12. Sınıf 1. Dönem Konuları

12. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları ve Müfredatının olacağı bu yazımızda 2020-2021-2022-2023-2024-2025 ve sonraki yıllar içinde geçerli olan konu başlıkları şu şekildedir arkadaşlar.

1. ÜNİTE: ÜSTEL VE LOGARİTMİK FONKSİYONLAR
1.1. ÜSTEL FONKSİYON
1.1.1. Üstel Fonksiyon
Üslü Sayılarda İşlemler
Üstel Fonksiyon
1.2. LOGARİTMA FONKSİYONU
1.2.1. Logaritma Fonksiyonu ile Üstel Fonksiyon Arasındaki İlişki
1.2.2. 10 ve e Tabanında Logaritma Fonksiyonu
10 Tabanında Logaritma Fonksiyonu
1.2.3. Logaritma Fonksiyonunun Özellikleri
1.3. ÜSTEL, LOGARİTMİK DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
1.3.1. Üstel, Logaritmik Denklemlerin ve Eşitsizliklerin Çözüm Kümeleri
1.3.2. Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Problemleri

2. ÜNİTE: DİZİLER
2.1. GERÇEK SAYI DİZİLERİ
2.1.1. Dizi Kavramı
Sonlu Dizi
Sabit Dizi
Dizilerin Eşitliği
Genel Terimi veya İndirgeme Bağıntısı Verilen Bir Dizinin Terimleri
2.1.3. Aritmetik ve Geometrik Dizilerin Özellikleri

3. ÜNİTE: TRİGONOMETRİ
3.1. TOPLAM-FARK VE İKİ KAT AÇI FORMÜLLERİ
3.1.1. İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
İki Kat Açı Formülleri
3.2. TRİGONOMETRİK DENKLEMLER
3.2.1. Trigonometrik Denklemlerin Çözüm Kümeleri
sinx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
cosx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
tanx = a Denkleminin Çözüm Kümesi
cotx = a Denkleminin Çözüm Kümesi

4. ÜNİTE: DÖNÜŞÜMLER
4.1. ANALİTİK DÜZLEMDE TEMEL DÖNÜŞÜMLER
4.1.1. Analitik Düzlemde Bir Noktanın Öteleme Dönüşümü Altındaki Görüntüsünün Koordinatları
Analitik Düzlemde Bir Noktanın Simetri Dönüşümü Altındaki Görüntüsünün
Koordinatları
Bir Noktanın Dönme Dönüşümü Altındaki Görüntüsü

11. Sınıf 1. Dönem Konuları

11. Sınıf Matematik 1. Dönem Konuları ve Müfredatının olacağı bu yazımızda 2020-2021-2022-2023-2024-2025 ve sonraki yıllar içinde geçerli olan konu başlıkları şu şekildedir arkadaşlar.

1. TRİGONOMETRİ
1.1. Yönlü Açılar
1.1.1. Yönlü Açı Kavramı
1.1.2. Açı Ölçü Birimleri
1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar
1.2.1. Trigonometrik Fonksiyonları Birim Çember Yardımıyla Açıklama
1.2.2. Kosinüs Teoremi
1.2.3. Sinüs Teoremi
1.2.4. Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri
1.2.5. Ters Trigonometrik Fonksiyonlar

2. ANALİTİK GEOMETRİ
2.1. Doğrunun Analitik İncelenmesi
2.1.1. İki Nokta Arasındaki Uzaklık
2.1.2. Bir Doğru Parçasını Bölen Nokta
2.1.3. Analitik Düzlemde Doğrular
2.1.4. Bir Noktanın Bir Doğruya Uzaklığı

3. FONKSİYONLARDA UYGULAMALAR
3.1. Fonksiyonlarla İlgili Uygulamalar
3.1.1. Fonksiyonların Grafik ve Tablo Temsili
3.2. İkinci Dereceden Fonksiyonlar ve Grafikleri
3.2.1. İkinci Dereceden Bir Değişkenli Fonksiyonların Grafikleri
3.3. Fonksiyonların Dönüşümleri
3.3.1. Dönüşüm Yardımıyla Grafik Çizimi

5. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

5. Sınıf Matematik Konuları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında güncel MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. Konular 1. dönem ve 2. dönem olarak ayrılmış olup toplamda 6 üniteden oluşmaktadır.

5. Sınıf Matematik Konu Anlatımları ve Çözümlü Soruları ile ilgili aşağıda yer alan başlıkları konu anlatımı ve çözümlü sorulara yazılarımız üzerinden inceleyebilirsiniz.

5. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla İşlemler

2. ÜNİTE KONULARI

Kesirler

3. ÜNİTE KONULARI

Ondalık Gösterim
Yüzdeler

4. ÜNİTE KONULARI

Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
Çokgenler
Üçgenler ve Dörtgenler

5. ÜNİTE KONULARI

Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk ve Zaman Ölçme

6. ÜNİTE KONULARI

Alan Ölçme
Geometrik Cisimler

2. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

2. Sınıf Matematik Konuları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında güncel MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. Konular 1. dönem ve 2. dönem olarak ayrılmış olup toplamda 6 üniteden oluşmaktadır.

2. Sınıf Matematik Konu Anlatımları ve Çözümlü Soruları ile ilgili aşağıda yer alan başlıkları konu anlatımı ve çözümlü sorulara yazılarımız üzerinden inceleyebilirsiniz.

2. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılar
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

2. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi
Sıvı Ölçme

3. ÜNİTE KONULARI

Geometrik Cisimler ve Şekiller
Uzamsal Şekiller
Geometrik Örüntüler

4. ÜNİTE KONULARI

Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

5. ÜNİTE KONULARI

Kesirler
Zaman Ölçme
Paralarımız

6. ÜNİTE KONULARI

Veri Toplama ve Değerlendirme
Uzunluk Ölçme
Tartma

12. Sınıf Matematik Konuları 2020-2021

12. Sınıf Matematik Konuları, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında güncel MEB müfredatına göre hazırlanmıştır. Konular 1. dönem ve 2. dönem olarak ayrılmış olup toplamda 7 üniteden oluşmaktadır.

12. Sınıf Matematik Konu Anlatımları ve Çözümlü Soruları ile ilgili aşağıda yer alan başlıkları konu anlatımı ve çözümlü sorulara yazılarımız üzerinden inceleyebilirsiniz.

12. SINIF MATEMATİK KONULARI

1. ÜNİTE KONULARI

Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel Logaritmik Denklemler ve Eşitsizlikler

2. ÜNİTE KONULARI

Diziler

3. ÜNİTE KONULARI

Toplam-Fark Ve İki Kat Açı Formülleri
Trigonometrik Denklemler

4. ÜNİTE KONULARI

Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler

5. ÜNİTE KONULARI

Türev
Limit ve Süreklilik
Anlık Değişim Oranı Ve Türev
Türevin Uygulamaları

6. ÜNİTE KONULARI

İntegral
Belirsiz İntegral
Belirli İntegral ve Uygulamaları

7. ÜNİTE KONULARI

Analitik Geometri
Çemberin Analitik İncelenmesi