Log2 kaçtır?

Log2 kaçtır? Logaritma iki değeri üniversite sınavlarındaki sorularda çıkabilen ve öğrenciler tarafından bazen unutulabilen kalıp ifadelerden biridir.

Log2 işleminin sonucu 0,3 tür arkadaşlar.

e sayısı kaçtır?

e Sayısı ya da bir başka deyişle Euler Sayısı nedir? “e” sayısını kim buldu? Nasıl buldu? Ne gibi özellikleri var? Önemi nedir?

e sayısı ne işe yarar?

e sayısı ya da Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı. e sayısı aşkın bir sayıdır,

e sayısı nasıl bulunur?, kaçtır?

Yaklaşık değeri ⇒  2.718281828459045235360287471352662497757247…

e sayısı irrasyonel mi?

e sayısı ya da Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı. e sayısı aşkın bir sayıdır, dolayısıyla irrasyoneldir ve tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz.

Bir deste kaçtır?

Bir deste kaçtır? Bir deste kaç adettir? Bir deste de kaç tane var?

Deste Nedir?

Aynı türden 10 tane varlığın bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa deste denir.

Bir deste 10 tane,

İki deste 20 tane,

Üç deste 30 tane,

Dört deste 40 tane,

Beş deste 50 tane,

Altı deste 60 tane,

Yedi deste 70 tane,

Sekiz deste 80 tane,

Dokuz deste 90 tane,

On deste 100 tanedir.

Deste ile ilgili çözümlü sorular

Deste ile ilgili çözümlü soruları incelemek için Deste Düzine Problemleri ve Çözümlü Soruları yazımızı da inceleyebilirsiniz.

17 devesini üç oğluna nasıl paylaştırmalı?

Soru: Zengin bir Arap şeyhinin üç oğlu vardır. Öldüğünde, vasiyetinde 17 devesinin üç oğluna şu şekilde paylaştırılmasını istediği ortaya çıkar:
Birinci oğlu, develerin 1\2’sini;
İkinci oğlu, develerin 1\3’ünü;
Üçüncü oğlu, develerin 1\9’unu alacaktır.

Üç kardeş bunun nasıl olabileceğini düşünürken, yoldan yaşlı, bilge bir adamın devesiyle geçtiğini görürler. Onu durdurur ve ondan yardım isterler. Bilge adam hiç duraksamadan onlara yardımcı olur ve yoluna devam eder.
Yaşlı adamın onlara nasıl bir çözüm önermiş olabileceğini bulabilir misiniz?

Cevap: Bilge adam,bir süreliğine kendi devesini onların develeri ile birleştirmiştir ve toplam 18 deve olmuştur. O halde;

Birinci oğul, develerin 1/2’sini yani 18/2 = 9’unu,
İkinci oğul, develerin 1/3’ünü yani 18/3 = 6’sını,
Üçüncü oğul, develerin 1/9’unu yani 18/9 = 2’sini almıştır.

Son durumda toplam 17 deve olmuş ve yaşlı adam devesini alıp yoluna devam etmiştir.

Kpss en düşük puan kaçtır

Soru: Kpss en düşük puan kaçtır?

Cevap: Kamu personeli seçme sınavında bir kuruma atanabilmek için minimum bir baraj puanı alınması gerekmektedir. Bildiğiniz üzere  en yüksek puan 100 dür.

En düşük baraj puanı ise 60 puandır. 60 puanı alabilen her bir aday, puanının yetebildiği kurumlara başvuruda bulunabilir.