2. Sınıf Matematik Sıvı Ölçme Konu Anlatımı

2. Sınıf Matematik Sıvıları Ölçme Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir:

Sıvıları, sürahi, su bardağı, çay bardağı, fincan, kap gibi nesnelerle ölçebiliriz arkadaşlar. Şimdi bu nesnelerin aldığı sıvı miktarlarını karşılaştıracağız.

Bilgi: Sürahinin alabildiği sıvı miktarını, yaklaşık dört su bardağı alabilir.

 

Bilgi: Sürahinin alabildiği sıvı miktarını, yaklaşık sekiz çay bardağı olabilir.

 

Bilgi: Sürahinin alabildiği sıvı miktarını, yaklaşık beş çay fincanı alabilir.

 

Bilgi: Alabilecekleri sıvı miktarlarını çoktan aza doğru sıralayalım.

 

Örnek: 75 kova su alan bir depo tamamen doludur.
Depodan kaç kova su kullanılırsa geriye 45 kova su kalacağını bulalım.

Cevap: 75 kova su alan tam dolu depodan ne kadar su kullanılırsa geriye 45 kova su kalacağını bulmamız isteniyor. Depodaki su miktarından kalan su miktarını çıkaralım.

 

Örnek: Yemek pişiren Esra, tencereye 2 sürahi su koyuyor. Daha sonra 2 su bardağı daha su ekliyor.
1 sürahi 5 bardak su aldığına göre Esra’nın yemeğe kaç su bardağı su koyduğunu bulalım.

Cevap: Esra’nın yemeğe toplam ne kadar su koyduğunu bulmamız isteniyor. 2 sürahinin kaç su bardağı su aldığını bulalım. 2 su bardağı daha ekleyelim. 2 sürahinin kaç su bardağı su aldığını bulalım. 2 su bardağı daha ekleyelim.

Her sürahi 5 bardak su aldığından iki sürahi
5 + 5 = 10 su bardağı su alır.
2 su bardağı daha su ekleyelim.
10 + 2 = 12 su bardağı su koymuştur.

 

Örnek: Resimdeki inek günde 3 kova süt veriyor. Bir kova 5 şişe süt alıyor. Sütün 9 şişesi kullanılırsa geriye kaç şişe süt kalır?

Cevap: İnek günde 3 kova süt verdiğine ve bir kovanın da 5 şişe süt aldığına göre toplam şişe süt miktarı 3×5=15 tir.

9 şişesi kullanılırsa 15 – 9 = 6 şişe süt kalır.

Örnek: Bidonların kaç kova su aldıkları altlarında yazmaktadır. İki bidon da su ile doludur. 8 kova su tüketilirse geriye kaç kova su kalır?

10 kova,  5 kova

Cevap: Bidonlardaki toplam su miktarı 10 + 5 = 15 kovadır.

8 kova su tüketilirse geriye

15 – 8 = 7 kova su kalmış olur.

 

Örnek: Bir bardak, 2 kahve fincanı su alıyor. Bir kahve fincanı ise 3 kaşık su alıyor. Buna göre bir bardak kaç kaşık su alır?

Cevap: Bir kahve fincanı ise 3 kaşık su aldığına göre, 2 kahve fincan

2×3=6 kaşık su alır.

O halde bir bardak 6 kaşık su alır

5. Sınıf Örüntüler Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Örüntüler Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir: Örüntüler
Sayı Örüntüsü
Şekil Örüntüsü

Örüntüler

Örüntü, sayı ve şekiller gibi bir dizi matematiksel nesnelerin belli bir kural eşliğinde yapılandırılmasıdır.
Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayılara terim denir.

Örnek: 9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terimini bulalım.

 

Sayı Örüntüsü

Örnek: Aşağıda verilen sayı örüntüsünü açıklayarak boş bırakılan yere gelmesi gereken sayıyı bulalım.

Çözüm: 526 ile başlayan sayı örüntüsü dokuzar eksilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı 490’dır.

 

Örnek: Eren, pul koleksiyonuna birinci hafta 8 pul koyarak başladı. Sonraki her haftada koleksiyonuna 6 pul ekleyen Eren’in 5 haftanın sonunda kaç pul biriktirdiğini bulalım.

Eren 5 haftanın sonunda 32 adet pul biriktirmiştir.

 

Örnek: Aşağıda verilen şekil örüntüsündeki sekizgenlerin kenar sayılarını sayı örüntüsü olarak belirtelim. Örüntünün 6. adımında kullanılacak şekli oluşturarak şeklin kenar sayısını yazalım.

