10. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Konu Anlatımı

10. Sınıf Matematik Fonksiyonlar Konu Anlatımının olacağı bu yazımızda Pdf formatında da konu anlatımını inceleyip indirebilirsiniz. Bu konu anlatımını sadece 10. sınıflar değil, 8. sınıf, 9. sınıf, 11. sınıf ve 12. sınıf öğrencileri için de hazırlanmıştır.

İlk önce konu başlıklarımızı görelim. Sonrasında her bir konu başlığımızı ayrı ayrı inceleyip çözümlü örnek sorular ile de destekleyerek anlatacağız.

Fonksiyon Kavramı
Fonksiyon Türleri
Bire Bir, Örten ve İçine Fonksiyon
Tek ve Çift Fonksiyonlar
Fonksiyonlarda Dört İşlem
Fonksiyon Grafikleri
Parçalı Fonksiyonların Grafikleri

İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ VE BİR FONKSİYONUN TERSİ
Bire Bir ve Örten Fonksiyonlar ile İlgili Uygulamalar
Bir Fonksiyonun Tersi

Fonksiyon Kavramı

* Boş olmayan iki kümeden biri olan A kümesinin her bir elemanını B kümesinin bir ve yalnız bir elemanına eşleyen ilişkiye A dan B ye tanımlı fonksiyon denir. Fonksiyonlar genellikle f harfiyle gösterilir.

• A ve B boş olmayan iki küme olmak üzere f, A dan B ye tanımlı bir fonksiyon ise;
i. A nın her bir elemanı, B nin yalnız bir elemanı ile eşlenir.
ii. A da eşlenmeyen eleman yoktur.
• Bir A kümesinden B kümesine tanımlı f fonksiyonu kısaca
f : A → B, x → y = f ( x ) şeklinde gösterilir. Burada A ya fonksiyonun tanım kümesi, B ye ise fonksiyonun değer kümesi denir. A nın eşlendiği f ( A ) kümesine de görüntü kümesi denir.

Şimdi bu durum ile ilgili örnek yapıp konuyu daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Aşağıda verilen f fonksiyonunu, f fonksiyonunun tanım, görüntü
ve değer kümesini liste biçiminde yazalım.

Cevap:

a. f fonksiyonunun tanım kümesi, A = { a, b, 7, 8 } dir.
b. f fonksiyonunun değer kümesi, B = { c, 2, d, 4, 5, 6 } dır.
c. f fonksiyonunun görüntü kümesi, f ( A ) = { 2, d, 4, 5 } tir.

Fonksiyon Türleri

Tanım kümesinin farklı alt aralıklarında kuralı değişiklik gösteren fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir.

Parçalı Fonksiyon örnek soru ve çözümü

 

A boş kümeden farklı bir küme olmak üzere A dan A ya ( A da ) tanımlı, her elemanı kendine eşleyen fonksiyona birim ( özdeşlik ) fonksiyon denir. Birim fonksiyonu genel olarak
I : A → A , I ( x ) = x veya I : x → x şeklinde gösterilir.

Birim Fonksiyon Örnek Soru ve çözümü

Soru: Tam sayılar kümesinde tanımlı f ( x ) = ( 2a – 3 ) x + b + 2 fonksiyonu birim
fonksiyondur. Buna göre a + b toplamını bulalım.

Cevap: Birim fonksiyonunun kuralında x in katsayısı 1, sabit terimi ise 0 dır.

 

f : A → B fonksiyonunda, A kümesinin bütün elemanları B kümesinin yalnız bir elemanı ile eşleniyorsa f fonksiyonuna sabit fonksiyon denir.

Sabit Fonksiyon Örnek Soru ve çözümü

Soru: f ( x ) = 4x + ( m + 2 ) x + 3 fonksiyonunun sabit fonksiyon olması için
m nin değerini bulalım.

Cevap: ( x ) = 4x + ( m + 2 ) x + 3 fonksiyonunun sabit fonksiyon olması için x li terim içermemelidir. Bu durumda 4x + ( m + 2 ) x = 0 ⇒ m + 2 = – 4
⇒ m = – 6 bulunur.

 

f : R → R ve a , b ∈ R olmak üzere f ( x ) = ax + b kuralı ile verilen fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir.

