Geometrik Şekiller Konusu 4. Sınıf

NOKTA:Noktanın tanımı yoktur.Geometride en küçük yapı taşıdır.İki çizginin kesiştiği yer,kalemin ucu ,geometrik cisimlerin köşeleri noktaya örnektir.

—Nokta büyük harflerle gösterilir.

.A  noktası       .B  noktası

Noktanın Özellikleri

–Noktanın boyutu yoktur.

–Nokta iki çizginin kesiştiği yerdir.

–Düzlem ve yüzeyler de noktaların yan yana ve üst üste gelmesiyle oluşur.

ÇİZGİ:

—Yanyana gelen noktaların oluşturduğu kümedir.Üç türlü çizgi vardır.

1-Düz çizgi:Aynı doğrultudaki noktalar düz olarak birleştirilirse düz çizgi elde edilir.

Düz çizgi

 

2-Eğri çizgi:Aynı doğrultuda olmayan noktalar düz olmayan çizgilerle birleştirilirse eğri çizgi oluşur.

 

 

3-Kırık çizgi:Aynı doğrultuda olmayan noktalar düz çizgilerle birleştirilirse kırık çizgiler elde edilir.

 

 

DOĞRU

—Her iki ucundan sonsuza kadar uzanan noktalar kümesine doğru denir.

Doğrular iki türlü okunur.

1-Küçük bir harfle belirtilerek okunur.

d   doğrusu

 

2-Üzerinde belirtilen iki noktayla ve verilen büyük iki harfle okunur.

|AB| doğrusu

 

Doğrular Uzayda Üç Konumda Bulunur.

1-Düşey Doğru:Yatay düzleme dik olan doğrulardır.Çekül doğrultusundaki doğrulardır

 

e

2-Yatay Doğru:Düşey doğruya dik olan doğrudur.

 

d

 

3-Eğik Doğru:Yatay ya da düşey olmayan doğrudur.

d

 

Doğruların Özellikleri

1-Bir noktadan sonsuz sayıda doğru geçer

 

2-İki noktadan yalnızca bir doğru geçer

A                                B

 

 

 

A ve B noktalarından ancak bir doğru geçer

 

3-Doğrusal olmayan 3 noktadan 3 doğru geçer

 

BİLGİ:Doğrusal olmayan 7 noktadan kaç doğru geçer?

ÇÖZÜM:Nokta sayısı 1 eksiği ile çarpılıp 2’ye bölünerek bulunur.

 

7-1=6                     7×6=42             42:2=21 doğru geçer.

 

DOĞRU PARÇASI

 

—Yukarıdaki d doğrusunda  A ve B noktaları ile bu noktalar arsında kalan noktaların oluşturduğu noktalar kümesine doğru parçası denir.

Doğru parçasının özellikleri

1-Doğru parçasının iki ucu sınırlıdır.Yani A ve B noktaları doğru parçasının elemenlarıdır.Bunun için yanlarına [  konur.[AB]         şeklinde yazılır.

2-Eğer doğru parçasının uzunluğundan bahsediliyorsa,

|AB|   şeklinde yazılır.    Örnek:  |AB|=34cm

IŞIN

—Bir doğruda ayırma noktası ile bunun bir yanında kalan noktalar kümesine ışın denir.

A    ayırma noktası

[AB ışını

A                            B

—Ayırma noktası yani başlangıç noktası ışını oluşturan noktalar kümesinin bir elemanıdır.Bu yüzden yazarken başına [ işareti konur.[AB       ışını şeklinde yazılır.

 

YÜZEY ve DÜZLEM

—İçinde bulunduğumuz sonsuz boşluğa uzay denir.Uzayda yer kaplayan her şeye madde denir.Maddenin şekil almış haline ise cisim denir.

YÜZEY:Cisimlerin elimizi sürebildiğimiz dış kısımlarına yüzey denir.Yüzey

Cismi sınırlar ve bir noktalar kümesidir.İki çeşit yüzey vardır.

1-Düz Yüzey:Bir cetvelin kenarı her durumda bir yüzeye çakışıyorsa böyle yüzeylere düz yüzey denir.Örnek:Masanın üstü,tahtanın üstü,duvar gibi

 

2-Eğri Yüzey:Bir cetvelin kenarı bir yüzeye her durumda çakışmıyorsa böyle yüzeylere eğri yüzey denir.Örnek:Soba borusunun yüzeyi,topun yüzeyi,silin-

Rin yüzeyi gibi.

 

DÜZLEM:Düz yüzeylere düzlem denir.Uzunluğu ve genişliği olan tamamen düz ve her yönden sınırsız olan noktalar kümesidir.

Düzlem Parçası:Sınırlı olan düz yüzeylere düzlem parçası denir.Örnek:Masanın yüzeyi,duvarın yüzeyi,küpün yüzeyleri.

Düzlemin Özellikleri:

1-Doğrusal olmayan en az üç noktadan bir düzlem geçer

Görüldüğü gibi doğrusal olmayan en az 3 noktadan bir düzlem geçiyor.

2-Bir veya iki noktadan sonsuz sayıda düzlem geçer.

 

AYNI DÜZLEMDE BULUNAN İKİ DOĞRUNUN BİRBİRİNE GÖRE

DURUMLARI

1-Kesişen Doğrular:

 

—Bir ortak noktası olan doğrulara kesişen doğrular denir.

2-Dik Kesişen Doğrular:

—Aynı düzlemde birbirini dik kesen doğrulara dik doğrular denir.

3-Paralel Doğrular:

 

—Sonsuza kadar kesişmeyen doğrular paralel doğrulardır.

4-Aykırı Doğrular:

 

—Aynı düzlem içinde bulunmayıp kesişimleri olmayan doğrulardır.

5-Çakışan Doğrular:

 

—Aynı düzlemde olup en az iki ortak noktası olan doğrulardır.Yani üst üste

Gelen doğrulardır.

 

DÜZLEMLERİN UZAYDAKİ DURUMLARI

 

DÜZLEMLERİN BİRBİRLERİNE GÖRE DURUMLARI

 

EMEKLİ ÖĞRETMEN:H.AHMET CİN

Bir cevap yazın