevap: Soruda verilenlere göre eşitliğimiz aşağıdaki gibi yazarız sevgili öğrenciler. Sonrasında da yazdığımız eşitliğkten sonucu buluruz.

(120×8) – 576 olur.

960 – 576 = 384 olarak sonucu bulmuş oluruz.

Soru: Tuğçe 156 sayfalık bir kitabın her gün 20 sayfasını okur. Bir hafta sonunda Tuğçe’nin okuması gereken kaç sayfası kalır?

Cevap: Bir hafta toplamda 7 günden oluşmaktadır. Günde 20 sayfa kitap okuduğuna göre 7 günde 7×20 = 140 sayfa kitap okumuş olur Tuğçe.

Kitabın toplam sayfa sayısı da 156 olduğuna göre geriye;

156 – 140 = 16 sayfa kalmıştır.

Soru: Ayla’nın 92 lirası vardır. Nehir’in parası ise Ayla’nın parasının 3 katından 72 lira eksiktir. Buna göre Nehir’in kaç lirası vardır?

Cevap: Nehir’in parası, Ayla’nın parasının 3 katından 72 lira eksik olduğuna göre, Nehir’ in parası 92×3 – 72 olur. Buradan

276 – 72 den 204 lira olarak Nehir’ in parasını bulmuş oluruz.

Soru: Babaannemin soğan tarlasının eni 8 metredir. Tarlanın boyu ise eninin 9 katıdır. Buna göre soğan tarlasının eni ile boyunun toplam uzunlu ğu kaç metredir?

Cevap: Tarlanın boyu eninin 9 katı olduğuna göre, boyunun uzunluğu 9×8 = 72 metre olur.

Tarlanın eni ile boyunun uzunluğu toplamı ise 8 + 72 = 80 metre olur.

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Sayfa 93-94-95 Cevapları

3. Sınıf Matematik Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 93-94-95 Cevaplarının olacağı bu yazımızda 2020-2021 eğitim yılı için hazırlanmış 2. Ünite Değerlendirme sorularının çözümlerini yayınlayacağız.

Soru: Ali, Ayşe ve Ömer kitap fuarından birer kitap aldılar. Ali’nin kitabı 275, Ayşe’nin kitabı 294 ve Ömer’in kitabı 318 sayfadır. Ali arkadaşlarının kitaplarını ödünç alıp üç kitabı da okudu. Ali’nin okuduğu toplam sayfa sayısı kaçtır?

A) 687 B) 887 C) 987

Cevap: Üç kitabında sayfa sayılarını toplarsak Ali’ nin okumuş olduğu toplam sayfa sayısını bulmuş oluruz sevgili öğrenciler.

275 + 294 + 318 = 887 sayfa okumuştur Ali.

 

Soru: Mehmet Usta’nın fırınında her gün 610 simit üretiliyor. Mehmet Usta bu
simitlerin 175 tanesini ihtiyaç sahiplerine veriyor. Kalan simitlerin hepsini satıyor. Buna göre Mehmet Usta günde kaç simit satıyor?

A) 785 B) 425 C) 435

Cevap: Üretilen simit miktarından, ihtiyaç sahiplerine dağıtılan simit miktarını çıkartırak, satılan simit miktarını buluruz sevgili öğrenciler. O halde:

610 – 175 =435 olur. Doğru yanıt C seçeneğidir.

 

Soru: Okur, Yazar ve Dinler köylerinde yaşayan kişilerin toplamı 819’dur. Okur
köyünde 238, Yazar köyünde 246 kişi yaşamaktadır. Buna göre Dinler köyünde
yaşayan kişi sayısı kaçtır?

A) 335 B) 305 C) 345

Cevap: Okur ve yazar köylerindeki toplam kişi sayısını bulalım öncelikle. Sonrasında da toplam sayıdan bu bulduğumuz değeri çıkartırsak dinler köyünde yaşayan kişi sayısını bulmuş oluruz.

Okur ve Yazar toplamı: 238 + 246 = 484 kişidir.

Dinler kişi sayısı: 819 – 484 = 335 tir.