“Manav, 8, 12, 3” verilerini kullanarak bir problem kurunuz

Soru: Manav, 8, 12, 3” verilerini kullanarak bir problem kurunuz ve bu problemi çözünüz.

Cevap: Soruda, 3 tane sayı ve bir de Manav kelimesi verilmiş. Bu verilenler ile bir problem kurmamız ve kurduğumuz bu problemi çözmemiz isteniyor. İlk önce uygun bir problem hazırlayalım.

Problem: Arnavutköy’de bulunan bir manav, 3 liraya aldığı pırasayı 8 liraya, 8 liraya aldığı muzu ise 12 liraya satmaktadır. Bu manav, Salı günü 3 kg pırasa, 2 kg da muz sattığına göre manavın Salı günü elde ettiği karı bulunuz.

Cevap: İlk önce pırasadan elde edilen karı, sonra muzdan elde edilen karı ve en sonda pırasa ve muzdan elde etiğimiz karların toplamını bularak sonucu elde edelim.

1 kg pırasadan elde edilen kar miktarı 8 – 3 = 5 liradır. Toplamda 3 kg pırasa satıldığına göre pırasadan elde edilen toplam kar 5×3 = 15 liradır.

1 kg muzdan elde edilen kar miktarı 12 – 8 = 4 liradır. Toplamda 2 kg muz satıldığına göre muzdan elde edilen toplam kar 4×2 = 8 liradır.

Buna göre Salı günü manavın yaptığı satıştan elde ettiği kar miktarı 15 + 8 = 23 liradır.

Log1 kaçtır?

Log1 kaçtır? Logaritma bir değeri üniversite sınavlarındaki sorularda çıkabilen ve öğrenciler tarafından bazen unutulabilen kalıp ifadelerden bir tanesidir.

Log1 işleminin sonucu sıfırdır arkadaşlar. 1’in herhangi bir tabana göre logaritması 0’dır, Çünkü 0 dışında herhangi bir sayının sıfırıncı kuvveti 1’e eşit olur.

Bu nedenle Log 1 sıfırdır.

225 in karekökü kaçtır?

225 karekökü kaçtır? 225 kök nedir? Matematik kareköklü ifadeler dersinde çokça karşımıza çıkan 225 sayısının karekök değerini açıklayacağız bu yazımızda.

Bir sayının karekökündeki mantık şudur arkadaşlar. Karekök içindeki sayının, hangi iki sayının çarpımı olduğudur. Örneğin 4×4=16 dır., biz 16’ya 4’ün  karesi deriz ve kök içinde 16’nın 4’e eşit olduğunu anlarız.

O halde 225’in karekökü kaçtır sorusunun cevabını bulmak için 225’in hangi sayının karesi olduğunu bulmamız gerek.

225= 15×15 olduğuna göre 225 sayısının karekökü de 15 olur.

36 karekökü kaçtır?

36 karekökü kaçtır? 36 kök nedir? Matematik kareköklü ifadeler dersinde çokça karşımıza çıkan 36 sayısının karekök değerini açıklayacağız bu yazımızda.

Bir sayının karekökündeki mantık şudur arkadaşlar. Karekök içindeki sayının, hangi iki sayının çarpımı olduğudur. Örneğin 3×3=9 dur., biz 9’a 3’ün  karesi deriz ve kök içinde 9’un 3’e eşit olduğunu anlarız.

O halde 36’nın karekökü kaçtır sorusunun cevabını bulmak için 36’nın hangi sayının karesi olduğunu bulmamız gerek.

36= 6×6 olduğuna göre 36 sayısının karekökü de 6 olur.