Alan Ölçme Konu Anlatımı 4. Sınıf

Alan Ölçme Konu Anlatımı dersi bazı ders kitaplarında alan hesaplama konu anlatımı olarakta geçmektedir. Genellikle de 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf Matematik derslerinde işlenen kolay bir konudur.

Konu anlatımını biz çözümlü örnek sorular ile destekleyerek yapacağız. Konu analtımı ders notları sonrası dilerseniz Alan Ölçme Soruları, Problemleri ve Cevapları 4. Sınıf yazımızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar.

İşleyeceğimiz başlıklar Düzlemsel Şekillerin Alanı  ile Kare ve Dikdörtgenin Alanı  olacaktır.

Düzlemsel Şekillerin Alanı

Not: Standart olmayan alan ölçme birimlerine kare ve dikdörtgen kâğıt parçalarını, kareli defterdeki birim kareleri, defteri, kitabı örnek olarak verebiliriz.

Örneğin; Aşağıdaki şeklin alanının kaç birim kare olduğunu hesaplayalım.

Cevap:  Şekilde tam karelerin sayısı 8 tanedir.
Yarım karelerin sayısı 4 tanedir.
2 yarım kare bir tam karedir.

Öyleyse 4 yarım kare 2 tam kare eder.
( 4 ÷ 2 = 2 )
Şeklin alanı 8 + 2 = 10 birim karedir.

Kare ve Dikdörtgenin Alanı

Örneğin; Aşağıda verilen karenin içindeki her birim kare farklı bir renge boyanmıştır. Kaç farklı renk kullanıldığını bulalım. Bulduğumuz renk sayısı ile şeklin kapladığı alan arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Cevap: Şekilde her satırda 4 tane birim kare vardır.
Toplam 4 satır olduğuna göre 4 + 4 + 4 + 4 = 16 birim kare vardır.

Şekildeki karenin bir kenarı 4 birimdir.
Karenin alanını bulmak için iki kenarı çarpılır.
Karenin alanı: 4 x 4 = 16 birim karedir.

Karede 16 farklı renk kullanılmıştır.
Karenin alanı ile karede kulllanılan renk sayısı eşittir.

Örneğin; Aşağıda verilen dikdörtgenin içindeki her birim kare farklı bir renge boyanmıştır. Kaç farklı rengin kullanıldığını bulalım. Bulduğumuz renk sayısı ile şeklin kapladığı alan arasındaki ilişkiyi inceleyelim.

Cevap: Şekilde her satırda 3 tane birim kare vardır.
Toplam 4 satır olduğuna göre 3 + 3 + 3 + 3 = 12 birim kare vardır.

Şekildeki her sütunda 4 birim kare vardır.
Toplam 3 sütun olduğuna göre 4 + 4 + 4 = 12 birim kare vardır.

Şekildeki dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 3 birim,
uzun kenar uzunluğu 4 birimdir.
Dikdörtgenin alanını bulmak için iki kenarı çarpılır.
Dikdörtgenin alanı: 3 x 4 = 12 birim karedir.

Dikdörtgende 12 farklı renk kullanılmıştır.
Dikdörtgenin alanı ile karede kulllanılan renk sayısı eşittir.

Şimdi de bi kaçtane çözümlü örnek sorular yapalım.

Soru:  Aşağıdaki dikdörtgen birbirine eş karelere ayrılmıştır. Boyalı bölgenin alanı 11 birim karedir. Boyalı olmayan bölgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulunuz.

Cevap: Arkadaşlar, dikkat ederseniz kırmızı renk ile boyanmış alanda 11 adet kare bulunmaktadır. Bu boyalı alan 11 birim kare olanduğuna göre, her bir kare de 1 birim kare ye denk geliyor demek ki.

Boyalı olmayan kareli alanları sayarsak toplam 31 adet kare alan vardır.

O halde boyalı olmayan alanda 31 birim kare yapar.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde BCDK karesinin alanı 4 birim karedir. JKLM karesinin alanı 16 birim karedir. Buna göre ABKJ dikdörtgeninin alanını hesaplayınız.

