Çokgenler Konusu 6. Sınıf

çokgenler

Çokgenler Konusu

En az 3 kenarı olan aynı zamanda kapalı geometrik şekillere çokgen adı verilir. Çokgenlerin oluşumu  ikişer ikişer kesişen doğru parçalarıdır. Bir n gen ikişer ikişer kesişen n tane doğrudan meydana gelir. (n=4,5,6,….). Çokgenlerin isimleri kenar sayılarına göre verilir. Örnek verecek olursak; Üçgen, dörtgen, beşgen…

Bir çokgende bulunan bölgeler iç bölgesi ve dış bölgesidir. İçte sınırlı olan bölgeye çokgenin iç bölgesi adı verilir. Çokgeni oluşturan doğrular ile bunların dışında kalan bölgeye ise çokgenin dış bölgesi adı verilir. Eğer herhangi bir nokta çokgenin üzerinde alınırsa o nokta da çokgenin dış bölgesine ait olur.Köşe,açı ve kenar sayıları her çokgen için değişmez terimlerdir. Çokgenlerin okunması köşelerine gelen büyük harflerin isimlendirilmesiyle olur. Örneğin;  CDEF dörtgeni, LMN üçgeni.

Düzgün Çokgenler Tanım

Bütün açıları ve kenarları eşit olan çokgenlere düzgün çokgen adı verilir. Örnek verecek olursak; kare,eşkenar üçgen,düzgün altıgen ve düzgün sekizgeni sayabiliriz.

Dikdörtgen düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü açıları eşit olsa bile kenarları birbirine eşit değildir.

Dik üçgene de düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü hem açıları hem de kenarları eşit değildir.

Paralelkenara da düzgün çokgen diyemeyiz. Çünkü onun da hem açıları hem de kenarları eşit değildir.

Köşegen tanım: Karşılıklı köşeleri birleştiren doğru parçasına köşegen adı verilir.

Kare

Hem Kenar uzunlukları hem de açıları birbirine eşit olan çokgenlere kare adı verilir.

Karenin özellikleri şunlardır:

 1. Bütün açıları dik açıdır.
 2. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşittir.
 3. Köşegenleri birbirine eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenleri birbirine diktir.
 5. Köşegenler ait oldukları köşelerdeki açıların açı ortayıdır.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

Dikdörtgen

İkikenarı kısa ve iki kenarı uzun olan ve karşılıklı kenarları birbirine eşit aynı zamanda açıları dik olan çokgene dikdörtgen adı verilir.

Dikdörtgenin özellikleri:

 1. Bütün açıları dik açıdır.
 2. Bütün kenar uzunlukları birbirine eşit değildir.
 3. Köşegenleri birbirine eş doğru parçalarıdır.
 4. Köşegenleri birbirine dik değildir.
 5. Köşegenleri ait oldukları köşelerdeki açıların açı ortayı değildir.
 6. Köşegenlerin kesişim noktası köşegeni iki eş doğru parçasına ayırır.

“Çokgenler Konusu 6. Sınıf” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.