Eşitsizlikler 8. Sınıf Çözümlü Sorular Ve Problemler

Eşitsizlikler 8 Sınıf Çözümlü Sorular Ve Problemlerin olacğaı bu yazımızda genellikle 8. sınıf ve 9. ınıf derslerinde çıkan çözümlü örnek test soruları paylaşacağız.

Soru: Biri diğerinin 2 katı olan iki çift sayının toplamı 42’den küçük ise bu sayılardan küçüğü kaçtır?

Cevap:Birinci sayımıza x diyelim. O halde ikinci sayımızda 2x olur.

Bu iki sayının toplamı 42 den küçük olduğuna göre

x+2x < 42

3x < 42

x < 14 olur.

Bu durumda ilk sayımız 14 ten küçük olmalıdır. sayılarımız çift olduğuna göre birinci sayımız 12 olur. İkinci sayımız ise bunun 2 katı olan 24 olur.

Bu durumda küçük sayımız 12 dir.

 

Soru: Aşağıdakilerden hangisi 4x – 2 > 12 eşitsizliğini sağlamaz?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

Cevap: Her bir şıktaki sayıları sırasıyla 4x – 2 > 12 eşitsizlikğinde yerine koyalım.

x = 3 için

4.3 – 2 > 12

12-2 > 12

10 >12

10 sayısı 12 den büyük olmadığına göre cevabımızda A şıkkı olan 3 olur.

 

Soru:  Aşağıda verilen tam sayılardan hangisi –2x + 3 > 5 eşitsizliğini sağlayan tam sayılardan biridir?

A) 5   B)3    C)0   D)-2

Cevap: –2x + 3 > 5 denkleminde verilenlere göre x i yalnız bırakırsak

–2x  > 2

x < -1 olur.

O halde eşitsizliği sağlayan D şıkkı -2 dir.

 

Soru: 2 – 4x < 3x – 12 eşitsizliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) x < 2    B) x < 7     C) x > 2    D) x > – 2

Cevap: Soruda verilen eşitsizlikte x değerini yalnız bırakmamız gerekiyor

2 – 4x < 3x – 12

2 + 12 < 3x + 4x

14 < 7x

2 < x olarak cevabı buluruz.

 

Soru: “Bir sayının iki katının 3 eksiği, o sayının 5 katından büyüktür.” cümlesinin cebirsel ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2x – 3 > 5x    B) 2x – 3 >  x + 5   C)2(x – 3) > 5x   D) 2(x – 3) > 5 + x

Cevap: Sayımıza x dersek arkadaşlar

2x – 3 > 5x olur. Yani doğru yanıtımı A şıkkıdır.

 

Soru: 3(x – 5) ≤ –6 eşitsizliğini sağlayan x değerleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) x ≤ –7   B) x ≤ –3    C) x ≤ 3    D) x ≤ 7

Cevap: Soruda verilen eşitsizlikte x değerini yalnız bırakırsak

3(x – 5) ≤ –6

3x – 15 ≤ –6

3x  ≤ –6 + 15

3x  ≤  9

x  ≤  3 olur.

 

Soru: 2x – 5 > 7 eşitsizliğini aşağıdakilerden hangisi sağlamaz?

A) 9  B) 8  C)7   D)6

Cevap: x i yalnız bırakarak soruyu çözelim arkadaşlar

2x – 5 > 7

2x > 12

x > 6

Bu durumda D şıkkı eşitsizliği sağlamaz

Bir cevap yazın