En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?

Soru: En büyük negatif tam sayıdan en küçük pozitif tam sayıyı çıkardığımızda sonuç kaç olur?

Cevap:  En büyük negatif tam sayı -1 dir

en küçük pozitif tam sayı 1 dir.

Bu iki sayının farkı ise -1 – (1) = -2 olarak bulunur.

Bir cevap yazın