5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 306

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 306 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Günlük yaşamımızdaki eşyalardan şekli küp, dikdörtgenler prizması ve kare prizmaya benzeyenlere birer örnek veriniz.

Cevap: Küp prizmaya benzer örnekler, küp şekeri yazabiliriz.

Dikdörtgene, silgi örneğini yazabiliriz.

Kare prizmaya ise para kasasını yazabiliriz.

 

Soru: Bir dikdörtgenler prizmasının ayrıt sayısı, bir kare prizmanın köşe sayısından kaç fazladır?

Cevap: dikdörtgenler prizmasının ayrıt sayısı 12 adettir.

kare prizmanın köşe sayısı 8 adettir. O halde

12-8=4 fazladır.

 

Soru: Aşağıdaki bilgileri inceleyiniz, hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.
Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi, 14 ayrıtı ve 4 yüzü bulunmaktadır.

Cevap: Arkadaşlar sorumuzun cevabı şu şekilde olmalıdır.

Dikdörtgenler prizmasının 8 köşesi, 12 ayrıtı ve 6 yüzü bulunmaktadır.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Sayfa 287-288

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 287-288 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 100 kilometrede bir mola veren bir otobüs şoförü 5. molasına 375 m kala durmak zorunda kalmıştır. Buna göre aldığı yol kaç metredir?

Cevap: Sorumuzu adım adım çözerek ilerleyelim.

İlk molada 100 km yol almıştır.

İkinci molada 100+100 =toplamda 200 km yol almıştır.

Üçüncü molada 200+100 =toplamda 300 km yol almıştır.

Dördüncü molada 300+100 =toplamda 400 km yol almıştır.

Beşinci molada 100 km – 375 metre = 99 km 625 metre yapar.

Yani toplamda 400 km + 99 km + 625 metre yol almıştır.

Bu da 499 km 625 metre yapar. Bunu da metreye çevirirsek

499000 metre + 625 metre = 499625 metre yapar.

 

Soru: Bir okulda her 40 dakikalık dersin sonunda 10 dakika teneffüs yapılmaktadır. Bu okulda ilk ders saat 7.50’de başladığına göre öğrenciler 6. dersten çıktığında saat kaçı gösterir?

Cevap: Adım adım giderek soruyu çözelim.

İlk ders 7.50 de başladı, 40 dk ders, 10 dk ara, 8.40 oldu

İkinci ders 8.40 de başladı, 40 dk ders, 10 dk ara, 9.30 oldu

Üçüncü ders 9.30 de başladı, 40 dk ders, 10 dk ara, 10.30 oldu

Dördüncü ders 10.30 de başladı, 40 dk ders, 10 dk ara, 11.20 oldu

Beşinci  ders 11.20 de başladı, 40 dk ders, 10 dk ara, 12.10 oldu

Altıncı ders 12.10 de başladı, 40 dk ders işlendikten sonra

saat 12:50 olur ve dersten çıkarlar.

 

Soru: Ali Bey, havalimanından saat 14.00’te kalkacak uçağa yetişecektir. Yolcuların uçağın kalkış saatinden 1 saat önce havalimanında olması gerekmektedir. Evi havalimanına 1 saat 45 dakikalık mesafede olan Ali Bey, en geç saat kaçta evden çıkmalıdır?

Cevap: Ali Bey in 1 saat önce havalimanında olması gerektiği ve evinin uzaklığının da 1 saat 45 dakikalık mesafede olmasından dolayı

saat 14:00 daki uçağa yetişmesi için toplamda 2 saat 45 dk önce evden çıkması gerekiyor.

O halde 14:00 dan 2 saat 45 dk geriye gidersek

saati 11:15 olarak buluruz.

 

Soru: Kenar uzunluğu 15 cm olan bir kare ile aynı çevre uzunluğuna sahip olan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir?

Cevap: Kenar uzunluğu 15 cm olan bir karenin çevre uzunluğu

15×4=60 cm dir.

60 cm de eşkenar üçgenin çevre uzunluğuna eşit olduğuna göre ve eşkenar üçgenin 3 adet kenarı olduğuna göre

60/3=20 cm olarak eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Meb Sayfa 182-183-184

7. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 182-183-184 için 2018 -2019 – 2020 yeni öğretim yılında çıkmış olan soruları bu yazımızda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Aşağıdaki orantılarda bilinmeyenleri bulunuz.

Cevap: a şıkkı için; x = (8.30)/5 = 48 olur.

b şıkkı için;  5y = 20.2,4 Buradan da y = 9,6 olur.

c şıkkı için; m + 2 = 8.36/9

m + 2 = 32 den m= 30 olarak buluruz.

 

Soru: Dünya’daki ağırlığı 45 kg olan bir kişi, Mars gezegeninde 17 kg ölçülmektedir. Dünya’da 135 kg ölçülen bir kişi, Mars gezegeninde kaç kg ölçülür?

