10. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

10. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarının olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

Yazılı sorularının çözümleri detaylıca yapılmış olup sizler için sınav öncesi iyi bir hazırlık olacaktır.

Soru 1: 4a4b + 8a3b3 – 12ab4 ifadesinin çarpanlarına ayrılmış halini yazınız?

Cevap: Sorudaki 3 terimde de ortak ifadeleri bulup parantez içine alalım.

Ortak ifadeler 4ab dir. O halde 4ab parantezine alalım.

4ab.( a3 + 2a2b2 – 3b3) olur. O halde cevabımız 4ab( a3 + 2a2b2 – 3b3) tür.

 

Soru 2:  16a + 4ba + 4 + b ifadesinin çarpanlarına ayrılmış hali nedir?

Cevap: Sorudaki ilk iki terimi 4a parantezine alalım.

4a.(4 + b) +4 + b olur sorumuzun son hali bu şekilde olur. Görüldüğü üzere bu ifade de ortak çarpanlar 4+b dir. O halde 4 + b parantezine de alalım.

(4 + b).(4a +1) olarak ifademizi çarpanlarına ayırmış olduk.

 

Soru 3: a + b = 7 ve a – c = 3 olduğuna göre a2 + ab – ac – bc ifadesi kaça eşittir?

Cevap: Soruda verilen ifadeyi ilk etapta çarpanlarına ayırmamız gerekiyor.

a2 + ab – ac – bc ifadesinde ilk iki terimi a, son iki terimi ise c parantezine alalım.

a.(a + b) – c.(a +b) olur. Buradan da a+b parantezine alalım.

(a + b).(a –c) olur ifademizin son hali. Soruda verilen değerleri de yerine yazarsak

7.3 = 21 olarak sorumuzun cevabını bulmuş oluruz.

 

Soru 4:  P( x ) = 4 x2 – 3 x – 15 polinomunun ( x + 5 ) ile bölümünden

kalan kaçtır ?

Cevap 2:  x + 5 = 0 eşitliğinden

x = – 5 olarak bulunur  ve P ( -5 ) değerini bulmamız gerek.

Polinomda x in yerine -5 yazarak yanıtı bulalım.

P( – 5 ) = 4 . ( -5 ) 2 – 3 . ( -5 ) – 15

P( – 5 ) = 100 + 15 – 15

P( – 5 ) = 100 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 5:  P( x + 2 ) = x2 – 2 x + 11

ise P ( x ) polinomunun ( x – 1 ) e bölümünden kalan kaçtır ?

Cevap 4:  x – 1 = 0 ise x = 1 olup P ( 1 ) soruluyor.

P ( x + 2 ) yi , P ( 1 ) yapan x değeri -1 tür.

x in yerine -1 yazmamız gerekiyor.

P ( -1 + 2 ) = (-1) 2 – 2 . -1 + 11

P ( 1 ) =1 + 2 + 11

P ( 1 ) = 14 olarak cevap bulunur.

 

Soru 6:  P( x ) = x2 +  x – 1

ise P ( x + 1 ) polinomunun ( x – 2 ) ile bölümünden kalan kaçtır ?

Cevap 5:  P ( x ) polinomunda x in yerine x+1 yazalım ve bu polinomada Q ( x ) diyelim  arkadaşlar.

Soruda bize Q ( 2 ) soruluyor.

P ( x + 1 ) = ( x + 1 ) 2 +  ( x + 1 ) – 1 = Q ( x ) olduğuna göre

Q ( 2 ) = ( 2 + 1 ) 2 +  ( 2 + 1 ) – 1

Q ( 2 ) = 9 + 3 – 1

Q ( 2 ) = 11 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 7

 

Soru 8

 

Soru 9

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sorularının ve Cevaplarının olduğu makalemizde örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için bakıp çalışabilirsiniz.

Soru 1: (-18) – (-14)    işleminin sonucu nedir?

Cevap: Öncelikle sayıları parantezden çıkararak işaretleri düzeltiriz.

-18 + 14 = -4 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru 2: 56 yolcunun bulunduğu bir otobüste yolcuların 3/8i iner, 7 yolcu binerse son durumda otobüste kaç yolcu bulunur?

Cevap: 56 yolcunun 3/8’ini buluruz:

56/8 = 7 olur. 7×3=21 yolcu inmiştir.

56-21 = 35 yolcu kalmıştır.

7 yolcu daha binerse son durumda

35+7 = 42 yolcu bulunur.

 

Soru 3: Bir lokantada 7,55 TL fiyattan satılan gözlemelerden 3 tane alan bir kişi kaç TL ödeme yapar?

Cevap: Gözleme fiyatı ile adet miktarını çarpmamız gerekiyor.

