Dört İşlem Problemleri Konu Anlatımı

Dört İşlem Problemleri Konu Anlatımı dersine hoş geldiniz sevgili öğrenciler. 1. Sınıf, 2. Sınıf, 3. Sınıf, 4. Sınıf, 5. Sınıf, 6. Sınıf, 7. Sınıf, 8. Sınıf derslerinde işlenen 4 işlem problemi ile ilgili konu anlatımı yapıp çözümlü örnek sorular ile de destekleyeceğiz.

Problem: Serap Hanım, marketten kilosu 3,7 TL’den 4 kg elma, kilosu 1,75 TL’den 3 kg patates ve 12 tane yumurta aldı. Kasiyer, 25 TL veren Serap Hanım’a 1,35 TL para üstü verdiğine göre bir yumurtanın fiyatını bulalım.

Çözüm : Problemi Anlayalım

Problemi kurallarına uygun okuyalım.
Problemi kendi cümlelerimizle ifade edelim.
Verilen ve istenenleri belirleyelim.

Kontrol Edelim

Elde edilen sonucun doğru ve anlamlı olup olmadığını gerekçeleriyle açıklayalım. Serap Hanım’ın alışverişte harcadığı para ile para üstünün toplamı, kasiyere verdiği paraya eşit olmalıdır.

Çözümlü Sorular

Soru: 5 kalıp sabun 1,250 kg gelmektedir. Aynı sabundan 15 kalıp alırsak kaç kg sabun almış oluruz?

Cevap: 5 kalıp sabun 1,250 kg geldiğine göre

15 kalıp sabun  (15×1,250)/5 = 3,750 kg gelir.

Soru: Bir terzi 56,8 m kumaşı 1,2 metrelik parçalara ayırmak istiyor. Buna göre;

a) Terzi kaç parça kumaş elde eder?
b) Terzinin kaç metre kumaşı artar?

Cevap: a şıkkı için 56,8/1,2 = 47,33 ten 47 parça elde eder.

b şıkkı için a şıkkında 47 parça kumaş elde etmiştk. Yani

47×1,2 = 56,4 metre yapar.

Geriye ise 56,8 – 56,4 = 0,4 metre kumaş kalır.

Soru: Bir iş yerinde haftada 87,5 kilovat-saat elektrik enerjisi harcanıyor.

a) Bu iş yerinde bir günde kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır?
b) Bu iş yerinde 6 ayda kaç kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır?

Cevap: a şıkkı için 87,5/7 = 12,5 lilovat-saat enerji harcanmış olur.

b şıkkı için ise 1 1yda 4 hafta varsa, 6 ayda 6×4=24 hafta vardır.

ve 1 haftada 87,5 kilovat-saat elektrik enerjisi harcanıyor ise

24 haftada 24×87,5 = 2100 kilovat-saat elektrik enerjisi harcanır.

 

Soru: 3,5 saatte 7,7 ton su akıtan bir musluk, 22 tonluk bir depoyu kaç saatte doldurur?

Cevap:  3,5 saatte 7,7 ton su dolduruyoru ise

x saatte 22 tonluk su doldurur diyelim.

Buradan da x.7,7 = 3,5.22 denklemi olur.

x.7,7 = 77

x = 10 olarak sonucu buluruz.

Soru: Bir otomobil saatte 82,5 km’lik hızla 4 saatte aldığı yolu, dönüşte 3 saatte almıştır. Otomobilin dönüşteki hızı saatte kaç km’dir?

Cevap:Saatteki hızı 82,5 km ise 4 saatte

82,5×4 = 330 km yol gider.

300 km yolu 3 saatte gitmesi için de

330/3 = 110 km hız ile gitmesi gerekmektedir.

Soru: Annesi, Ahmet’in bakkaldan 3 paket makarna almasını istedi. Ahmet, bakkaldan 3 paket makarna ile 1 paket çikolata aldı. Bakkal, Ahmet’in 2 paket makarna aldığını düşünerek ona fazla para üstü verdi. Bunu fark eden Ahmet, kendisine fazladan verilen 2,25 TL’yi bakkala iade etti. Ahmet’in bu davranışını çok beğenen bakkal da çikolatayı Ahmet’e hediye etti. Çikolatanın fiyatı, makarnanın fiyatının 5 1 ’i kadar olduğuna göre Ahmet’in alması gereken para üstünü hesaplayınız.

Cevap: Bakkal, Ahmet’in 2 paket makarna aldığını düşünerek ona 2,25 tl fazladan para üstü verdiğine göre 1 paket makarnanın fiyatı 2,25 tl dir.

Çikolatanın fiyatı, makarnanın fiyatının 5 1 ’i kadar olduğuna göre çikolatanın fiyatı 2,25/5 = 0,45 tl dir.

Ahmet, bu yaptığı davranış sonrası çikolatayı bedavaya aldığına göre para üstü olarak çikolatanın para miktarını alacaktır.

Çikolatada 0,45 tl olduğuna göre

Ahmet’in alması gereken para üstü 0,45 tl dir.

Soru: Hızlı okuma yarışı yapan Efe ile Ece’nin öğretmenleri, ikisinin de okuduğu kelimeleri saydı ve Efe’nin okuduğu kelime sayısının Ece’ninkilere oranının 2/3 olduğunu söyledi. Buna göre yarışı kim kazanmıştır?

Cevap: Efe’nin okuduğu kelime sayısının Ece’ninkilere oranını 2/3 olduğuna göre payda kısmı büyük olan daha fazla okumuştur.

Yani Ece daha fazla kitap okumuştur.

Soru: Simge’nin kütlesi 42 kg ve arkadaşı Özge’nin kütlesi 52 kg’dır. Simge’nin kütlesinin Özge’nin kütlesine oranını bulunuz.

