6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

6. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Sorularının ve Cevaplarının olduğu makalemizde örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için bakıp çalışabilirsiniz.

Soru 1: (-18) – (-14)    işleminin sonucu nedir?

Cevap: Öncelikle sayıları parantezden çıkararak işaretleri düzeltiriz.

-18 + 14 = -4 olarak yanıtı buluruz.

 

Soru 2: 56 yolcunun bulunduğu bir otobüste yolcuların 3/8i iner, 7 yolcu binerse son durumda otobüste kaç yolcu bulunur?

Cevap: 56 yolcunun 3/8’ini buluruz:

56/8 = 7 olur. 7×3=21 yolcu inmiştir.

56-21 = 35 yolcu kalmıştır.

7 yolcu daha binerse son durumda

35+7 = 42 yolcu bulunur.

 

Soru 3: Bir lokantada 7,55 TL fiyattan satılan gözlemelerden 3 tane alan bir kişi kaç TL ödeme yapar?

Cevap: Gözleme fiyatı ile adet miktarını çarpmamız gerekiyor.

7,55×3=22,65 TL ödeme yapar.

 

Soru 4: Genel kuralı 3n + 9 olan sayı örüntüsünün 5. adımı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap: n yerine 5 değerini yazıp sonucu bulabiliriz.

3.5 + 9 = 15 + 9 olur Buradan da 24 olarak cevabı buluruz.

 

Soru 5:  13, 8, 3, 15, 7 veri grubunun açıklığını bulunuz.

Cevap: Açıklığı bulabilmek için en büyük sayı ile en küçük sayı arasındaki farkı bulmamız gerekiyor.

En büyük sayı 15, en küçük sayı ise 3 olarak görünüyor.

Bu durumda açıklık 15 – 3 = 12 olarak bulunur.

 

Soru 6: Dört sayının aritmetik ortalaması 5 tir. Sayılardan birincisi 7, ikincisi 6, üçüncüsü 4 olduğuna göre dördüncü sayı kaçtır?

Cevap: Dört sayının aritmetik ortalaması 5 ise toplamı:

5×4=20 olur.

Diğer üç sayının toplamı:

7+6+4=17

  1. sayı:

20-17=3 olarak bulunur.

 

Soru 7: Uzun kenarı 3x + 2  br  ve kısa kenarı  2x – 4 br  olan dikdörtgenin çevresini veren ifadeyi yazınız.

Cevap: Dikdörtgenin çevresi için 2 uzun kenar ve 2 kısa kenarın toplamı alınır:

(3x+2)+(3x+2)+(2x-4)+(2x-4)=10x-4

 

Soru 8: Genel kuralı 7n + 3 olan sayı örüntüsünün 13. adımın 5. adımdan ne kadar fazladır?

Cevap: 13. Adımın değeri 7.13 + 3 = 91 + 3 = 94 olur.

  1. Adımın değeri 7.5 + 3 = 35 + 3 = 38 olur.

Her ikisinin birbirine uzaklığı 94  – 38 = 56 olarak bulunur.

 

Soru 9: Bir kenar uzunluğu 200 mm olan karesel bölgenin alanı kaç santimetre karedir?

Cevap: Kenar uzunluğu:

200 mm nin değeri 20 cm yapar. Karenin alan formülü bir kenar uzunluğunu karesi olduğuna göre;

20 x 20 cm=400 cm

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevapları

5. Sınıf Matematik 2. Dönem 2. Yazılı Soruları ve Cevaplarının olduğu bu yazımızda örnek yazılı sorularını çözümleri ile birlikte paylaşmaya çalışacağız arkadaşlar.

Yazılı sorularını 2019 2020 dönemi ve sonrası güncel dönemler için bakıp çalışabilirsiniz.

Soru 1: 32  +  (42 – 25)   işleminin sonucu kaçtır?

Cevap: üçün karesi 9 dur. 42 den de 25 i çıkardığımızda geriye 17 kalır.

O halde 9 + 17 = 26 olarak işlemin sonucunu bulmuş oluruz.