Doğrusal Fonksiyon Örnek Soru ve çözümü

Soru: Gerçek sayılarda tanımlı f doğrusal fonksiyonu için f ( 1 ) = 4 ve f ( 2 ) = 7 dir. Buna göre f fonksiyonunun kuralını bulup fonksiyonun grafiğini çizelim.

Cevap: f doğrusal ise f ( x ) = ax + b ( a, b ∈ R ) dir.
f ( 1 ) = 4 ⇒ a . 1 + b = 4 ⇒ a + b = 4 … ( I )
f ( 2 ) = 7 ⇒ a . 2 + b = 7 ⇒ 2a + b = 7 … ( II )

Bire Bir, Örten ve İçine Fonksiyon

Yukarıdaki durum sağlanıyorsa f fonksiyonu bire bir ( 1 – 1 ) fonksiyondur.

• f : A → B fonksiyonunda her y ∈ B için f ( x ) = y olacak biçimde en az bir x ∈ A varsa f fonksiyonu örten fonksiyondur, yani f ( A ) = B ise f fonksiyonu örtendir.

• f : A → B fonksiyonu için f ( A ) ≠ B ise yani değer kümesinde eşlenmeyen en az bir eleman kalıyorsa f fonksiyonu içine fonksiyondur.

Örnek: f : R → R , f ( x ) = x + 2 fonksiyonunun bire bir ve örtenlik durumlarını
inceleyelim.

Cevap:

Tek ve Çift Fonksiyonlar

A simetrik bir küme olmak üzere f : A → R bir fonksiyon olsun. Her x ∈ A için;
• f ( –x ) = f ( x ) ise f çift fonksiyondur.
• f ( –x ) = –f ( x ) ise f tek fonksiyondur.

Örnek: Gerçek sayılarda tanımlı aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift olup
olmama durumlarını inceleyelim.

Cevap:

Fonksiyonlarda Dört İşlem

Fonksiyonlarda dört işlem örnek soru ve çözümü

Fonksiyon Grafikleri

Örnek: f ( x ) = x + 2 fonksiyonunun grafiğini çizelim.

Cevap:

Parçalı Fonksiyonların Grafikleri

Örnek Soru ve Çözüm;

 

İKİ FONKSİYONUN BİLEŞKESİ VE BİR FONKSİYONUN TERSİ

Boş olmayan A, B ve C kümeleri için f : A → B, g : B → C fonksiyonları verilsin. f ve g fonksiyonları yardımıyla A dan C ye tanımlanan yeni fonksiyona f ile g fonksiyonlarının bileşkesi denir ve gof biçiminde gösterilir.

gof : “ g bileşke f ” diye okunur.
( gof ) : A → C; ( gof ) ( x ) = g [ f ( x ) ] tir.

Örnek: Gerçek sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları için,
f ( x ) = 3x + 1 ve
g ( x ) =x2– 1
olduğuna göre ( fog ) ( –1 ) değerini bulalım.

Cevap:

Bir Fonksiyonun Tersi

Ters fonksiyon örnek soru ve çözümü

 

Arkadaşlarlar konu anlatımı burada bitti. Dilerseniz aşağıda paylaşmış olduğum fonksiyonlar ile ilgili bir çok çözümlü sorunun olduğu yazılarımızada bakabilir ve konuyu çözümlü örnekle rile iyice pekiştirebilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/birim-fonksiyon-cozumlu-sorular/

https://www.matematikogretmenleri.net/fonksiyonlar-ile-ilgili-cozumlu-10-soru/

https://www.matematikogretmenleri.net/10-sinif-matematik-fonksiyonlar-cozumlu-sorular/

https://www.matematikogretmenleri.net/sabit-fonksiyon-cozumlu-sorular-ve-problemleri/

https://www.matematikogretmenleri.net/ustel-fonksiyon-cozumlu-sorular-12-sinif-matematik/

https://www.matematikogretmenleri.net/bileske-fonksiyon-cozumlu-sorular/

https://www.matematikogretmenleri.net/sabit-fonksiyon-birim-fonksiyon-sorulari/

https://www.matematikogretmenleri.net/logaritma-fonksiyonu-cozumlu-sorular-12-sinif-matematik/

Analitik Geometri Konu Anlatımı 11. Sınıf

11. Sınıf Analitik Geometri Konu Anlatımı dersine hoş geldiniz sevgili örenciler.. Konu anlatımıni Pdf şeklinde de indirebilirsiniz.