Cevap: Kütleleri birbirine oranlarsak arkadaşlar

42/52 olur ve bunuda sadeleştirirsek

21/26 olarak sonucu buluruz.

Soru: Ali’nin çalışma masasının eni 45 cm ve boyu 75 cm olduğuna göre masanın boyunun enine oranı kaçtır?

Cevap: masanın boyunun enine oranı 75/45 olur.

Bunu da 15 ile sadeleştirirsek 5/3 olur.

Soru: Bukalemun, sürüngenler sınıfında olan ve belli etmek istedikleri duygulara göre renk değiştirebilen, omurgalı hayvanların ortak adıdır. Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5’tir. Bir jet uçağıyla karşılaştırılırsa bukalemunların dilleri jet uçağına oranla 5 kat daha hızlıdır. Sizce boyu 30 cm uzunluğunda olan bir bukalemunun dilinin uzunluğu yaklaşık olarak kaç cm’dir?

Cevap: Bukalemunların dillerinin uzunluğunun boylarının uzunluğuna oranı yaklaşık 1,5 olduğuna göre

dilinin uzunluğu, boyunun uzunluğunun 1,5 katıdır.

O halde dilinin uzunluğu 30×1,5 = 45 cm dir.

Soru: Samet, 20 soruluk testin 15 sorusunu doğru cevaplamış, 1 sorusunu yanlış cevaplamış ve 4 sorusunu boş bırakmıştır. Buna göre;

a) Samet’in doğru cevapladığı soru sayısının boş bıraktığı soru sayısına oranını bulunuz.
b) Samet’in yanlış cevapladığı soru sayısının toplam soru sayısına oranını bulunuz.

Cevap:a şıkkı için

Samet’in doğru cevapladığı soru sayısı 15 – 1 – 4 = 10 dur.

Oranı ise 10/4 ten 5/3 dir.

b şıkkı için ise 1/15 tir.

Soru: Bir kare ile bir eşkenar üçgenin çevre uzunlukları eşit ve 48 cm’dir. Buna göre karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı nedir?

Cevap: Karenin 4, eşkenar üçgenin ise 3 kenarı olduğuna göre

karenin bir kenar uzunluğu 48/4 = 12 cm dir.

eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu ise 48/3 = 16 cm dir.

Bu durumda karenin bir kenarının uzunluğunun eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğuna oranı 12/16 olur. Sadeleşirse 3/4 olur.

Soru: Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 2/3 ve Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ise Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı kaçtır?

Cevap: Defne,  her iki oranda da olduğuna göre, defne nin her iki orandaki değerlerini eşitleyelim. Bu durumda ilk oranı 2 ile genişletmek lazım.

Betül’ün yaşının Defne’nin yaşına oranı 4/6 olur.

Defne’nin yaşının Esra’nın yaşına oranı 6/5 ti.

O halde Betül’ün yaşının Esra’nın yaşına oranı 4/5 olur.

 

Soru: Birimli ve birimsiz oranı birer örnekle açıklayınız.

Cevap: Birim açısından farklı birimleri taşıyan sayısal değerlerin birbirlerine oranına birimli oran denir.

Birim açısından aynı birimleri taşıyan sayısal verilerin birbirine oranına, birimsiz oran denir.

Örneğin, kilogramın, kilograma oranı birimsiz orandır.

Yani 30 kg / 15 kg = 2 olur.

Örneğin = Kilometrenin, tl ye oranı birimli orandır.

50 km / 10 tl = 5km/tl olur.

Soru: Bir otomobil saniyede 20 metre yol almaktadır. Aynı otomobilin saatteki hızı kaç km/sa’tir?

Cevap: 1 saatte 3600 saniye vardır.

saniyede 20 metre yol aldığına göre

3600 saniyede 20×3600 = 72000 metre yol alır.

Bunuda km ye çevirirsek 72 km yapar.

O halde otomobilin saatteki hızı 72 km/sa tir.

Soru: (0,72 – 0,38) x 0,3 işleminin sonucunu bulunuz.

Cevap: Sırasıyla işlemi yaparsak, ilk önce parantez içini yapmamız gerek

= (0,72 – 0,38) x 0,3

= 0,24 x 0,3

= 0,072 olarak buluruz.

Soru: Bilgisayar ürünleri satıcısı, toptancıdan 450 adet CD almıştır. Bu CD’leri 15’lik paketlere yerleştirdikten sonra her paketi 13,90 TL’ye satmıştır. Buna göre satıcı kaç TL kazanmıştır?

Cevap: İlk önce paket miktarını bulalım arkadaşlar.

450/15 = 30 adet yapar.

her paketi 13,90 TL’ye satıldığına göre

Satıcı 15×13,90 = 208,5 tl harcamıştır.

Soru: Özge’nin kilosu 48,75 kg’dır. Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik ise Pervin kaç kg’dır?

Cevap: Pervin’in kilosu ise Özge’nin kilosunun 2 katından 13,2 kg eksik olduğuna göre

(48,75 x 2) – 13,2 olur.

97,5 – 13,2 = 84,3 kg olur

Soru: Nevin ve Özkan Öğretmen 21 öğrencisini sinemaya götürüyorlar. Tam bilet ücreti 8,5 TL ve öğrenci bilet ücreti 5,5 TL olduğuna göre 23 kişilik bu grup sinema için toplam kaç TL öder?

Cevap: Öğrenci için 21×5,5 = 115,5 tl yapar.

Öğretmenler için 8,5×2 = 17 tl yaapr.

Toplamda ise 115,5 + 17 = 132,5 tl yapar.

Aşağıdaki adresimizden de dört işlem çözümlü orularına bakabilirsiniz.

https://www.matematikogretmenleri.net/4-islem-problemleri-dort-islem-problemleri-cozumlu/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.