4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Sınav 2014-2015

Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015
Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

 

1-Aşağıdaki ondalık kesirlerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A-1,7                                          B-1,07

C-1,700                                      D-1,70

 

2-    165,09 ondalık kesrinde  9 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir?

A-onlar basamağı

B-onda birler basamağı

C-yüzler basamağı

D-Yüzde birler basamağı

 

3-Aşağıdaki ondalık kesir sayılarından hangisinin yüzde birler basamağındaki rakamın sayı değeri en büyüktür?

A-85,67                                 B-185,76

C-122,09                                D-12,02

 

Tıkla

2014-2015 Matematik 2. Dönem 6. Sınıf 1. Yazılı

6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2013-2014
6. Sınıf matematik 2. dönem 2. yazılı 2014-2015

 

6)  Biri diğerinin 3 katından 2 eksik olan iki sayının toplamı 22 ise bu sayılardan büyük olanı kaçtır? (6P)

 

  1. A) 6 B) 8              C) 10               D) 16

 

7)  Boyutları 9 cm , 12 cm  ve  15 cm olan dikdörtgen şeklindeki tuğlalardan oluşabilecek en küçük hacimli küp şeklindeki duvar için kaç tuğla gereklidir? (6P)

  1. A) 2400 B) 2000         C)  3600        D)  4000

 

Tıkla

4. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2013-2014
Matematik 4. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı 2014-2015

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

5-    Karesel bölge şeklindeki tarlanın bir kenarının uzunluğu 65 m.dir. Tarlanın çevresine 6 sıra dikenli tel çekilecektir. Bu tarlanın çevresine kaç m. dikenli tel gerekir?

  1. A) 1560 m         B) 1472 m            C) 1300 m                           D) 2023 m

 

6- Bisiklet tekerinin çapı 70 cm dir. Tekerlek 1000 tam dönüş yaparsa kaç m yol gitmiş olur?   ( π = 3 )

A)1050                        B)1260                      C)2100                             D)2205

 

Tıkla

2014-2015 Lise 3 Matematik 2. Dönem 1. Yazılı

matematik 11. sınıf 2. dönem 1. Yazılı 2014-2015
matematik 11. sınıf 2. dönem 1. Yazılı 2014-2015

 

3-)log3 , log5 , 3.log4 , 2.log2,  3.log3 , ( 1 + log4 ) bu verilerin çeyrekler açıklığını bulunuz ?

 

7-)   Aynı düzlemde farklı 3 çember ile farklı 5 doğru, bir çakışma olmaksızın en çok sayıda kesim noktası oluşturmuştur. Bu noktalardan seçilen rastgele birisinin çember üzerinde olma olasılığını bulunuz?

 

Tıkla