Cevap: BCDK karesinin alanı 4 birim kare olduğuna göre br kenarının uzunluğu 2 br dir.

JKLM karesinin alanı 16 birim kare olduğuna göre bir kenarının uzunluğu 4 br dir.

O halde ABKJ dikdörtgeninin alanını 2×4 = 8 birim karedir.

 

Soru: Bir dikdörtgenin uzun kenarı 12 cm, kısa kenarı 4 cm’dir. Bir kenarı 7 cm olan karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkını bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin alanı 12×4 = 48 cm karedir.

Karenin alanı ise 7×7 = 49 cm karedir.

Karenin alanı ile bu dikdörtgenin alanının farkı ise 49 – 48 = 1 cm karedir.

 

Soru: Aşağıdaki karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı kaçtır?

Cevap: Dikdörtgenin alanı 8×3 = 24 m karedir.

Karenin alanı ise 4×4 = 16 m karedir.

Karenin ve dikdörtgenin alanları toplamı 24 + 16 = 40 m karedir.

Zaman Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf

Zamanı (saat, dakika, saniye, yıl, ay gün) Ölçme Konu Anlatımı 4.sınıf Matematik dersinde ilenen bir konu olup zaman ölçü birimleri ile ilgili konu anlatımını örnek sorular ile birlikte yayınlayacağız.

Zaman Ölçü Birimleri Arasındaki İlişki

Önemli Notlar;

  • 1 saat 60 dakikadır
  • 1 dakika 60 saniyedir

Aşağıda verilen örnekleri inceleyip anlamaya çalışalım.

2 saat = …… dakika
1 saat 60 dakikaya eşittir.
2 x 60 = 120 dakikadır.
2 saat = 120 dakikaya eşittir.

3 dakika = …… saniye
1 dakika 60 saniyeye eşittir.
3 x 60 = 180 saniyedir.
3 dakika = 180 saniyeye eşittir.

ÖNEMLİ NOT: 1 yıl, 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. 1 yılda 12 ay vardır.

Örnekler;

2 yıl = …… ay
1 yılda 12 ay vardır.
2 x 12 = 24 aydır.

4 yıl = …… ay
4 x 12 = 48 aya eşittir.

3 ay = ….. gün
1 ayda 30 gün vardır.
3 x 30 = 90 güne eşittir.

6 ay = ….. hafta
1 ayda 4 hafta vardır.
6 x 4 = 24 haftaya eşittir.

11 hafta = ….. gün
1 haftada 7 gün vardır.
11 x 7 = 77 güne eşittir.

2 yıl = ….. hafta
1 yılda 52 hafta vardır.
2 x 52 = 104 haftaya eşittir.

Örnek; Samet 19.08.2010 tarihinde dünyaya gelmiştir. Samet 29.12.2018’de kaç yaşında olacaktır?

Çözüm;

Çözümlü Örnek Sorular

Soru: Meltem, her gün 45 dakika tempolu yürüyüş yapmaktadır. Meltem 1 hafta sonunda kaç dakika yürümüş olur?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

Meltem’ in toplam yürüyüşü 45×7 = 315 dakika yapar.

 

Soru: Aynı alana bırakılan tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış süreleri belirlenmiştir. Tavşan hedefe 2 saat 16 dakikada, kaplumbağa ise 216 dakikada varmıştır. Buna göre tavşan ve kaplumbağanın hedefe varış sürelerini karşılaştırarak aradaki farkı bulunuz.

Cevap: 2 saat 16 dakikanın ne kadar dakika yaptığını bulalım arkadaşlar.

2 saat = 2×60= 120 dakika yapar.

120 + 16 = 136 dakika Tavşan’nın varış süresidir.

Kaplumbağanın varış süresi de 216 dakika olduğuna göre

216 – 136 = 80 dakika yapar. Demek ki tavşan, kaplumbağadan 80 dakika daha önce varmış olur.

