4 ün küpü kaçtır?

Soru: 4 ün küpü kaçtır?

Cevap: 4ün küpünü bulabilmemiz için arkadaşlar, 4 rakamını birbiri ile 3 kere çarpmamız gerekmektedir. Yani:

4x4x4 = 64 olur. Farklı bir gösterimle ise;

4³ = 64 olarak doğru cevabı bulmuş oluruz.

8 saat kaç dakikadır?

Soru: 8 saat kaç dakikadır?

Cevap: Bildiğiniz üzere arkadaşlar 1 saat 60 dakikadır.

O halde 8 saatin kaç dakika olduğunu bulabilmemiz için 60 ile 8 i çarpmamaız gerekiyor. Yani:

8×60 = 480 olur. Bu durumda 8 saat toplamda 480 dk yapar.