Cevap: 45 kg için 17 kg ölçülüyorsa

135 kg için x kg ölçülür diyelim ve oran orantıyı kuralım.

x.45 = 135.17 olur.

x = 51 kg olarak cevabı buluruz.

 

Soru: 60 kg buğdaydan 50 kg un, 50 kg undan da 200 ekmek yapılıyor. 80 ekmek yapmak için kaç kg buğdaya ihtiyaç vardır?

Cevap: 50 kg undan 200 ekmek yapılıyor

x kg undan ise 80 kg ekmek yapılıyormuş. denkelmi kurarsak

x.200 = 50.80 buradan da x = 20 kg  un olur.

şimdi de buğday ihtiyacı için oran orantıyı kuralım.

60 kg buğdaydan 50 kg un yapılıyormış

x kg buğdaydan da 20 kg un yapılıyor

x.50 = 60.20 den x = 24 kg buğday olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir çiftlikteki ördeklerin ayaklarının sayısının tavşanların ayaklarının sayısına oranı 10/9 ’dur. Çiftlikte 20 ördek olduğuna göre tavşan sayısı kaçtır?

A) 6 B) 9 C) 18 D) 27

Cevap: ördeklerin 2 ayağı,, tavşanların ise 4 ayakları vardır.

Çiftlikte 20 ördek olduğuna göre toplam ayak sayısı 20.2 = 40 adettir.

Ayak oranı da 10/9 oalrak verilmiş.

Yani 40 adet ayak  10 a karşılık geliyorsa

x adet ayak 9 karşılık gelir diyelim. Oran orantıy kurarsak

x.10 = 40.9 dan x = 36 ayak olarak buluruz.

Bunu da 4 e bölersek tavşan sayısını 36/4 = 9 adet olarak buluruz.

 

Soru: Bir işi aynı nitelikteki 8 işçi 10 günde bitirebilmektedir. Bu işi aynı nitelikteki kaç işçi 4 günde bitirebilir?

A) 12 B) 15 C) 20 D) 24

Cevap: 8 işçi 10 günde bitiriyorsa

x işçinin 4 günde bitirebilmesi için işçi sayısının artması gerekiyor. Yani burada ters orantı vardır arkadaşlar. Buna göre orantımızı kuralım.

8.10 = x.4 olur.

x = 20 işçi olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir dikdörtgenin kısa kenarı 3, uzun kenarı 8 ile doğru orantılıdır. Dikdörtgenin çevresi 44 cm ise uzun kenarının kaç cm olduğunu bulunuz.

Cevap:Kısa kenarına 3k, uzun kenarına da 8 k dersek

Çevresi; 2.3k + 2.8k = 44 olur.

22k = 44 ten k = 2 olur.

Uzun kenarına 8k demiştik. O halde 8.2 = 16 cm olarak buluruz.

 

Soru: Kenarlarının uzunlukları 2, 3 ve 4 ile ters orantılı olan bir üçgenin çevresi 520 m olduğuna göre üçgenin kısa kenarının uzunluğu kaç metredir?

A) 100 B) 120 C) 160 D) 240

Cevap:  Uzunluklara k/2, k/3 ve k/4 diyelim ve paydaları 12 de eşitleyerek toplayalım.

6k/12 + 4k/12 + 3k/12 = 520 olur.

Buradan da k = 520 olur.

Kısa kenarda k/4 tür. Yani 520/4 = 130 cm olur.

 

Soru: x+1 ile 2y-3 ters orantılıdır. x = 3 iken y = 4 ise y = 2 iken x = ?

Cevap: x+1                 2y-3 için

3 + 1           2.4 – 3

x + 1            2.2. – 3 buradan da

4.5 = 1.(x + 1)

x = 19 olarak buluruz.

 

Soru: Bir çiftlikte 50 koyuna 60 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 15 gün sonra koyunlardan 20 tanesi satılırsa geriye kalan yiyecek, koyunlara kaç gün daha yeter?

Cevap: 15 gün sonra geriye;

60-15 = 45 gün ve 50 – 20 = 30 koyun kalır. Bu durumda;

50 koyun için 45 gün yem yetiyorsa

30 koyun için x gün yem yeter diyelim. Burada ters orantı vardır.

30.x = 50.45 orantısı olur.

x = 75 gün yeter şeklinde yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir dede 3, 5 ve 6 yaşlarındaki 3 torununa 210 TL’yi

a) Yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaştırırsa en az para alan torun kaç TL alır?
b) Yaşlarıyla doğru orantılı olacak şekilde paylaştırırsa en fazla para alan torun kaç TL alır?

Cevap: a şıkkı için ters orantı söylendiğine göre

k/3 + k/5 + k/6 = 210 olur. Burada paydaları 30 da eşitlersek;

10k/30 + 6k/30 + 5k/30 = 210 olur.

