7. Sınıf Matematik Yüzde Problemleri

7.Sınıf Yüzde Problemlerinin olacağı bu yazımızda kolay, orta ve zor düzeyde hazırlanmış örnek sorular paylaşacağız.

Yüzde problemleri genellikle, 5. Sınıf, 7. sınıf, 8. sınıf ve 9. sınıf derslerinde işlenmekte olup matematik konularına göre zor bir derstir. Aşağıda detaylıca çözümlerini paylaşacağımız sorular ile yüzde konusunu daha iyi anlaşıp derslerinizde daha başarılı olabilirsiniz. Sorulara geçmeden önce konu tekrarı yapmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Soru;

Maliyeti 250 TL olan bir ürünü %40 kârla satan bir mağaza, satışların iyi gitmemesi üzerine etiket fiyatı üzerinden %10 iskonto uygulamıştır. Ürünün son satış fiyatının kaç TL olduğunu bulalım.

Cevap;

\( 250. \displaystyle\frac{140}{100} = 350~TL \)​ -> %40 karlı satış fiyatı

Mağaza satış olmayınca 350 TL üzerinden %10 iskonto uygulamıştır. Ürünün %10 iskontolu fiyatı, ürünün satış fiyatının %90’ına eşittir.

\( 350. \displaystyle\frac{90}{100} = 315~TL \)

Ürünün son satış fiyatı 315 TL’dir.

 

Soru;

Bir kenar uzunluğu 20 cm olan karenin kenar uzunlukları %30 arttırılıyor. Bu durumda oluşan yeni karenin alanını bulalım.

Cevap;

Oluşan yeni karenin bir kenarının uzunluğu

\( 20. \displaystyle\frac{130}{100} = 26~cm \) olur.

Bu durumda karenin alanı:
26. 26 = 676 cm² olur.

 

Soru;

Maliyeti 400 TL olan bir ürün,
a) %15 kârla kaç TL’ye satılır?
b) %40 indirimle kaç TL’ye satılır? Hesaplayalım.

Cevap;

a) 400 TL’nin %15 kârlı satışı 400 TL’nin %115’idir.

400 TL’lik ürünün %15 kârlı satış fiyatı 460 TL’dir.

b) 400 TL’nin %40 indirimli satış fiyatı 400 TL’nin %60’ıdır.

400 TL’lik ürünün %40 indirimli satış fiyatı 240 TL’dir.

 

Soru;

Bir apartmanda oturan herkes gazete okumaktadır. Bu kişilerin %20’si A gazetesini, %40’ı B gazetesini okuyor. Geriye kalan 8 kişi ise C gazetesini okuyor. Buna göre bu apartmanda A gazetesini okuyan kaç kişi vardır?

Cevap;

Apartmanda oturanların sayısı x olsun.

A gazetesini okuyanların sayısı, ​\( x.\displaystyle\frac{20}{100} \)​ olur.

B gazetesini okuyanların sayısı, \( x.\displaystyle\frac{40}{100} \)​ olur.

C gazetesini okuyanların sayısı 8’dir.

Apartmanda gazete okuyanların toplam sayısı;

\( \displaystyle\frac{2x}{10} + \displaystyle\frac{4x}{10} + \displaystyle\frac{8}{1} = x \)

\( \displaystyle{2x + 4x + 80 = 10x} \)

\( \displaystyle{10x – 6x = 80} \)

\( \displaystyle{4x = 80} \)

\( \displaystyle{x = 20} ‘dir. \)

A partmanda toplam 20 kişi oturmaktadır.

A gazetesini okuyanların sayısı;

\( \displaystyle\frac{20.20}{100} = \displaystyle\frac{4.100}{100} = 4 \)​ olur.

Bu apartmanda 4 kişi A gazetesini okumaktadır.

 

Soru;

2500 TL’lik bir koltuk takımını almak isteyen İsmail Bey, ayda en fazla 350 TL ödeme yapabilecektir. Bu durumda İsmail Bey aşağıdaki kampanyalardan hangisini tercih etmelidir? Yanıtınızı ilgili matematiksel işlemlerle açıklayınız.

Cevap;

1. Kampanya için;

\( \displaystyle\frac{2500.20}{100} = 500 ~TL \)olur.

\( 2500 – 500 = 2000~TL \)

\( \displaystyle\frac{2000}{5} = 400 ~TL \)

2. Kampanya için;

\( \displaystyle\frac{2500.10}{100} = 250 ~TL \)olur.

\( 2500 – 250 = 2250~TL \)

\( \displaystyle\frac{2250}{10} = 225 ~TL \)

1. kampanyadan 400 TL, 2. kampanyadan 225 TL çıktığına göre; 2. kampanya tercih edilmelidir.

