Doğal Sayı Problemleri 4. Sınıf Matematik

1)İki yüz iki bin seksen sekiz sayısında ”2”lerin basamak değerleri toplamı “8”lerin sayı değerleri toplamından kaç fazladır?

A)201.984                    B)202.912                   C)201.912                    C)124.802

2)Dört basamaklı, rakamları farklı, sayı değerleri toplamı 12 olan en büyük tek sayı on binden ne kadar küçüktür?

A)199                              B)291                             C)799                               D)897

3)”ABAC” sayısında soldaki “A”nın basamak değeri, sağdaki”A”nın sayı değerinin kaç katıdır?

A)30                                  B)1000                         C)100                                D)20

 

5)”3427”sayısını sıra ile onluğuna ve yüzlüğüne yuvarlayan Ayşe, sonra da bu değerleri topluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) 4 farklı rakamdan oluşmuştur.
B)Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 30’dur.
B)Yüzler basamağında”8” vardır.
D)En küçük sayma sayısı bir kez kullanılmıştır.

 

6) 801.489 < 801.A29 eşitsizliğinde “A”yerine kaç farklı çift sayı yazılabilir?
A)3                           B)4                            C)2                             D)1

7) Üç basamaklı en büyük çift sayıdan başlayıp geriye doğru 9’arlı ritmik sayma yapan Ali, 50. sayı olarak hangi sayıyı söyler?
A).557                    B).653                        C)548                        D)723


9) İki bölüklü, rakamları farklı, en küçük çift sa- yının rakamlarının sayı değerleri toplamı kaçtır?
A)19                              B)10                           C)7                    D)12

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.