Deposunda 40 litre yakıt bulunan bir otomobil her 100 km de 5 litre yakıt harcamaktadır.

Soru: Deposunda 40 litre yakıt bulunan bir otomobil her 100 km de 5 litre yakıt harcamaktadır. Buna göre depoda kalan yakıt miktarı ile gidilen yol arasındaki ilişkiye ait denklemi bulunuz.

Cevap: Soruda verilenlere göre yakıt miktarına y, gidilen yola da x dersek

(x/5).100 = 20x gidilen yol miktarı  olur.

40 – (km adedi).5 = kalan yakıt olur.

Bir cevap yazın