Cengiz’in 78 TL’si vardı. Cengiz parasını kardeşi İbrahim ile eşit şekilde paylaştı.

Soru: Cengiz’in 78 TL’si vardı. Cengiz parasını kardeşi İbrahim ile eşit şekilde paylaştı. İbrahim payına düşen paranın 15 TL’si ile kitap aldı. Buna göre İbrahim’in kaç TL’si kaldı?

Cevap: Cengiz, 75 TL sini İbrahim ile eşit olarak paylaştığına göre, İbrahimin parası 78/2 = 39 TL dir.

İbrahim payına düşen paranın 15 TL’si ile kitap aldığına göre:

Geriye: 39 – 15 = 24 TL si kalmıştır.

Bir cevap yazın