İki geometrik şekil veya herhangi iki nesne arasında birebir eşlik varsa bu iki sistem aynıdır veya eştir diyoruz.

Biyolojideki tek yumurta ikizleri, tek yumurta ikizleri eş olan sistemlere örnektir. Başka bir örnek verecek olursa bir resmin fotokopisini söyleyebiliriz. Aynı üretim olan iki aynı marka araba için de eştir diyebiliriz.

İki üçgenin de kenarları ve açıları arasında birebir benzerlik varsa bu iki üçgene de eştir diyebiliriz.

eş üçgenler
eş üçgenler

Yukarıdaki üçgenlerin kenarları ve açıları arasında birebir eşlik var ise bu iki üçgen eştir deriz. Eğer tersine olarak iki üçgen arasında eşlik verilmişse o zaman elemanları arasında birebir eşlik olduğunu söyleyebiliriz.

eş üçgenler
eş üçgenler