Doktor, hastası olan Tuna Beye 3 gramlık bir ilaç veriyor.

Soru: Doktor, hastası olan Tuna Beye 3 gramlık bir ilaç veriyor. Tuna Bey’in bu ilacı günde 3 defa yirmişer miligram içmesi gerekmektedir. Düzenli olarak içilen bu ilaç Tuna Bey’e kaç gün yetecektir?

A) 50
B) 80
C) 100
D) 150

Cevap:  Tuna Bey’in bu ilacı günde 3 defa yirmişer miligram içtiğine göre bir günde içimiş olduğu ilaç miktarı 3×20 = 60 miligramdır.

1000 miligram = 1 gram olduğuna göre ilacın toplamı olan 3 gram da 3000 miligrama eşittir.

O halde 60 miligram ilacı 1 günde içiyorsa Tuna Bey, 3000 miligram ilacı;

3000/60 = 50 günde içer. Yani düzenli olarak içilen bu ilaç Tuna Bey’e 50 gün yetecektir.

Bir cevap yazın