4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarının olacağı bu yazımızda örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşacağız.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için kullanabilirsiniz.

Soru 1: Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.

3/12, 5/12, 7/12, 1/12

Cevap: Soruda verilen kesirlere baktığımızda hepsinin paydaları aynı görünüyor. Paydaları aynı olan kesirlerde payı büyük olan kesir en büyüktür.

O halde sıralama şu şekildedir;

7/12 > 5/12 > 3/12 > 1/12

 

Soru 2: Aşağıdaki kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

5/6, 5/3, 5/16, 5/4

Cevap: Soruda verilenlere göre tüm kesirlerin pay kısımları aynı olarak verilmiş. Pay kısımlarının aynı olduğu durumda paydası küçük olan kesir en büyüktür.

Bu durumda sıralama 5/3 > 5/4 > 5/6 > 5/16 şeklindedir.

 

Soru 3: Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.

433 cm = ………  m ……… cm

3 m  8 cm = ………… cm

8744 m = ……. km ……… m

7 cm  1 mm= ……… mm

Cevap: Soruda verilen uzunlukların çevrimleri aşağıdaki gibidir.

433 cm = 4 m  33 cm

3 m  8 cm = 308 cm

8744 m = 8 km 744 m

7 cm  1 mm= 11 mm

 

Soru 4: Aşağıdaki çevirmeleri yapınız.

6 kg   433 g = ……………. g

14 kg   250 g = …………….. g

5633 g = …….. kg …………. g

22 200 g = …….. kg …………. g

Cevap: Soruda verilen ağırlıkların çevrimleri aşağıdaki gibidir.

6 kg   433 g = 6433 g

14 kg   250 g = .14250 g

5633 g = 5 kg 633 g

22 200 g = 22 kg 200 g

 

Soru 5:  Bir bozacı bir bidon bozanın önce  2/7 sini, sonra 4/7 sini sattı.

Bozacının getirdiği bozanın kaçta kaçı kalmıştır?

Cevap: Toplam satılan yüzde miktarını bulalım

2/7 + 4/7 = 6/7 yapar. Yani bozanın 6/7 si satılmıştır.

Geriye ise 1- 6/7 = 1/7 si kalmıştır.

 

Soru 6: Hakan 144 sayfa kitabın 3/4 ünü okumuştur. Bu durumda Hakan kaç sayfa kitap okumuştur?   

Cevap: 144 ün 3/4 ünü bulmalıyız.

144.3/4 =  36.3 = 108 sayfa kitap okumuştur.

 

Soru 7: Saat 20.30’da başlayan sinema 3 saat 20 dakika sürmüştür. Sinema saat kaçta bitmiştir?

Cevap: 20:30 un üzerine 3 saat 20 dk ekleyelim. İlk önce dk kısmını eklersek

30 + 20 = 50 yani 20:50 olur. Şimdi de saat kısmını ekleyelim.

20 + 3 = 23 olur. O halde cevabımız 23: 50 dir.

 

Soru 8: Meryem 12 yaşında, ninesi ise Meryem’in yaşının 7 katından 3 eksiktir. Meryem ve ninesinin yaşlarının toplamı kaçtır? 

Cevap: ninesi ise Meryem’in yaşının 7 katından 3 eksik olduğuna göre

12.7 – 3 = 84 – 3 = 81 yapar. Demek ki nine 81 yaşında

Her ikisinin yaşları toplamı ise 81 + 12 = 93 yapar.

3. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

3. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevap anahtarlarının olacağı bu yazımızda soruların çözümlerini de sizlerle paylaşarak sınavlarınız da başarılı olabilirsiniz arkadaşlar.

Sınav soruları güncel olup 2019 2020 yılı dönemi ve sonraki dönemler için kullanabilirsiniz arkadaşlar.

Soru 1: Pazardaki 8 düzine elma 4 adet tezgaha eşit olarak diziliyor. Her bir tezgaha kaç adet elma dizilmiştir?

Cevap: 1 düzine 12 adet olduğuna göre, sorudaki 8 düzine

8×12 = 96 adet yapar. 96 adet elmayı da 4 adet tezgaha dizersek

96/4 = 24 adet elma düşer her bir tezgaha

 

Soru 2: Litresi 6 TL olan yağlardan 4 tane 1 L ve 7 tane yarım litre yağ aldım. Toplam kaç TL ödemem gerekir?

Cevap: Litresi 6 TL olduğuna göre yarım litresi de 6/2 den 3 TL yapar.

4 tane 1 L ve 7 tane yarım litre yağ = 4×6 + 7×3 olur

Bu da 24 + 21 = 45 TL ödemem gerekir.

 

Soru 3: Üzerimdeki 63 TL’nin 1/7 sini harcadıktan sonra geriye kaç TL param kalır?

Cevap: Soruda aslında basit bir bölme işlemi sorulmuş. Toplam para miktarını kesrin paydasına bölüp, çıkan sonucu pay ile çarpmamız gerekiyor.

