Eğim Formülü, Doğrunun Eğimi Formülü

Eğim Formülü, ve Doğrunun Eğimi Formülü ile iligli dersimizde eğim formüllerini paylaşım bir kaç tane de çözümlü örnek soru paylaşacağız.

Eğim, dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır. “m” harfi ile gösterilir.

 

Doğrunun Eğimi; Bir doğrunun eğimi, doğru üzerinde bulunan iki nokta arasındaki dikey değişimin yatay değişime oranıdır. y eksenine göre sağa yatık doğruların eğimi pozitif, sola yatık doğruların eğimi negatiftir.

Örnek Soru; Aşağıda grafikleri verilen doğruların eğimlerini bulunuz.

Cevap: a şıkkı için eğim -3/2 dir arkadaşlar.

b şıkkı için ise eğim 1/2 dir arkadaşlar.

 

Doğrunun eğimi ile denklemi arasındaki ilişki; Denklemi y=mx+n şeklindeki doğrularda x’in katsayısı doğrunun eğimidir arkadaşlar.

Örnek Soru; 2x + y –10 = 6 doğrusunun eğimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) –10 B) –2 C) 4 D) 6

Cevap: sorudaki denklemde y yi yalnız bırakmamız gerekiyor.

2x + y –10 = 6

y = -2x +16 olur. Burada x in önündeki katsayı eğimdir.

O halde doğrunun eğimi -2 dir.

 

Örnek Soru: 24x − 2y + 5 = 0 doğrusunun eğimi kaçtır?

Cevap: Eğimi bulmak için y değerini yalnız bırakmamız gerekiyor.

24x − 2y + 5 = 0

2y = 24x + 5

y = 12x + 5/2 olur.

Eğim değerimiz de x in önündeki katsayı olduğuna göre eğim değerimiz 12 dir.

Bir cevap yazın