 

Soru;

Bir müzeyi 2017 yılında 2500 kişi ziyaret etmiştir. 2018 yılında ziyaretçi sayısında %8 azalma olmuştur. Buna göre 2018 yılında müzeyi kaç kişinin ziyaret ettiğini bulalım.

Cevap;

Bir sayının %8 eksiği, o sayının %92’sidir. O hâlde 2500 kişinin %92’sini bulmamız gerekir.

2018 yılında müzeyi 2300 kişi ziyaret etmiştir.

 

Soru;

Bir mağazada takım elbise %40 kârla satılıyor. Sezon sonunda satış fiyatı üzerinden %30 indirim yapılıyor. Buna göre takım elbise için kâr veya zarar durumu nedir ?

Cevap;

Takım elbisenin satış fiyatı 100 TL olsun.
100 TL’ye alınan takım elbise, %40 kârla 100 · 1,40 = 140 TL’ye satılır.
140 TL’ye satılan takım elbise, %30 indirimle 140 · 0,70 = 98 TL’ye satılır.
100 TL’ye alınan takım elbise, en son 98 TL’ye satıldığından bu satıştan yapılan zarar 100 – 98 = 2 TL’dir.
Sonuç olarak mağaza, sezon sonunda takım elbise satışından 2 TL, yani %2 zarar etmiştir.

 

Soru;

a) ABCF karesinin alanının ABDE dikdörtgeninin alanının yüzde kaçı olduğunu bulalım.
b) Sarı üçgenin alanının yeşil üçgenin alanının yüzde kaçı olduğunu bulalım.

Cevap;

a) 

 

ABCF karesinin alanı: 2 . 2 = 4 br²
ABDE dikdörtgeninin alanı: 2 . 4 = 8 br²

\( \displaystyle\frac{ABCF~karesinin~alanı}{ABDE~dikdörtgeninin~alanı} = \displaystyle\frac{4}{8} = \displaystyle\frac{1}{2} = \displaystyle\frac{50}{100} \)

ABCF karesinin alanı, ABDE dikdörtgeninin alanının %50’sidir.

b) 

Sarı üçgenin alanı : ​\( \displaystyle\frac{1.1}{2} = \displaystyle\frac{1}{2}~ br^2 \)

Yeşil üçgenin alanı : ​\( \displaystyle\frac{2.2}{2} = 2~ br^2 \)

\( \displaystyle\frac{Sarı~üçgenin~alanı}{Yeşil~üçgenin~alanı} = \displaystyle\frac{\displaystyle\frac{1}{2}}{2} = \displaystyle\frac{1}{4} = \displaystyle\frac{25}{100} \)

Sarı üçgenin alanı yeşil üçgenin alanının %25’idir.

 

Soru;

10 000 TL’si olan Aysun, parasını değerlendirmek için iki farklı bankadan teklif almıştır.

Buna göre 1 yıllık anlaşma yapacak olan Aysun, hangi bankanın teklifini tercih etmelidir? Neden?

Cevap;

10 000 TL’si olan Aysun, parasını değerlendirmek için A ve B bankalarından teklif almıştır. Her bir bankanın verdiği teklifi ayrı ayrı inceleyelim.

A BANKASI

Yıllık %3 kazanç + 1000 TL ek ödeme (1 kez verilecektir)
10 000 x (3 / 100) = 300 TL
10 000 + 300 = 10 300 TL
10 300 TL’ye ek olarak yılda bir kere olmak üzere 1000 TL ek ödeme verilecektir.
10 300 + 1000 = 11 300 TL

A Bankasının 1 yıllık, 11 300 TL teklif etmiştir.

B BANKASI

Yıllık %10 kazanç
10 000 x (10 / 100) = 1000 TL
10 000 + 1000 = 11 000 TL

A Bankasının 1 yıllık, 11 000 TL teklif etmiştir.

11 300 TL > 11 000 TL olduğu için yani Aysun A bankası ile daha fazla kazanacağı için, A bankasının teklifini tercih etmelidir.

 

Soru;

Yapılan araştırmada İstanbul’da bir günde üretilen 15 375 000 ekmeğin %6’sı çöpe atılarak israf ediliyor. 24 günlük ekmek tasarrufu ile bir huzurevi yapılabiliyor. 1 ekmek 1,25 TL olduğuna göre yapılacak olan bir huzurevinin maliyeti kaç TL olur?