Dersimizde aşağıdaki konu başlıklarını çözümlü örnek sorular ile birlikte işleyeceğiz

İki Nokta Arasındaki Uzaklık Konu Anlatımı
Bir Doğru Parçasını Bölen Nokta Konu Anlatımı
Analitik Düzlemde Doğrular Konu Anlatımı
Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı Konu Anlatımı

İki Nokta Arasındaki Uzaklık Konu Anlatımı

 

Başlangıç noktaları aynı olan iki gerçek sayı doğrusunun dik kesişmesi ile meydana gelen sisteme dik koordinat sistemi denir. Dik doğrulardan yatay olanına apsis ekseni, düşey olanına ordinat ekseni ve doğruların kesim
noktasına koordinat sisteminin başlangıç noktası (orijin) denir. Yukarıdaki şekilde x doğrusu apsis ekseni, y doğrusu ordinat ekseni ve O(0, 0) başlangıç noktasıdır.

Koordinat sisteminin oluşturduğu düzleme analitik düzlem denir. Analitik düzlemde seçilen herhangi bir noktaya bir gerçek sayı ikilisi, her gerçek sayı ikilisine de düzlemin bir noktası karşılık gelir.

Düzlemde alınan bir A noktasının x ekseni üzerindeki görüntüsüne o noktanın apsisi, y ekseni üzerindeki görüntüsüne o noktanın ordinatı, hem apsis hem de ordinatın oluşturduğu sıralı ikiliye A(x, y) noktasının koordinatları
adı verilir.

Eksenler, analitik düzlemi dört bölgeye ayırır.
Burada dikkat edilmesi gereken durum, eksenlerin bölgelere dâhil edilmemiş olmasıdır. Eksen üzerinde bulunan noktalar, bir bölgeye dâhil olmaz.

Soru: A(m, –2) ve B(–1, 3) noktaları arasındaki uzaklığın 5 br olması için m kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: E(– 2, 5) ve F(4, m) noktaları arasındaki uzaklık 10 br olduğuna göre m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap:  Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(m, 4) noktası; B(3, 2) ve C(– 1, 3) noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre m kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Bir Doğru Parçasını Bölen Nokta Konu Anlatımı

 

Soru: A(4, 1) ve B(2, 3) noktalarının orta noktasının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: C(3, 4) ve D(x, – 2) noktalarının orta noktası E(6, y) olduğuna göre x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Köşeleri A(1, – 2), B(4, 3) ve C(– 2, 5) olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3 , 5) , B(4 , 7) , C(x , y) ve D(– 1, 4) noktaları ABCD paralelkenarının köşeleri ise x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Paralel kenarımıza göre

x + 3 = 4 + (-1) den

x + 3 = 3

x = 0 olarak bulunur.

7 + 4 = y + 5 ten

11 = y + 5

y = 6 olarak bulunur.

x + y = 0 + 6 = 6 olarak buluruz.

 

Soru: Uç noktalarının koordinatları A(3a – 1, 4) ve B(7, 2b + 8) olan [AB] nın orta noktası, C(6 , 6) dır. Buna göre a – b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G dir. Verilenlere göre bu üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Analitik Düzlemde Doğrular Konu Anlatımı

 

Soru: ax + 3y = 5 ve 4x + by = 7 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktası A(1, 1) olduğuna göre a.b değerini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x + 3y = 6
x – y =8
x + y = k denklemleri ile verilen doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x = 4 ve y = – 3 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2y – (a + 2)x + 3a – 6 = 0 denklemi ile verilen doğru orijinden geçtiğine göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

O (0,0)’ ı sağlar arkadaşlar. Değerleri yerine koyarsak

2.0 – (a + 2).0 + 3.a -6 = 0

3a – 6 = 0 dan

a = 2 olarak bulunur.