7,55×3=22,65 TL ödeme yapar.

 

Soru 4: Genel kuralı 3n + 9 olan sayı örüntüsünün 5. adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: n yerine 5 değerini yazıp sonucu bulabiliriz.

3.5 + 9 = 15 + 9 olur Buradan da 24 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 5:  13, 8, 3, 15, 7 veri grubunun açıklığını bulunuz.

Cevap: Açıklığı bulabilmek için en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farkı bulmamız gerekiyor.

En büyük sayı 15, en küçük sayı ise 3 olarak görünüyor.

Bu durumda açıklık 15 – 3 = 12 olarak bulunur.

 

Soru 6: Dört sayının aritmetik ortalaması 5 tir. Sayılardan birincisi 7, ikincisi 6, üçüncüsü 4 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır?

Cevap: Dört sayının aritmetik ortalaması 5 ise toplamı:

5×4=20 olur.

Diğer üç sayının toplamı:

7+6+4=17

  1. sayı:

20-17=3 olarak bulunur.

 

Soru 7: Uzun kenarı 3x + 2  br  ve kısa kenarı  2x – 4 br  olan dikdörtgenin çevresini veren ifadeyi yazınız.

Cevap: Dikdörtgenin çevresi için 2 uzun kenar ve 2 kısa kenarın toplamı alınır:

(3x+2)+(3x+2)+(2x-4)+(2x-4)=10x-4

 

Soru 8: Genel kuralı 7n + 3 olan sayı örüntüsünün 13. adımın 5. adımdan ne kadar fazladır?

Cevap: 13. Adımın değeri 7.13 + 3 = 91 + 3 = 94 olur.

  1. Adımın değeri 7.5 + 3 = 35 + 3 = 38 olur.

Her ikisinin birbirine uzaklığı 94  – 38 = 56 olarak bulunur.

 

Soru 9: Bir kenar uzunluğu 200 mm olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir?

Cevap: Kenar uzunluğu:

200 mm nin değeri 20 cm yapar. Karenin alan formülü bir kenar uzunluğunu karesi olduğuna göre;

20 x 20 cm=400 cm

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarının olduğu bu yazımızda örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için bakıp çalışabilirsiniz.

Soru 1: 32  +  (42 – 25)   işleminin sonucu kaçtır?

Cevap: üçün karesi 9 dur. 42 den de 25 i çıkardığımızda geriye 17 kalır.

O halde 9 + 17 = 26 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

 

Soru 2: Murat, okunuşu “beş milyon altmış üç bin iki yüz yedi” olan doğal sayı 5 663 207 olarak yazıyor. Hata varsa hangi kısımda hata var olduğunu bulunuz?

Cevap: Soruda verilen sayı 5 663 207 şimdi parça parça gidelim.

5 milyon ifadesi doğru burada sorun yok.

663 =  altmış üç bin olarak ifade edilmiş burası yanlış altı yüz altmış üç bin olacaktı.

207 = iki yüz yedi olarak ifade edilmiş burası da doğru.

 

Soru 3: 4/7 = 12/x olduğuna göre x yerine hangi sayı gelmelidir?

Cevap: Pay kısımlarına baktığımızda soldaki kesrin payı 4, sağdaki kesrin payı ise 12 olarak verilmiş. Yani sağdaki kesir soldaki kesrin 3 katı pay miktarında.

O halde payda kısımları da 3 kat olmalıdır.

7.3 = 21 olarak x değerini buluruz.

 

Soru 4: Mustafa, Kemal ve Kamil’in yaşları toplamı 82 dir. Mustafa grubun en büyüğüdür. Kemal, 34 yaşındaki en büyük grup üyesinden 6 yaş küçük olduğuna göre Kamil’in yaşı kaçtır?

Cevap: Kemal, 34 yaşındaki en büyük grup üyesinden 6 yaş küçük olduğuna göre

Kemal’in yaşı 34 – 6 = 28 dir.

Mustafa ile Kemal’ in yaşları toplamı 34 + 28 = 62 eder.

Kamil’ in yaşı ise 82 – 62 = 20 olarak bulunur.

 

Soru 5:  Melek, girmiş olduğu sınavdaki soruların 3/4 ünü doğru yanıtlamıştır. Melek’in doğru cevap sayısı 27 olduğuna göre bu sınavdaki toplam soru sayısı kaç adettir?

Cevap: Sınavdaki soru sayısına x diyelim arkadaşlar.

O halde 3.x/4 = 27 olur. Buradan 2 ile 27 sadeleşirse

x/4 = 9 olur ve x değerini 36 olarak buluruz. Demek ki sınavdaki toplam soru sayısı 36 dır.