 

Soru: Bir insan, bir dakikada ortalama 17 kez nefes almaktadır. 180 saniyede alınacak ortalama nefes sayısını bulunuz.

Cevap: 180 dakika, 180/60 = 3 dakika yapar.

bir dakikada ortalama 17 kez nefes aldığına göre

3 dakika da 3×17 = 51 kez nefes alınır.

 

Soru: Yağız’ın annesi 23.10.1976 tarihinde doğmuştur. Yağız ise 15.05.2008 tarihinde dünyaya gelmiştir. Yağız doğduğunda annesi kaç yaşındadır?

Cevap: Verilen iki zamanı birbirinden çakartmamız gerekiyor arkadaşlar.

15.05.2008 – 23.10.1976

İlk önce gün sayısını çıkartalım. 15 – 23 olur 15 ten 23 ıkmadığı iiçn ay kısmından 30 gün alıp 15 e ekliyoruz. O halde 45 – 23 = 22 olur.

şimdi de ay kısmını çıkartalım. gün çıkarımda 05 ten 1 ay almıştık o hald e04 kaldı Yani 04 – 10  olur. Buradan da yıl kısmında bir yıl almamız gerekiyor. Yani 04 e 12 eklememiz gerekiyor.

16 – 10 = 6 olur.

Şİmdi de yıl kısmını çıkartalım  ay çıkarımında 2008 den 1 yıl almıştık.

O halde 2007 – 1976 = 31 olur.

Bu durumda annesi 31 yaş 6 ay 22 gün yaşındadır.

 

Soru: Bir kurbağa, ileriye doğru 2 m zıplamaktadır. Bir zıplayışını 5 saniyede tamamladığına göre 3 dakika sonunda kaç metre ilerlemiş olur?

Cevap: 3 dakika içerisinde 180 saniye vardır arkadaşlar.

Bunu da 5 e bölersek zıplama sayısını buluruz.

180/5 = 36 kere zıplamıştır.

Her zıplaması da 2 m olduğuna göre toplam ilerlediği yol

36×2 = 72 m olur.

 

Soru: 97 saat kaç gün ,kaç saattir?

Cevap: 1 gün 24 saat olduğuna göre, 97 saat için de kaç tane 24 var onu bulalım.

97/24 = 4 olur ve kalan da 1 olur.

O halde cevabımız 4 gün 1 saattir.

 

Soru: Ayın 5’ i Pazartesi günü ise 15’ i hangi gündür?

Cevap: 1 hafta içerisinde 7 gün olduğuna göre

5 + 7 = 12 gün de Pazartesi olur.

13. gün salı, 14. gün çarşamba ve 15. günde perşembe olur.

 

Soru:  20 dakika kaç saniyedir?

Cevap: 1 dakika 60 saniye olduğuna göre

20 dakika da 20 x 60 = 1200 saniyedir.

Aşağıdaki yazımızdan da zaman ölme ile ilgili çözümlü örnek sorularımızı inceleyebilirsiniz arkadaşlar.

https://www.matematikogretmenleri.net/4-sinif-matematik-saat-dakika-saniye-problemleri/

Çevre Ölçme Konu Anlatımı 4. Sınıf

Çevre Ölçme Konu Anlatımı dersi bazı ders kitaplarında çevre hesaplama konu anlatımı olarakta geçmektedir. Genellikle de 3. sınıf, 4. sınıf ve 5. sınıf Matematik derslerinde işlenen kolay bir konudur.

Konu anlatımını biz çözümlü örnekler ile destekleyerek yapacağız. Dilerseniz hemen geçelim konu anlatımına

İşleyeceğimiz başlıklar Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları, Çevre Uzunluğu Aynı Olan Geometrik Şekiller Oluşturma, Problem Çözme ve Kurma olacaktır.

Kare ve Dikdörtgenin Çevre Uzunlukları

Arkadaşlar bu konu başlığı altında kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları nasıl hesaplanır onu göreceğiz.