Cevap;

Arkadaşlar soruya göre İstanbul’da bir günde 15 375 000 adet ekmek üretilmektedir. Yapılan araştırmada üretilen bu ekmeğin %6sının israf edildiği tespit edildiğine göre, israf edilen ekmeğin miktarı;

15 375 000 x (6 / 100) = 922 500 olur.

Bu ekmekler 24 gün israf edilmeyip ihtayaca göre kullanıldığında ise bir huzur evi inşa edilebiliyormuş. Buna göre 24 günde;

24 x 922500 = 22 140 000 tane ekmek çöpe atılmayarak bir huzurevi yapılabilir.

Bir ekmek 1,25 TL olduğuna göre atılmayan bu ekmeklerin toplam fiyatı;

22 140 000 x 1,25 = 27 675 000 TL olarak bulunur.

Buna göre bir huzur evinin maliyeti 27 675 000 TL olur.

 

Yüzde problemleri ile ilgili örnek sorularımız burada bitti arkadaşlar. Diğer örnek sorulara bakmak veya konu tekrarı yapmak için aşağıdaki linklere bakabilirsiniz. 🙂

Yüzdeler Konu Anlatımı

Yüzde İle İlgili Çözümlü Sorular

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 278-279

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 253 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Bir paralelkenarın farklı iki kenarının uzunlukları arasında 4 santimetre fark vardır. Bu paralelkenarın çevre uzunluğu 68 santimetre olduğuna göre paralelkenarın kenar uzunluklarını bulunuz.

Cevap: paralelkenarın  toplamda 4 adet uzunluğu vardır ve karşılıklı kenarların uzunlukları birbirine eşittir.

Kısa kenarın uzunluğuna x dersek, uzun kenar uzunluğu x+4 olur.Bu durumda

2.x + 2.(x+4) = 68 olur.

2x+2x+8=68

4x=60

x=15 olarak bulunur.

Bu durumda kısa kenarı 15, uzun kenarı ise 19 santimetre olur.

 

Soru: Çevre uzunluğu 18 santimetre ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan bütün dikdörtgenleri çiziniz.

Cevap: Kenar uzunlukları aşağıdaki gibi olacak şekilde dikdörtgenler oluşabilir.

6,3

5,4

7,2

8,1

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 285-286

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 285-286 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 18 Ağustos 1983 tarihinde doğan bir kişinin 3 Haziran 2017 tarihindeki yaşını gün, ay ve yıl olarak hesaplayınız.

Cevap: 18 Ağustos 1983 = 10.08.1983 tür.

3 Haziran 2017 = 03.06.2017 dir.

Her iki tarihi birbirinden çıkartırsak

33 yıl 9 ay 14 gün yapar.

 

Soru: Doğum gününüzden bu soruyu cevapladığınız güne kadar kaç yıl, kaç ay, kaç gün geçtiğini hesaplayınız.

Cevap: Doğum Günümüze 01.01.2010 yılı diyelim.

Bu soruyu ise 12.02.2019 yılında çözüyoruz diyelim.

Bu durumda geçen zaman 9 yıl 1 ay 12 gün dür.

 

Soru: Günde yaklaşık 8 saat uyuyan bir kişi 7 yaşından 70 yaşına kadar yaklaşık kaç gününü uyuyarak geçirmiş olur?

Cevap: 7 yaşından 70 yaşına kadar denildiğine göre

70-7=63 yıl zaman geçmesi gerekiyor.

1 yıl içerisinde 365 gün olduğuna göre

63 yıl içerisinde 63 x 365 = 22995 gününün uyuyarak geçirmiş olur.

 

Soru: Bir televizyon kanalında 19.50’de yayınlanmaya başlayan film 22.40’ta bitmiştir. Bu film süresince 3 kez on ikişer dakikalık reklam arası verildiğine göre filmin kaç dakika sürdüğünü bulunuz.

Cevap: İlk önce toplam geçen süreyi bulalım.

22.40 – 19.50 = 2 saat 50 dk yapar

3 kez on ikişer dakikalık reklam arası verildiğine göre 3×12=36 yapar

2 saat 50 dk – 36 dk = 2 saat 14 dk yapar.

 

Soru: Burcu Amerika’da yaşayan arkadaşı Arda’yı Türkiye saati ile 14.50’de aramıştır. Arda Amerika’da saatin 07.20 olduğunu söylemiş ve Burcu’dan kendisini 10.00’da aramasını istemiştir. Buna göre Burcu’nun Arda’yı Türkiye saati ile kaçta arayacağını bulunuz.

Cevap: 10.00 – 07.20 = 2 saat 40 dk zaman geçmiş. O halde

14.50 + 2 saat 40 dk dersek = 17.30 olarak cevabı buluruz