 

Soru 6: Mehmet 200 sayfa kitabın 3/5 ini okumuştur. Bu durumda Mehmet kaç sayfa kitap okumuştur?   

Cevap: 200 ün 3/5 ini bulmalıyız.

200.3/5 = 120 olur. Bu durumda Mehmet kitabın 120 sayfalık kısmını okumuştur.

Soru 7: Banu’nun almak istediği elbisenin fiyatı 70 liradır. 22,25 lirası olan Banu’nun elbiseyi alabilmesi için en az kaç liraya daha ihtiyacı var olduğunu bulunuz?

Cevap: 70 liradan 22,25 lirayı çıkarmamız gerekiyor

İlk önce 22 liralık kısmı çıkartalım.

70 – 22 = 48 lira yapar. Şimdi de 48 liradan 25 kuruş çıkartalım.

48 – 0,25 = 47,75 lira olarak cevabı buluruz.

 

Soru 8: Bir beyaz eşya mağazasındaki buz dolaplarına %50 indirim uygulanmaktadır. 1500 liralık bir buzdolabına kaç liralık indirim uygulanır?

Cevap: 1500 liranın %50 lik kısmını bulmalıyız.

(1500.50)/100 olur. Buradan 1500 ile 100 ü sadeleştirirsek

15.50 olur ve cevabı da 750 TL olarak buluruz.

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarının olacağı bu yazımızda örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşacağız.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için kullanabilirsiniz.

Soru 1: Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3/12, 5/12, 7/12, 1/12

Cevap: Soruda verilen kesirlere baktığımızda hepsinin paydaları aynı görünüyor. Paydaları aynı olan kesirlerde payı büyük olan kesir en büyüktür.

O halde sıralama şu şekildedir;

7/12 > 5/12 > 3/12 > 1/12

 

Soru 2: Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

5/6, 5/3, 5/16, 5/4

Cevap: Soruda verilenlere göre tüm kesirlerin pay kısımları aynı olarak verilmiş. Pay kısımlarının aynı olduğu durumda paydası küçük olan kesir en büyüktür.

Bu durumda sıralama 5/3 > 5/4 > 5/6 > 5/16 şeklindedir.

 

Soru 3: Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.

433 cm = ………  m ……… cm

3 m  8 cm = ………… cm

8744 m = ……. km ……… m

7 cm  1 mm= ……… mm

Cevap: Soruda verilen uzunlukların çevrimleri aşağıdaki gibidir.

433 cm = 4 m  33 cm

3 m  8 cm = 308 cm

8744 m = 8 km 744 m

7 cm  1 mm= 11 mm

 

Soru 4: Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.

6 kg   433 g = ……………. g

14 kg   250 g = …………….. g

5633 g = …….. kg …………. g

22 200 g = …….. kg …………. g

Cevap: Soruda verilen ağırlıkların çevrimleri aşağıdaki gibidir.

6 kg   433 g = 6433 g

14 kg   250 g = .14250 g

5633 g = 5 kg 633 g

22 200 g = 22 kg 200 g

 

Soru 5:  Bir bozacı bir bidon bozanın önce  2/7 sini, sonra 4/7 sini sattı.

Bozacının getirdiği bozanın kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: Toplam satılan yüzde miktarını bulalım

2/7 + 4/7 = 6/7 yapar. Yani bozanın 6/7 si satılmıştır.

Geriye ise 1- 6/7 = 1/7 si kalmıştır.

 

Soru 6: Hakan 144 sayfa kitabın 3/4 ünü okumuştur. Bu durumda Hakan kaç sayfa kitap okumuştur?   

Cevap: 144 ün 3/4 ünü bulmalıyız.

144.3/4 =  36.3 = 108 sayfa kitap okumuştur.

 

Soru 7: Saat 20.30’da başlayan sinema 3 saat 20 dakika sürmüştür. Sinema saat kaçta bitmiştir?

Cevap: 20:30 un üzerine 3 saat 20 dk ekleyelim. İlk önce dk kısmını eklersek

30 + 20 = 50 yani 20:50 olur. Şimdi de saat kısmını ekleyelim.

20 + 3 = 23 olur. O halde cevabımız 23: 50 dir.

 

Soru 8: Meryem 12 yaşında, ninesi ise Meryem’in yaşının 7 katından 3 eksiktir. Meryem ve ninesinin yaşlarının toplamı kaçtır? 

Cevap: ninesi ise Meryem’in yaşının 7 katından 3 eksik olduğuna göre

12.7 – 3 = 84 – 3 = 81 yapar. Demek ki nine 81 yaşında

Her ikisinin yaşları toplamı ise 81 + 12 = 93 yapar.