Nasıl Matematik Öğretmeni Olunur?

matematik öğretmeni
matematik öğretmeni
matematik öğretmeni

 

Matematik Öğretmenliği günümüzde en çok tercih edilen meslek dalı haline gelmiştir. Matematik Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Matematik Öğretmenliği olarak ikiye ayrılmaktadır.

 

Her iki öğretmenlik mesleğini yapabilmek için üniversitelerin Matematik Öğretmenliği bölümünden mezun olmak gerekmektedir. Ayrıca sadece Matematik bölümü mezunu olanlar formasyon alarak Matematik Öğretmeni olabilmektedirler.

 

Matematik Öğretmenliği bölümlerinin eğitim süresi 5 yıldır. Sözü edilen bölümlerden mezun olduktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına bağlı; ilköğretim kurumları, genel liseler, fen liseleri, Anadolu liseleri, Öğretmen liseleri, meslek liseleri gibi çeşitli orta öğretim kuruluşlarında ve çıraklık eğitim merkezlerinde, matematik öğretmeni olarak çalışabilirsiniz.

Alfabemizdeki Eğik – Yatay – Dikey Harfler

eğik yatay dikey

Alfabemizdeki harfler yazılışlarına ve duruşlarına göre eğik, yatay ve dikey olmak üzere 3 gruba ayrılabilirler. Aşağıdaki tablolarda bazı harfleri ve duruşlarını görüyorsunuz. Bu harflerin karşıları X işareti koyarak eğik mi, yatay mı, dikey mi olduğuna karar verin.

 

Birinci bölüm hem yatay hem dikey, ikinci bölüm hem eğik hem dikey, üçüncü bölüm hem eğik hem yatay, son bölüm de sadece eğik olan harfler için ayrılmıştır.

 

alfabemizdeki egik yatay dikey harfler
alfabemizdeki egik yatay dikey harfler

 

alfabemizdeki eğik yatay dikey harfler
alfabemizdeki eğik yatay dikey harfler

 

eğik yatay dikey
eğik yatay dikey