Örnek: Aşağıdaki karenin bir kenarının uzunluğu 4 birimdir. Buna göre karenin çevre uzunluğunu hesaplayalım.

Cevap:

1. Yol:
Çevre = 4 + 4 + 4 + 4 = 16 birim

2. Yol:
Çevre = 4 x 4 = 16 birim

 

Örnek: Aşağıda verilen dikdörtgenin uzun kenarı 8 birim, kısa kenarı 6 birimdir. Buna göre dikdörtgenin çevre uzunluğunu hesaplayalım.

Cevap:

1. Yol:
Kısa kenarlar: 6 birim
Uzun kenarlar: 8 birim
Çevre = 8 + 8 + 6 + 6 = 28 birim

2. Yol:
Çevre = 2 x (uzun kenar + kısa kenar)
Çevre = 2 x (8 + 6)
Çevre = 2 x 14 = 28 birim

 

Çevre Uzunluğu Aynı Olan Geometrik Şekiller Oluşturma

Düzlemsel şekillerin çevre uzunluğunu bulmak için tüm kenar uzunlukları toplanır.

Örnek: Aşağıdaki şeklin çevre uzunluğunun kaç birim olduğunu bulmak için çevresindeki noktalar arasındaki mesafeleri saydığımızda 26 birim çıkmaktadır.

En alttan başlayarak sıra ile kenar ölçüleri toplandığında şeklin çevre uzunluğunun 5 + 3 + 4 + 1 + 9 + 4 = 26 birim olduğu görülecektir.

Problem Çözme ve Kurma

Soru: Kare şeklindeki bir yürüyüş parkının çevresi 240 metredir. Yürüyüş parkının bir kenarının uzunluğu kaç metredir?

Cevap: Karenin dört kenarı olduğuna göre bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölmemiz gerekiyor

240/4 = 60 metre olarak yanıtı buluruz.

 

Soru: Dikdörtgen şeklindeki bir okul bahçesinin etrafına ikişer metre aralıklarla fidan dikilecektir. Bahçenin kısa kenarı 40 metre, uzun kenarı 80 metredir. Kaç tane fidan alınması gerekir?

Cevap: İlk önce dikdörtgen bahçenin çevre uzunluğunu bulalım.

40 + 40 + 80 + 80 = 240 metre yapar.

2 metre aralıklar ile fidan dikileceğine göre

240/2 = 120 adet fidan alınması gerekmektedir.

 

Soru: Dikdörtgen şeklindeki kalem kutusunun çevresi 70 santimetredir. Kalem kutusunun uzun kenarı 22 santimetre olduğuna göre kısa kenarı kaç santimetredir?

Cevap: Dikdörtgenin dört kenarı bulunmaktadır.

uzun kenarı 22 cm ise, diğer uzun kenar ile birlikte 22 + 22 = 44 cm yapar.

70 – 44 = 26 cm de iki kısa kenarın uzunlukları toplamıdır.

Bunu da 2 ye bölersek 26/2 = 13 cm olarak kısa kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru: Aşağıdaki şekilde dikdörtgenin uzun kenarı 14 santimetre, kısa kenarı 6 santimetredir. Kare ile dikdörtgenin çevre uzunluğu eşittir. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz.

Cevap: Dikdörtgenin çevre uzunluğu

14 + 14 + 6 + 6 = 40 cm olur.

Karenin de bir kenar uzunluğunu bulmak için toplam uzunluğu 4 e bölersek

40/4 = 10 cm olarak karenin bir kenar uzunluğunu bulmuş oluruz.

 

Soru: Yandaki şekil bir kenarı 9 santimetre olan karelerden oluşmaktadır. Buna göre şeklin çevresinin kaç santimetre olduğunu bulunuz.

Cevap: Şeklin çevresinde toplam 10 kenar uzunluğu vardır.

Bir kenarı 9 cm olduğuna göre

10 kenar uzunluğu 10×9 = 90 santimetre olur.