63/7 = 9 yapar. Bunu da 1 ile çarparsak 9 TL harcamış oluruz.

Geriye ise 63 – 9 = 54 TL param kalır.

 

Soru 4: Babam saat 12.45’te camiye gitti ve 40 dakika sonra tekrar eve geri geldi. Babam eve geldiğinde saat kaç olmuş olur?

Cevap: 12:45 ten 13:00 a kadar 60 – 45 = 15 dk süre var. O halde

40 – 15 = 25 dk daha süreyi 13:00 a eklememiz gerekiyor.

13:00 + 25 dk = 13:25 yapar. O halde babam cami de eve 12:25 te gelmiş oldu.

 

Soru 5: 64 L su 4 L’lik bidonlara doldurulacaktır. Bu durumda kaç adet bidona ihtiyaç vardır?

Cevap: Toplam su miktarını bidonların L miktarına bölersek cevabı buluruz.

64/4 = 16 yapar. O halde 16 adet bidona ihtiyaç vardır.

 

Soru 6: 16 adet yarım litre kola, kaç L yapar?

Cevap: Arkadaşlar, yarım litre demek bildiğiniz üzere 1 L nin yarısıdır. O halde toplam kola miktarını 2 ye bölersek L miktarını buluruz.

16/2 = 8 yapar. Bu durumda 8 L kola yapar olarak cevabı buluruz.

 

Soru 7: Gece saat 23.00’da yatağa yatıp uyuyan Mustafa, sabah saat 07.00’de kalkıyor. Bu durumda Mustafa kaç saat uyumuştur?

Cevap: Mustafa eğer gün bittikten sonra yani 00.00 da uyumuş olsaydı toplam uyuma miktarı 7 saat olacaktı. 23.00 ile 00.00 arasında da 1 saat olduğuna göre

Mustafa’nın uyuduğu toplam saat 7 + 1 = 8 saattir.

2. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Çözümleri

2. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Çözümlerinin olacağı yazımıza hoş geldiniz sevgili öğrenciler.

İkinci sınıfın son yazılısı olan ikinci yazılıya hazırlık için daha önceden sınavlarda çıkmış olan soruları çözümleri ile paylaşımını yapacağız.

Soruların çözümlerini ne kadar iyi anlayabilirseniz sınavlarınızdan da o kadar yüksek not alabileceğinizi unutmayın.

Soru 1: Günde 3 ekmek tüketen bir aile bir haftada kaç ekmek tüketir?

Cevap: bir haftada 7 gün olduğuna göre ve 1 günde de 3 ekmek tüketildiğine göre 1 hafta da 3 x 7 = 21 adet ekmek tüketilir.

 

Soru 2: Ayşe’nin 30 lirası var. Tanesi 3 liradan 5 tane dondurma aldı. Geriye kaç lirası kaldı?

Cevap: Tanesi 3 liradan 5 tane dondurma alırsa toplam ödediği para

3×5=15 tl dir. Geriye ise 30 – 15 = 15 tl si kalmıştır.

 

Soru 3: 6 köpek ile  3 tavuğun  toplam da kaç ayağı vardır?

Cevap: Köpek te 4 ayak, tavukta ise 2 ayak vardır. Şimdi

6 köpekte 6×4 = 24 ayak vardır

3 tavukta 3×2 = 6 ayak vardır.

Köpek ve tavuktaki toplam ayak sayısı 24 + 6 = 30 adettir.

 

Soru 4: Kemal 8  yaşındadır.Annesi ise 4 kat daha büyüktür. Annesi  ile Kemal’in toplam yaşı kaçtır?

Cevap: Annesi, Kemal’de 4 kat yaş büyük olduğuna göre

4×8 =32 olarak Annesinin yaşını buluruz.

Anne ile Kemal’in yaşları toplamı ise 32 + 8 = 40 tır.

 

Soru 5: Ayten  25 elmanın 4 tanesini yiyor. Geri kalanını 3 arkadaşına paylaştırıyor. Her birine kaçar elma düşer?

Cevap: Ayten  25 elmanın 4 tanesini yedikten sonra geriye 25 – 4 = 21 adet elma kalır. Bunlarıda 3 arkadaşına eşit olarak dağıtırsa

21/3 = 7 olarak her bir arkadaşa düşen elma sayısını bulmuş oluruz.

 

Soru 6: Murat annesinin  aldığı  1 düzine silgiyi 2 ayda bitirmiştir. Murat bir ayda ortalama kaç silgi kullanmıştır?

Cevap: 1 düzine 12 adet olduğuna göretoplamda 12 adet silgi alınmış.

Bu 12 adet silgi de 2 ayda bitirilmiş.

O halde 12/2 = 6 olarak bir ayda kullanılan silgi miktarını bulmuş oluruz.

 

Soru 7: 14 şapkanın yarısından 3 fazlasını satan bir satıcı  kaç şapka satmıştır ?

