Gerçek sayılarda a ≠ 0 olmak üzere a x 2 + b x + c = 0 denklemi için

Soru: Gerçek sayılarda a ≠ 0 olmak üzere a x² + b x + c = 0 denklemi için aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “ D ” , yanlış olanların başına “ Y ” yazınız.

a. Denklemde a ile c aynı işaretli ise denklemin çözüm kümesi daima boş kümedir.
b. a ile c ters işaretli ise denklemin her zaman iki gerçek kökü vardır.
c. b² > 4 a c ise denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır.
d. b² = 4 a c ise denklemin çözüm kümesi boş kümedir.

Cevap: Her şıkkın başında yanıtı bulabilirsiniz arkadaşlar.

Y a. Denklemde a ile c aynı işaretli ise denklemin çözüm kümesi daima boş kümedir.

D b. a ile c ters işaretli ise denklemin her zaman iki gerçek kökü vardır.

D c. b² > 4 a c ise denklemin çözüm kümesi iki elemanlıdır.

Y d. b² = 4 a c ise denklemin çözüm kümesi boş kümedir.

Bir cevap yazın