0 pozitif bir tam sayı mıdır?

Soru: 0 pozitif bir tam sayı mıdır?

Cevap: Pozitif ve Negatif sayıları hatırlayarak çözüme başlayalım arkadaşlar.

Pozitif sayı; Önünde (+) yada hiç bir şey olmayan sayılardır . Kısacası 0’dan büyük olan sayılardır.

Negatif sayı; Önünde (-) işareti olan sayılardır . Kısacası 0’dan küçük olan sayılardır .

Başlangıç noktası; Bu grupta sadece 0 vardır .

Özetle; 0 bir pozitif ya da negatif sayı değil , başlangıç noktasıdır .

Normal bir insanın aykusu kaçtır?

Soru: Normal bir insanın aykusu kaçtır?

Cevap: Normal bir insanın IQ değeri 90 ile 109 arasındadır arkadaşlar. Aşağıdaki tabloda diğer aralıkları da belirten bilgiler bulunmaktadır.

Zeka / IQ     Açıklama
>140             dahi
120-139      çok zeki
110-119        zeki
90-109        normal zeka
80-89          düşük zeka
70-79           çok düşük zeka
69>                son derece düşük zeka

0/0 kaçtır?

Soru: 0/0 kaçtır?

Cevap: Arkadaşlar, bir sayının sıfıra bölümü tanımsız olarak belirtilir. Yani, 1/0, 5/0 , 12/0 vs. gibi sonuçlar belirsizdir.

Bu nedenle de sıfır bölü sıfır yani 0/0 = tanımsızdır.

Log2 kaçtır?

Log2 kaçtır? Logaritma iki değeri üniversite sınavlarındaki sorularda çıkabilen ve öğrenciler tarafından bazen unutulabilen kalıp ifadelerden biridir.

Log2 işleminin sonucu 0,3 tür arkadaşlar.

e sayısı kaçtır?

e Sayısı ya da bir başka deyişle Euler Sayısı nedir? “e” sayısını kim buldu? Nasıl buldu? Ne gibi özellikleri var? Önemi nedir?

e sayısı ne işe yarar?

e sayısı ya da Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı. e sayısı aşkın bir sayıdır,

e sayısı nasıl bulunur?, kaçtır?

Yaklaşık değeri ⇒  2.718281828459045235360287471352662497757247…

e sayısı irrasyonel mi?

e sayısı ya da Euler sayısı, matematik, doğal bilimler ve mühendislikte önemli yeri olan sabit bir reel sayı, doğal logaritmanın tabanı. e sayısı aşkın bir sayıdır, dolayısıyla irrasyoneldir ve tam değeri sonlu sayıda rakam kullanılarak yazılamaz.