 

Soru: A(– 3, 4), B(2, 6) ve C(k, 8) noktaları doğrusal olduğuna göre k kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  (2 – a)x – (2 . a + 1)y – 5 = 0 denklemine sahip doğrunun eğimi -1/3 olduğuna göre a nın değeri kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: ax – 3y + 12 = 0 ve 2x – 6y – c = 0 denklemlerinin aynı doğruyu göstermesi için a.c kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3, 4), B(2, y) ve C(1, 2) noktalarını köşe kabul eden bir ABC üçgeni çizilemiyorsa y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(1, – 3), B(x, y) ve C(2, 4) noktaları doğrusal olduğuna göre x ve y arasındaki ilişkiyi bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

 

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı Konu Anlatımı

Soru: A(1,4) noktasının d : x + y – 6 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: P(5, 6) noktasının d: 3x + y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 10 br olduğuna göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 5x – 12y + 1 = 0 doğrusunun 5x – 12y + 53 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: İki kenarı 3x – 4y + 8 = 0 ve 3x – 4y + 8 = 0 doğruları üzerinde olan karenin çevresi kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 3x – 4y + 3 = 0 ve 8y – 6x – k = 0 doğruları arasındaki uzaklık 2 br olduğuna göre k, hangi değerleri alabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Doğrunun Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı

Doğrunun Analitik İncelenmesi Konu Anlatımı genellikle 11. Sınıf Matematik-Geometri dersinde işlenen bir konudur. Konu anlatımıni Pdf şeklinde de indirebilirsiniz.

Dersimizde aşağıdaki konu başlıklarını çözümlü örnek sorula rile birlikte işleyeceğiz

İki Nokta Arasındaki Uzaklık Konu Anlatımı
Bir Doğru Parçasını Bölen Nokta Konu Anlatımı
Analitik Düzlemde Doğrular Konu Anlatımı
Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı Konu Anlatımı

İki Nokta Arasındaki Uzaklık Konu Anlatımı

 

Başlangıç noktaları aynı olan iki gerçek sayı doğrusunun dik kesişmesi ile meydana gelen sisteme dik koordinat sistemi denir. Dik doğrulardan yatay olanına apsis ekseni, düşey olanına ordinat ekseni ve doğruların kesim
noktasına koordinat sisteminin başlangıç noktası (orijin) denir. Yukarıdaki şekilde x doğrusu apsis ekseni, y doğrusu ordinat ekseni ve O(0, 0) başlangıç noktasıdır.

Koordinat sisteminin oluşturduğu düzleme analitik düzlem denir. Analitik düzlemde seçilen herhangi bir noktaya bir gerçek sayı ikilisi, her gerçek sayı ikilisine de düzlemin bir noktası karşılık gelir.

Düzlemde alınan bir A noktasının x ekseni üzerindeki görüntüsüne o noktanın apsisi, y ekseni üzerindeki görüntüsüne o noktanın ordinatı, hem apsis hem de ordinatın oluşturduğu sıralı ikiliye A(x, y) noktasının koordinatları
adı verilir.

Eksenler, analitik düzlemi dört bölgeye ayırır.
Burada dikkat edilmesi gereken durum, eksenlerin bölgelere dâhil edilmemiş olmasıdır. Eksen üzerinde bulunan noktalar, bir bölgeye dâhil olmaz.

Soru: A(m, –2) ve B(–1, 3) noktaları arasındaki uzaklığın 5 br olması için m kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: E(– 2, 5) ve F(4, m) noktaları arasındaki uzaklık 10 br olduğuna göre m sayısının alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Cevap:  Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(m, 4) noktası; B(3, 2) ve C(– 1, 3) noktalarına eşit uzaklıkta olduğuna göre m kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Bir Doğru Parçasını Bölen Nokta Konu Anlatımı

 

Soru: A(4, 1) ve B(2, 3) noktalarının orta noktasının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: C(3, 4) ve D(x, – 2) noktalarının orta noktası E(6, y) olduğuna göre x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: Köşeleri A(1, – 2), B(4, 3) ve C(– 2, 5) olan üçgenin ağırlık merkezinin koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3 , 5) , B(4 , 7) , C(x , y) ve D(– 1, 4) noktaları ABCD paralelkenarının köşeleri ise x + y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Paralel kenarımıza göre

x + 3 = 4 + (-1) den

x + 3 = 3

x = 0 olarak bulunur.

