Eşkenar Üçgen Alan Formülü

Eşkenar üçgen gibi özel üçgenlerde özel formüller kullanırız. Bunun sebebi eşkenar üçgenin üç kenar uzunluğu eşit olduğu için, bu üç kenara ait yüksekliklerin uzunluğunun da eşit olmasıdır.

Aynı zamanda kenar uzunluğu ile yüksekliği arasında da sabit bir oran vardır. Bu nedenle sadece bir kenarı bilinen bir eşkenar üçgenin alanı rahatlıkla bulunabilir.

NOT: Özel üçgenlerden olan “30 – 30 – 120” üçgeninin alanı eşkenar üçgenin alanı gibi hesaplanır. 30 derecelik açının karşısındaki kenarlara a dersek; yükseklik a/2 ve yüksekliğin indirildiği kenarın uzunluğu a√3 olur. Yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü ikiden;

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir