Ortak tabana sahip iki farklı ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgene deltoit denir.

deltoit
deltoit

Deltoitin köşegenleri birbirine diktir. Köşegenlerden biri deltoiti iki ikizkenar üçgene ayırır. Bu köşegenin orta noktası diğer köşegenin geçtiği noktadır.

deltoit
deltoit

Köşegenler deltoiti 4 parçaya ayırır. Uzunlukları eşit olan kenarlara ait parçaların alanları birbirine eşittir.

deltoit
deltoit

Deltoitin alanı köşegen uzunlukları çarpımının yarısına eşittir.

deltoitin alanı
deltoitin alanı

Deltoiti iki ikizkenar üçgene ayıran köşegenin oluşturduğu üçgenlerin alanlarının oranı iki köşegenin kesişmesi sonucu diğer köşegende oluşan parçaların uzunlukları oranına eşittir.

deltoitin alanı
deltoitin alanı

 

Örnek Soru:

deltoit örnek
deltoit örnek
deltoit-cozum
deltoit-cozum

 

Çözümlü sorular için TIKLAYIN