7 + 4 = y + 5 ten

11 = y + 5

y = 6 olarak bulunur.

x + y = 0 + 6 = 6 olarak buluruz.

 

Soru: Uç noktalarının koordinatları A(3a – 1, 4) ve B(7, 2b + 8) olan [AB] nın orta noktası, C(6 , 6) dır. Buna göre a – b kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde ABC üçgeninin ağırlık merkezi G dir. Verilenlere göre bu üçgenin köşe noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

Analitik Düzlemde Doğrular Konu Anlatımı

 

Soru: ax + 3y = 5 ve 4x + by = 7 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktası A(1, 1) olduğuna göre a.b değerini bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2x + 3y = 6
x – y =8
x + y = k denklemleri ile verilen doğrularının bir noktada kesişmesi için k kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: x = 4 ve y = – 3 denklemi ile verilen doğruların kesişim noktasının başlangıç noktasına olan uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 2y – (a + 2)x + 3a – 6 = 0 denklemi ile verilen doğru orijinden geçtiğine göre a kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

O (0,0)’ ı sağlar arkadaşlar. Değerleri yerine koyarsak

2.0 – (a + 2).0 + 3.a -6 = 0

3a – 6 = 0 dan

a = 2 olarak bulunur.

 

Soru: A(– 3, 4), B(2, 6) ve C(k, 8) noktaları doğrusal olduğuna göre k kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru:  (2 – a)x – (2 . a + 1)y – 5 = 0 denklemine sahip doğrunun eğimi -1/3 olduğuna göre a nın değeri kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: ax – 3y + 12 = 0 ve 2x – 6y – c = 0 denklemlerinin aynı doğruyu göstermesi için a.c kaç olmalıdır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(3, 4), B(2, y) ve C(1, 2) noktalarını köşe kabul eden bir ABC üçgeni çizilemiyorsa y kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A(1, – 3), B(x, y) ve C(2, 4) noktaları doğrusal olduğuna göre x ve y arasındaki ilişkiyi bulunuz.

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

 

Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı Konu Anlatımı

Soru: A(1,4) noktasının d : x + y – 6 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: P(5, 6) noktasının d: 3x + y + k = 0 doğrusuna uzaklığı 10 br olduğuna göre k nin alabileceği değerler toplamı kaçtır?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: A köşesinin koordinatları (2, 3) ve BC kenarı 3x + 4y + 12 = 0 doğrusu üzerinde olan ABCD karesinin alanı kaç br2 dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 5x – 12y + 1 = 0 doğrusunun 5x – 12y + 53 = 0 doğrusuna uzaklığı kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: İki kenarı 3x – 4y + 8 = 0 ve 3x – 4y + 8 = 0 doğruları üzerinde olan karenin çevresi kaç br dir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

Soru: 3x – 4y + 3 = 0 ve 8y – 6x – k = 0 doğruları arasındaki uzaklık 2 br olduğuna göre k, hangi değerleri alabilir?

Cevap: Soruda verilenelre göre yanıtı detaylıca aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar.

 

8. Sınıf Matematik Olasılık Konu Anlatımı

8. Sınıf Matematik Olasılık Konu Anlatımı dersine hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Olasılık ile ilgili tüm başlıkların konu anlatımını çözümlü örnek sorularla destekleyerek hazırladık.

Bir şeyin olmasının ya da olmamasının matematiksel değeri ya da olabilirlik yüzdesi değerine olasılık denir.

Olasılık İle İligli konu başlıklarımız şu şekildedir.

* Basit Olayların Olma Olasılığı
* Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme
* “Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az”
* Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar
* Olasılık Değeri
* Basit Olayların Olma Olasılıkları

Şimdi her bir konusumu örneklerle destekleyerek inceleyelim. Yazımızın en sonunda da Olasılık ile ilgili çözümlü soruların olduğu linkleri paylaşacağız.

Bir Olaya Ait Olası Durumları Belirleme

Bir durumla ilgili elde edilecek sonuçların belirlenmesi için yapılan işlemde, elde edilen sonuçların her birine çıktı denir.

Örneğin, Bir madenî para havaya atılıp yere düştüğünde olası tüm çıktılar yazı ve turadır. Tura ya da yazı gelmesinin istenmesi ise olaydır.