 

Soru 2: Murat, okunuşu “beş milyon altmış üç bin iki yüz yedi” olan doğal sayı 5 663 207 olarak yazıyor. Hata varsa hangi kısımda hata var olduğunu bulunuz?

Cevap: Soruda verilen sayı 5 663 207 şimdi parça parça gidelim.

5 milyon ifadesi doğru burada sorun yok.

663 =  altmış üç bin olarak ifade edilmiş burası yanlış altı yüz altmış üç bin olacaktı.

207 = iki yüz yedi olarak ifade edilmiş burası da doğru.

 

Soru 3: 4/7 = 12/x olduğuna göre x yerine hangi sayı gelmelidir?

Cevap: Pay kısımlarına baktığımızda soldaki kesrin payı 4, sağdaki kesrin payı ise 12 olarak verilmiş. Yani sağdaki kesir soldaki kesrin 3 katı pay miktarında.

O halde payda kısımları da 3 kat olmalıdır.

7.3 = 21 olarak x değerini buluruz.

 

Soru 4: Mustafa, Kemal ve Kamil’in yaşları toplamı 82 dir. Mustafa grubun en büyüğüdür. Kemal, 34 yaşındaki en büyük grup üyesinden 6 yaş küçük olduğuna göre Kamil’in yaşı kaçtır?

Cevap: Kemal, 34 yaşındaki en büyük grup üyesinden 6 yaş küçük olduğuna göre

Kemal’in yaşı 34 – 6 = 28 dir.

Mustafa ile Kemal’ in yaşları toplamı 34 + 28 = 62 eder.

Kamil’ in yaşı ise 82 – 62 = 20 olarak bulunur.

 

Soru 5:  Melek, girmiş olduğu sınavdaki soruların 3/4 ünü doğru yanıtlamıştır. Melek’in doğru cevap sayısı 27 olduğuna göre bu sınavdaki toplam soru sayısı kaç adettir?

Cevap: Sınavdaki soru sayısına x diyelim arkadaşlar.

O halde 3.x/4 = 27 olur. Buradan 2 ile 27 sadeleşirse

x/4 = 9 olur ve x değerini 36 olarak buluruz. Demek ki sınavdaki toplam soru sayısı 36 dır.

 

Soru 6: Mehmet 200 sayfa kitabın 3/5 ini okumuştur. Bu durumda Mehmet kaç sayfa kitap okumuştur?   

Cevap: 200 ün 3/5 ini bulmalıyız.

200.3/5 = 120 olur. Bu durumda Mehmet kitabın 120 sayfalık kısmını okumuştur.

Soru 7: Banu’nun almak istediği elbisenin fiyatı 70 liradır. 22,25 lirası olan Banu’nun elbiseyi alabilmesi için en az kaç liraya daha ihtiyacı var olduğunu bulunuz?

Cevap: 70 liradan 22,25 lirayı çıkarmamız gerekiyor

İlk önce 22 liralık kısmı çıkartalım.

70 – 22 = 48 lira yapar. Şimdi de 48 liradan 25 kuruş çıkartalım.

48 – 0,25 = 47,75 lira olarak cevabı buluruz.

 

Soru 8: Bir beyaz eşya mağazasındaki buz dolaplarına %50 indirim uygulanmaktadır. 1500 liralık bir buzdolabına kaç liralık indirim uygulanır?

Cevap: 1500 liranın %50 lik kısmını bulmalıyız.

(1500.50)/100 olur. Buradan 1500 ile 100 ü sadeleştirirsek

15.50 olur ve cevabı da 750 TL olarak buluruz.

5. Sınıf Matematik 1. Yazılı 2. Dönem

5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı
5. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

 

Yazılıdan örnek sorular:

 

1) Aşağıdaki boşluklara “<” , “>” , “=” sembollerinden uygun olanını yazınız.(16P)

 

a) 0,963  ….  0,9

b) 25,2 ….  25,25

c) 49 ….  49,7

ç) 78,07 …. 79,070

d) 11,05 …..  11,50

e) 0,7 …. 0,70

f) 47,3 …. 41,379  g) 2,36 …. 23,100

 

2) Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin okunuşlarını yazınız.(8P)

 

a) 1,09=

b) 27,004=

c) 0,018=

ç) 102,07=