5. Sınıf Denk Kesirler Günlük Plan

den kesirler günlük plan
den kesirler günlük plan
den kesirler günlük plan

 

Öğrenme Öğretme Süreci :

• İşlemsel uygulamalara geçmeden önce uygun ve anlaşılır kesir modelleri ile kavramsal çalışmalara yer verilir.

 

Etkinlik Örnekleri :

                                                      DENK KESİRLER

Birlikte Yapalım – 1

Sırasıyla 3, 6 ve 9 eş dilime ayrılmış aynı büyüklükte 3 pasta vardır. Belkıs birinci pastadan 1 dilim, Ayşe ikinci pastadan 2 dilim, Zeynep ise üçüncü pastadan 3 dilim aldığına göre kim daha fazla pasta yemiştir?

 

Çözüm

Aynı büyüklükteki 3 pastayı aşağıdaki gibi modelleyelim.

 

Tıkla Tamamını İndir

5. Sınıf Tam Sayılı Kesirler Günlük Plan

5. Sınıf Tam Sayılı Kesirler Günlük Plan
5. Sınıf Tam Sayılı Kesirler Günlük Plan
5. Sınıf Tam Sayılı Kesirler Günlük Plan

 

Kazanım : 5.1.3.3. Tam sayılı kesrin, bir doğal sayı ile bir basit kesrin toplamı olduğunu anlar ve tam sayılı kesri bileşik kesre, bileşik kesri tam sayılı kesre dönüştürür.

5.1.3.4. Bir doğal sayı ile bir bileşik kesri karşılaştırır.

 

Öğretim Yöntemleri : Sorgulama, keşfederek öğrenme, yaparak yaşayarak öğrenme

 

Araç-Gereçler ve Kaynaklar : Ders kitabı, kesir takımı ve yardımcı kaynaklar

 

Öğrenme Öğretme Süreci :

• Her doğal sayının, paydası 1 olan kesir olarak ifade edilebileceğine vurgu yapılır.

• Uygun kesir modellerinden yararlanılır.

Etkinlik Örnekleri :

                                           Tam Sayılı Kesirleri Tanıyalım

 

Tıkla İndir

9. Sınıf Problemler Konusu Günlük Plan

9. sınıf günlük plan
9. sınıf günlük plan
9. sınıf günlük plan

Ders: Matematik

Ders Süresi:  12 Ders Saati

Tarih:

Okulun Adı:

Sınıf: 9

Öğrenme Alanı: Cebir

Bölüm: Sayılar

Alt Öğrenme Alanı: Problemler

Beceriler: Matematiksel düşünme, akıl yürütme, ilişkilendirme, problem çözme, iletişim kurma.

Kazanımlar:

 

  1. Oran ve orantı, yüzde ve faiz, hareket vb. günlük hayatla ilgili problemleri çözer.
  • Sayı ve Kesir Problemleri
  • Yaş Problemleri
  • İşçi-Havuz Problemleri
  • Yüzde Karışım problemleri
  • Faiz Problemleri

 

Araç ve Gereçler : Matematik dersi için hazırlanmış araç gereçler

 

Devamını

İndir   –  Alternatif İndirme