Şimdi bu durum ile ilgili bir örnek yaparak konuyu anlamaya çalışalım.

Örnek: Bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısı gözlemleniyor. Bu sayının 4’ten büyük olma olayını ve bu olayın çıktılarını yazalım.

Çözüm: Zar, küp biçimindedir ve zarın 6 yüzü vardır. Zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 olabilir.

Olay: Zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısının 4’ten büyük olması
Olayın çıktısı: 5, 6

Bu durumda bir zar atıldığında zarın üste gelen yüzündeki noktaların sayısının
4’ten büyük olması olayında iki olası durum vardır.

 

“Daha Fazla”, “Eşit”, “Daha Az” Olasılıkları

Not: Bir olayın olmasının ya da olmamasının matematik değeri olasılıktır.

Örneğin; Bir madenî para havaya atılıp yere düştüğünde paranın üste gelen yüzünün yazı ya da tura olma olasılığını inceleyelim.

Cevap: Madenî para havaya atılıp yere düştüğünde yazı ya da tura gelebilir. Bu
durumda, her iki çıktının gelme olasılığı eşittir.

 

Eşit Şansa Sahip Olan Olaylar

Eşit şansa sahip olan olaylarda her bir çıktı, eş olasılıklıdır.
Bu durumda “n” olası durum sayısını göstermek üzere her bir çıktının olasılık
değeri 1/n ‘dir.

Örneğin; Aşağıda verilen olaylardan eşit şansa sahip olan olaylar ile eşit şansa
sahip olmayan olayları belirleyelim.

a) Bir torbada 10 kırmızı, 5 sarı bilye vardır. Kırmızı bilye çekme şansı
ile sarı bilye çekme şansı
b) 28 kişilik boş bir midibüse binme sırasında 2. sırada olan Ayşe ile
30. sırada olan Ahmet’in bir koltuğa oturma şansı
c) Bir madeni para atıldığında yazı veya tura gelme şansı
ç) Bir işletme işe alacağı elemanları sadece sınavla seçmektedir. Bu sınava
giren ve aynı puanı alan Merve ve Büşra’nın işe alınma şansları

Çözüm; a) Torbada kırmızı bilye sayısı daha fazla olduğundan kırmızı bilye seçilme şansı daha fazladır.
Sarı bilye çekme şansı ile kırmızı bilye çekme şansı eşit değildir. Bu olaylar eşit şansa sahip değildir.

b) Ayşe 2. sırada olduğundan otobüse bindiğinde bir koltuğa oturma şansı daha fazladır.
Ayşe ile Ahmet’in otobüse bindiklerinde bir koltuğa oturma şansları eşit değildir. Bu olaylar eşit şansa sahip değildir.

c) Madeni paranın bir yüzü tura, bir yüzü yazıdır. Madeni para atıldığında tura ya da yazı gelme şansı eşittir. Bu olaylar eşit şansa sahiptir.

ç) Merve ve Büşra işe kabul edilmek için girdikleri sınavda aynı puanı almışlardır. Bu sebeple ikisinin de işe alınma şansları eşittir. Bu olaylar eşit şansa sahiptir.

 

Olasılık Değeri

Olasılık değerleri 0 ile 1 (0 ve 1 dâhil) arasındadır.

Olasılık değeri, “1” olan olaya kesin olay denir.
Olasılık değeri, “0” olan olaya imkânsız olay denir.

Bir olayın olma olasılığı ile olmama olasılığının toplamı 1’dir.

Örneğin; Bir zar havaya atılıyor. Buna göre;
a) Zarın üst yüzünde gözlemlenen sayının “5” olma olasılığını bulalım.
b) Zarın üst yüzünde gözlemlenen sayının “5” olmama olasılığını bulalım.

Çözüm;

 

Olasılık konusunu daha iyi anlayabilmeniz için sizlere daha önceden paylaştığımız Olasılık çözümlü sorular linklerini aşağıda paylaşıyoruz. Buradaki soruları inceleyerek konuyu iyice pekiştirebilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/matematik-8-sinif-olasilik-cozumlu-sorular/

https://www.matematikogretmenleri.net/10-sinif-matematik-olasilik-cozumlu-sorular/