f : R R ve f(x) doğrusal fonksiyon ve f(1) = 4, f(3) = 12 olduğuna göre f(0) değerini bulunuz.

Soru: f : R R ve f(x) doğrusal fonksiyon ve f(1) = 4, f(3) = 12 olduğuna göre f(0)
değerini bulunuz.

Cevap: f(x) = ax +b kalıbından soruyu çözelim.

f(1) = a +b =4

f(3) = 3a +b =12

Yukarıdaki f(3) fonksiyonunu  -1 ile çarpıp f(1) fonksiyonu ile alt alta toplarsak

a +b =4

-3a – b =-12

Buradan da -2a = -8 olur ve a= 4 olarak bulunur.

a +b =4 buradan da 4+b=4 ise b=0 bulunur.

f(x) = ax +b demiştik. a ile b yi yerine koyarsak

f(x) = 4x olur. ve f(0) = 4.0 = 0 olarak bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.