Çözüm: Sekizgenlerin kenar sayıları sayı örüntüsü olduğu için örüntü artış değerimiz 8 olacaktır sevgili öğrenciler.

 

Şekil Örüntüsü

Örnek: Aşağıda çini işlemeli altıgen karolarla yapılan bir duvar süslemesinin ilk üç adımı gösterilmiştir. Bir sonraki adımını çiziniz?

Çözüm: Verilen örüntünün bir sonraki adımını çizelim.

 

 

Örnek: Aşağıda birim karelerle oluşturulan bir şekil örüntüsü verilmiştir. Bu şekil örüntüsünün 5. adımındaki birim kare sayısını bulalım.

Çözüm: Şekil örüntüsünü incelediğimizde her bir adım arasında 2 birim kare fark olduğunu görürüz. 5. adımdaki şekli, 4. adımdaki şekle 2 birim kare ekleyerek çizeriz.

5. adımda toplam 9 birim kare vardır.

5. Sınıf Matematik Milyonlar Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Milyonlar Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir: Milyonlu Sayılar, Milyonlar Bölüğü
7, 8, 9 Basamaklı Sayıların Okunuşu ve Yazılışı
Büyük Sayıları Okuma

Milyonlar

 • Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere “basamak” denir.
 • Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba “bölük” denir. Bölükler sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırır.
 • Doğal sayılar okunurken önce bölükteki sayı okunur sonra bölük ismi okunur.
  Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.

Örnek: Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 16 379 852’dir. Bu sayıyı basamak tablosunda gösterelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar “milyonlu sayılar’’ olarak adlandırılır.
 • 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe ‘‘milyonlar bölüğü’’ denir.

Örnek: 2015 yılında ülkemizde Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı müze ve tarihi yerleri gezen toplam ziyaretçi sayısı 28 122 934 kişidir. Ziyaretçi sayısını abaküste gösterelim ve okunuşunu yazalım.

Çözüm: Sayıyı göstermek için bir abaküs çizelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 79 814 871 kişidir. Bu sayıyı basamaklarına ayıralım. Sayıyı oluşturan rakamların basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Sayı ve basamak değerlerini bulalım.

 

 • Okunuşu verilen sayılar yazılırken söylenmeyen basamak ifadeleri yerine “0” yazılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Okunuşu “yedi yüz seksen altı milyon kırk beş bin iki yüz on dokuz” olan sayıyı yazalım.

Çözüm: Okunuştan yararlanarak sayıyı rakamlarla ifade edelim.

Okunuşu verilen sayıyı 786 045 219 şeklinde yazarız.

 

 • Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere “basamak değeri” denir.
 • Sayı değeri bir rakamın kendi değeridir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına almak ve riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur.
2016 SGK istatistiklerine göre ülkemizde 20 405 447 kişi aktif sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu sayıdaki 4 rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Önce 4 rakamının bulunduğu basamakları belirleyelim.

Basamak ve sayı değerlerini aşağıdaki tabloda gösterelim.

 

 • Sayılar karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 6 504 703 ile 65 047 003 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Sayıları basamak sayılarından yararlanarak karşılaştıralım.

6 504 703 sayısı 7 basamaklıdır.
65 047 003 sayısı 8 basamaklıdır.
7 basamak 8 basamaktan daha az olduğundan 6 504 703 < 65 047 003 olur.

 

 • Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Halk kütüphaneleri herkese açık kütüphanelerdir. Halk kütüphaneleri kişilerin bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
TÜİK verilerine göre 2013 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 20 232 069, 2014 yılında ise 20 787 765’tir. 2013 ve 2014 yıllarında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Yıllara göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştırmak için önce bu sayıların basamak sayılarını bulalım.

2013   ⇒  20 232 069 sayısı 8 basamaklıdır.
2014   ⇒  20 787 765 sayısı 8 basamaklıdır

Sayıları bir tablo üzerinde göstererek karşılaştıralım.

On milyonlar ve milyonlar basamağındaki sayılar aynı olduğundan yüz binler basamağındaki sayıları karşılaştıralım

Yüz binler basamağındaki 2 sayısı, 7 sayısından küçük olduğundan 20 232 069 < 20 787 765 olur.
Buna göre 2014 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 2013 yılına göre artmıştır.

5. Sınıf Doğal Sayılar Konu Anlatımı

5. Sınıf Matematik Doğal Sayılar Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir: Milyonlar, Örüntüler

Milyonlar

 • Doğal sayılarda, rakamın bulunduğu yere “basamak” denir.
 • Doğal sayılarda basamaklar sağdan sola doğru üçerli gruplandığında oluşan her gruba “bölük” denir. Bölükler sayıların yazılışını ve okunuşunu kolaylaştırır.
 • Doğal sayılar okunurken önce bölükteki sayı okunur sonra bölük ismi okunur.
  Birler bölüğündeki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.

