Kenarları farklı uzunluklarda olan üçgenlere çeşitkenar üçgenler denir.

Çeşitkenar üçgenlerde her 3 açı da birbirinden farklıdır.

çeşitkenar üçgen
çeşitkenar üçgen

Yukarıdaki üçgende a , b ve c kenar uzunlukları 13, 20 ve 21 olarak verilmiştir. Bu rakamlardan sonuçla yukarıdaki üçgenin çeşitkenar üçgen olduğunu söyleyebiliriz.