Gökçe Öğretmen sınıfa kırmızı, sarı ve mavi renkli dokuzar tane halka ve bu halkaları dizeceği

Soru . Gökçe Öğretmen sınıfa kırmızı, sarı ve mavi renkli dokuzar tane halka ve bu halkaları dizeceği bir tahta getirmiştir.

Gökçe Öğretmen aşağıdaki gibi tahtada x² yazan çubuğa sadece kırmızı, x yazan çubuğa sadece sarı ve 1 yazan çubuğa sadece mavi halkaları dizerek (x + 2)² ve (2x + 1)² cebirsel ifadelerine özdeş cebirsel ifadeler modellemiştir.

Buna göre Gökçe Öğretmen sadece sınıfa getirdiği halkaları ve tahtayı kullanarak aynı şekilde aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisine özdeş bir cebirsel ifade modelleyebilir?

A) (x + 4)²   B) (2x + 3)²   C) (3x + 1)²   D) (3x + 2)²

Çözüm: Arkadaşlar, her bir şıkkı açarak çözümü yapalım.

A şıkkında; (x + 4)² = x² + 8x + 16 olur. Mavi halkadan en fazla 9 adet olduğuna göre denklemin sonundaki 16 sayısı eşitliği sağlamaz.

B şıkkında; (2x + 3)² = 4x² + 12x + 9 olur. Sarı halkadan en fazla 9 adet olduğuna göre denklemin ortasındaki 12x sayısı eşitliği sağlamaz.

C şıkkında; (3x + 1)² = 9x² + 6x + 1 olur. Tüm renkli halkalar için sayı değeri 9 dan fazla olmadığına göre bu cebirsel ifade eşitşiği sağlar ve yanıtımı da C şıkkı olur arkadaşlar.

Bir cevap yazın