Örnek: Ülkemizde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam öğrenci sayısı 16 379 852’dir. Bu sayıyı basamak tablosunda gösterelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar “milyonlu sayılar’’ olarak adlandırılır.
 • 7, 8 ve 9. basamağın bulunduğu bölüğe ‘‘milyonlar bölüğü’’ denir.

Örnek: 2015 yılında ülkemizde Kültür ve Turizm bakanlığına bağlı müze ve tarihi yerleri gezen toplam ziyaretçi sayısı 28 122 934 kişidir. Ziyaretçi sayısını abaküste gösterelim ve okunuşunu yazalım.

Çözüm: Sayıyı göstermek için bir abaküs çizelim ve sayının okunuşunu yazalım.

 

 • Okunuşu verilen sayılar yazılırken söylenmeyen basamak ifadeleri yerine “0” yazılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Okunuşu “yedi yüz seksen altı milyon kırk beş bin iki yüz on dokuz” olan sayıyı yazalım.

Çözüm: Okunuştan yararlanarak sayıyı rakamlarla ifade edelim.

Okunuşu verilen sayıyı 786 045 219 şeklinde yazarız.

 

 • Bir sayının basamak değerleri toplamı sayının kendisine eşittir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 2016 yılında yapılan nüfus sayımına göre Türkiye’nin nüfusu 79 814 871 kişidir. Bu sayıyı basamaklarına ayıralım. Sayıyı oluşturan rakamların basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Sayı ve basamak değerlerini bulalım.

 

 • Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere “basamak değeri” denir.
 • Sayı değeri bir rakamın kendi değeridir. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), değişen sosyal güvenlik ihtiyaç ve risklerine karşı toplumu güvence altına almak ve riskten dolayı geliri ile kazançları azalan vatandaşların başkalarına muhtaç olmadan yaşama ihtiyaçlarını gidermek için kurulmuştur.
2016 SGK istatistiklerine göre ülkemizde 20 405 447 kişi aktif sigortalı olarak çalışmaktadır. Bu sayıdaki 4 rakamlarının basamak ve sayı değerlerini bulalım.

Çözüm: Önce 4 rakamının bulunduğu basamakları belirleyelim.

Basamak ve sayı değerlerini aşağıdaki tabloda gösterelim.

 

 • Sayılar karşılaştırılırken önce basamak sayılarına bakılır. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: 6 504 703 ile 65 047 003 sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Sayıları basamak sayılarından yararlanarak karşılaştıralım.

6 504 703 sayısı 7 basamaklıdır.
65 047 003 sayısı 8 basamaklıdır.
7 basamak 8 basamaktan daha az olduğundan 6 504 703 < 65 047 003 olur.

 

 • Basamak sayıları eşit olan sayılar karşılaştırılırken en büyük basamaktan başlayarak aynı basamaktaki rakamlar karşılaştırılır. Bu durum ile ilgili örnek yapalım sevgili öğrenciler.

Örnek: Halk kütüphaneleri herkese açık kütüphanelerdir. Halk kütüphaneleri kişilerin bilgiye ulaşmasına yardımcı olur.
TÜİK verilerine göre 2013 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 20 232 069, 2014 yılında ise 20 787 765’tir. 2013 ve 2014 yıllarında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştıralım.

Çözüm: Yıllara göre halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayılarını karşılaştırmak için önce bu sayıların basamak sayılarını bulalım.

2013   ⇒  20 232 069 sayısı 8 basamaklıdır.
2014   ⇒  20 787 765 sayısı 8 basamaklıdır

Sayıları bir tablo üzerinde göstererek karşılaştıralım.

On milyonlar ve milyonlar basamağındaki sayılar aynı olduğundan yüz binler basamağındaki sayıları karşılaştıralım

Yüz binler basamağındaki 2 sayısı, 7 sayısından küçük olduğundan 20 232 069 < 20 787 765 olur.
Buna göre 2014 yılında halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı 2013 yılına göre artmıştır.

 

Örüntüler

Örüntü, sayı ve şekiller gibi bir dizi matematiksel nesnelerin belli bir kural eşliğinde yapılandırılmasıdır.
Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayılara terim denir.

Örnek: 9’dan başlayarak dörder ilave etmek suretiyle devam eden sayı dizisinin 5. terimini bulalım.

 

Örnek: Yukarıda verilen sayı örüntüsünü açıklayarak boş bırakılan yere gelmesi gereken sayıyı bulalım.