Cevap: 14 şapkanın yarısından 3 fazlası satılırsa

14/2 = 7  buradan da 7+3 = 10 adet şapka satılmıştır.

 

Soru 8: Babam kümesten topladığı 15 yumurtayı sepetlere beşer beşer paylaştırdı. Toplam da kaç sepet kullanmıştır?

Cevap: 15 adet yumurtası sepetlere 5 er 5 er paylaştırmak için

15/5 = 3 adet sepete ihtiyaç vardır.

3. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Çözümleri

3. Sınıf Matematik Dersindeki 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Çözümlerinin olacağı bu yazımızda sınavlarda daha önceden çıkmış soruları paylaşacağız arkadaşlar.

Aşağıda paylaştığımız sorular takdir edersiniz ki sizin sınavlarınız da çıkacak sorular ile aynı olmayıp, sınav sorularına benzer şekilde olacaktır.

Bu nedenle de aşağıda paylaştığımız soruların çözümlerini anladıktan sonra sınavlarınızdan daha yüksek not alabilir duruma geleceğinizden emin olabilirsiniz.

Şimdi sorulara ve çözümlerine geçelim arkadaşlar.

Soru 1:  144 fındığın 4 tanesi çürük çıktı. Kalan cevizleri 7 kişi paylaştığımıza göre her birimize kaç fındık düşmüştür?

Cevap: 144 adet fındıktan 4 tanesi çürük olduğuna göre kalan sağlam fındık sayımız 144 – 4 = 140 adettir.

Bu sağlam fındıkları da 7 kişi arasında paylaştığımıza göre

140/7 = 20 olur.

Yani her birimize 20 adet fındık düşmüştür.

 

Soru 2:  Her ay 43 cm uzayan 67 cm boyundaki bir fidan, bir yılın sonunda kaç cm uzunluğa gelmiş olur?

Cevap: soruda fidanın bir yılın sonunda kaç cm uzunluğa geldiği soruluyor.

1 yıl içerisinde 12 ay olduğuna ve her ay 3 cm uzadığına göre

12 ayın sonunda 12×3=36 cm uzamış olur.

Başlangıçta da 67 cm uzunluğundaydı. O halde

67 + 36 = 104 cm uzunluğuna ulaşmış olur 12 ayın sonunda fidan.

 

Soru 3:  Ben 30 kg ağırlığındayım. Babamın ağırlığı benim ağırlığımın 2 katından 14 kg fazladır. İkimizin ağırlığının toplamı kaç kg’dır?

Cevap: İlk önce babamın ağırlığını bulalım

Babamın ağırlığı benim ağırlığımın 2 katından 14 kg fazla olarak verilmiş.

30×2 = 60 eder. Bunu da 14 ile toplarsa

60 + 14 = 74 kg olarak babamın ağırlığını bulmuş oluruz.

Her ikimizin ağırlıkları toplamı ise

74 + 30 = 104 kg dır. Cevabımız 104 kg dır arkadaşlar.

 

Soru 4:  Benim kare şeklindeki bahçemin bir kenarının yarısı 25 metredir.Bütün kenarına  2 sıra tel çekersek kaç metre tele ihtiyacım olur?

Cevap: kare şeklindeki bahçemin bir kenarının yarısı 25 metre olduğuna göre

1 kenar uzunluğu 25 x 2 = 50 metredir.

Karenin 4 kenarı olduğuna göre çevresi 50×4 = 200 metredir.

Eğer bahçenin etrafına 1 sıra tel çekmiş olsaydık ihtiyacımız olan tel miktarı 200 metre olacaktı. Soruda 2 sıra tel çekildiği belirtilmiş.

O halde 200 x 2 = 400 metre tele ihtiyacımız vardır.

 

Soru 5:  362 sayısının basamak değerlerini gösteriniz.

soruda 3 basamaklı sayı verilmiş. O halde birler, onlar ve yüzler basamaklarından oluşmaktadır.

2 sayısı birler, 6 sayısı onlar, 3 sayısı ise yüzler basamağına denk gelmektedir arkadaşlar.

 

Soru 6:  Aşağıdaki  ölçüleri istenilen birimlere çevirerek yazınız.

260 cm=2 m 60 cm

m=900 cm

3m 46 cm=346 cm

6 m 34 cm=634 cm

 

Soru 7:  Çevresi 320 m olan kare şeklindeki   bir bahçenin bir kenar uzunluğu kaç metredir hesaplayınız .

Cevap: Karenin toplamda 4 kenarı olduğuna göre soruda verilen uzunluğu 4 e bölersek cevabı da bulmuş oluruz.

320/4 = 80 metre yapar.

O halde bahçenin bir kenar uzunluğu 80 metredir.

 

Soru 8:  Aşağıdaki geometrik cisimlerin adlarını altlarına yazınız

Cevapları yukarıdan aşağıda doğru sırasıyla yazıyorum arkadaşlar

Dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, Dikdörtgenler prizması, kare prizma, silindir ve küre