21k = 210.30 dan  k = 300 olur. En az para olan torunu sorduğu için de k/6 yı kullanmamız gerekiyor. Yani 300/6 = 50 TL olarak cevabı buluruz.

b şıkı için ise doğru orantıdan

3k + 5k + 6k = 210 olur. Buradan da 14k = 210 dan k = 15 olarak buluruz.

Burada da en fazla para alan torun istendiğine göre 6k değerini kullanmamız gerekiyor. Yani 6.15 = 90 TL olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Bir otelde 6 temizlik görevlisi vardır ve görevli başına 8 oda düşmektedir. Temizlik görevlilerinden ikisi işten ayrıldığında kalan temizlik görevlilerine kişi başı kaç oda düşer?

Cevap: 6 temizlik görevlisine 8 oda düşüyorsa

4 temizlik görevlisine x oda düşer diyelim arkadaşlar.

Temizlik görevli sayıs 4 e düştüğüne göre herkesin temizlemesi gereken oda sayısıda artacaktır. Yani burada ters orantı varıdr. Orantıyı kurarsak;

6.8 = 4.x olur.

Buradan da x = 12 oda olarak yanıtı buluruz. 4 temizlik göreclisi olduğuna göre;

12/4= 3 olur. Yani kişi başı 3 oda düşer.

 

Soru: Birbirine bağlı dişlilerden birincisinde 36, ikincisinde 24 diş vardır. Birinci dişli 6 kez döndüğünde ikinci dişli kaç kez döner?

Cevap: Birinci dişli 6 kez döndüğünde, ikinci dili daha fazla dönecektir. Çünkü küçük dişli her zaman daha fazla döner. Bu nedenle de ters orantı oluşur. Yani

36 dişli için 6 tur dönüm olursa

24 dişli için x tur dönüm olur diyelim. Orantıyı kurarsak;

36.6 = 24.x olur.

Buradan da x = 9 tur olarak buluruz.

 

Soru: İki şehir arası 600 km olan uzaklık, 1/12 000 000 ölçekli bir haritada kaç cm olarak gösterilir?

Cevap:  1 km >> 100000 cm ise

600 km >> X = ? diyelim.

Buradan da x = 600 x 100000 = 60000000 cm’dir.

Haritadaki uzunluk (cm) / Gerçek uzaklık (cm) = Ölçek formülünden;

X / 60000000 cm = 1 / 12000000

X = 60000000 / 12000000

X = 5 cm olarak buluruz.

 

Soru: Bir ürünün alış fiyatının satış fiyatına oranı 3 4 ise bu üründe % kaç zarar edilmiştir?

Cevap:  Bir ürünün alış fiyatının satış fiyatına oranı 4/3 olarak söylenmiş.

O halde bu ürünün; Alış fiyatı = 4 TL, Satış fiyatı = 3 TL olur.

Alış fiyatı – satış fiyatı = ? Buradan; 4 – 3 = 1 TL zarar edilmiş olur.

Orantı kuralım. 4 TL’yi % 100 ile gösterelim.

4 TL’de % 100

1 TL’de % X = ?

———————–

* Doğru orantı olduğu için içler dışlar çarpımı yaparız.

X = 100 / 4 = 25 olur.

Bu üründe % 25 zarar edilmiştir. arkadaşlar.

 

Soru: Yandaki televizyonu almak isteyen bir kişi kaç TL öder?

Cevap: 1500 tl nin %8 ini bulalım arkadaşlar.

1500.8/100 = 120 TL KDV olur.

Buradan da 1500 + 120 = 1620 TL olarak kdv li fiyatını bulmuş oluruz.

 

Soru: 2500 TL’lik bir koltuk takımını almak isteyen İsmail Bey, ayda en fazla 350 TL ödeme yapabilecektir. Bu durumda İsmail Bey aşağıdaki kampanyalardan hangisini tercih etmelidir? Yanıtınızı ilgili matematiksel işlemlerle açıklayınız.

Cevap: 1. Kampanya için; 2500.20/100 = 500 TL olur.

2500 – 500 = 2000

2000/5 = 400 TL olur.

2. Kampanya için; 2500.10/100 = 250 TL olur.

2500 – 250 = 2250

2250/10 = 225 TL olur.

1. kampanyadan 400 TL, 2. kampanyadan 225 TL çıktığına göre; 2. kampanya tercih edilmelidir.

 

Soru: Bir karenin her bir kenarı %20 oranında arttırılırsa alanı % kaç artar?

Cevap: Karenin bir keanr uzunluğuna 10 diyelim arkadaşlar. Mevcutta bu karenin alanı 10×10 = 100 olur.

Bir karenin her bir kenarı %20 oranında arttırılırsa, bir kenar uzunluğu 12 olur.

Son durumda karenin alanı ise 12×12 = 144 olur.

Alan değeri 100 den 144 e çıktığına göre %44 oranında alan artmış olur.