Çözüm: 526 ile başlayan sayı örüntüsü dokuzar eksilmektedir.

Buna göre boş bırakılan yere gelmesi gereken sayı 490’dır.

 

Örnek: Eren, pul koleksiyonuna birinci hafta 8 pul koyarak başladı. Sonraki her haftada koleksiyonuna 6 pul ekleyen Eren’in 5 haftanın sonunda kaç pul biriktirdiğini bulalım.

Eren 5 haftanın sonunda 32 adet pul biriktirmiştir.

4. Sınıf Toplama İşlemi Konu Anlatımı

4. Sınıf Matematik Doğal Sayılarla Toplama İşlemi Konu Anlatımı Pdf etkinliklerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler. İşleyeceğimiz konu başlıkları şu şekildedir:  En Çok Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama İşlemi, Toplama İşleminde Tahmin Etme, Doğal Sayıları 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplama.

En Çok Dört Basamaklı Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

En fazla 4 basamaktan oluşan sayıların toplamlarını yapacağız sevgili öğrenciler. Aşağıdaki örnek sorular ile konuyu anlayabileceğinizi umuyoruz.

Örnek: Hatice, bisiklet ile salı günü 2305 metre yol gitmiştir. Ertesi gün 3500 metre daha bisiklet kullanmıştır. Hatice’nin 2 günde gittiği yolun toplam mesafesini bulalım.

 

Örnek: Rakamları farklı dört basamaklı en küçük sayı ile üç basamaklı en büyük sayının toplamını bulalım.

 

Örnek: Oğuz amcanın Mersin’de meyve bahçesi vardır. Akrabaları, bir hafta boyunca bahçedeki meyvelerin toplanmasına yardım ettiler. 3560 kilogram portakal, 2585 kilogram mandalina topladılar. Kaç kilogram meyve topladılar?

 

Toplama İşleminde Tahmin Etme

En yakın onluğa yuvarlama
Birler basamağı 1, 2, 3, 4 olan sayılar bulundukları sayının onluğuna; 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar bir sonraki onluğa yuvarlanır.

En yakın yüzlüğe yuvarlama
Onlar basamağı 1, 2, 3, 4 olan sayılar bulundukları sayının yüzlüğüne; 5, 6, 7, 8, 9 olan sayılar bir sonraki yüzlüğe yuvarlanır.

Onluğa yuvarlayarak yapılan tahmin sonuçları, yüzlüğe yuvarlayarak yapılan tahmin sonuçlarından gerçeğe daha yakın veriler elde etmemizi sağlar.

Örnek: Eve gelen elektrik ve doğalgaz faturalarının tutarlarının toplamını tahmin edelim. Elektrik faturası 124 TL, doğalgaz faturası 367 TL’dir

Onluğa yuvarlayarak tahmin etme:
124  ⇒  120 sayısı olarak ele alınır.
367 ⇒  370 sayısı olarak ele alınır.

Yüzlüğe yuvarlayarak tahmin etme;
124  ⇒ 100 sayısı olarak ele alınır.
367 ⇒  400 sayısı olarak ele alınır

 

Örnek: 7 – 13 yaş aralığındaki çocukların kullanımı için uygun olan basketbol toplarının kütlesi en yakın onluğa yuvarlandığında 430 gram civarındadır. İki basketbol topunun alabileceği en hafif ve en ağır kütle değerlerini inceleyelim.

Buna göre bir basketbol topunun kütlesi en az 425 gram olabilir. İki basketbol topunun kütleleri toplamı:

Buna göre bir basketbol topunun kütlesi en fazla 434 gram olabilir. İki basketbol topunun kütleleri toplamı:

 

Doğal Sayıları 100’ün Katlarıyla Zihinden Toplama

Yüzlükleri, onlukları, birlikleri gruplayıp zihinden toplayarak sonuca ulaştığımız yöntemdir sevgili öğrenciler. Örneklerle ne demek istediğimizi anlatmaya çalışalım.

Örnek: Engin amca hafta sonu pazarında cumartesi günü 248, pazar günü 100 tane limon satmıştır. Engin amcanın sattığı toplam limon sayısını zihinden toplama yöntemi ile bulalım.

Cevap: Önce sayıları çözümleyelim, Sonra çözümlenen sayıları gruplayalım. En son olarakta grupları toplayalım.

 

Örnek: 1469 TL’ye iki takım elbise alan Ahmet Bey, çocuklarına da 200 TL’ye ayakkabı almıştır. Ahmet Bey’in alışveriş için ödediği tutarı zihinden toplama yöntemi ile bulalım.