Harfli İfadeler 7. Sınıf Matematik

HARFLİ    İFADELER

HARFLİ İFADENİN DERECESİ

n8x6 y3 harfli ifadesi;
nx’ e göre 6.derecedendir.
ny’ ye göre 3.derecedendir.
nTüm harflerine göre 6+3=9 derecedendir.
n8x6 y3 harfli ifadesinin derecesi en büyük dereceli terimin derecesine eşittir.Yani 6.derecedendir.
PASCAL ÜÇGENİ
ÖMER HAYYAM ÜÇGENİ
pascal üçgeni
pascal üçgeni

Matematikçi, astronot,  filozof  ve  şair olarak bilinen

ÖMER HAYYAM

Tarihçilerin verdiği bilgiye göre Ömer Hayyam 1048 yılında Nişabur kentinde doğdu. (Doğum yılını 1044 olarak veren kaynaklar da vardır.) Asıl adı Gıyaseddin Ebu’lfeth Bin İbrahim El-Hayyam dır.
Selçuklu döneminin yetiştirdiği büyük matematikçi ve astronomlardandır. Edebiyat , tıp, tarih, hukuk ve astronomi konularında geniş bilgisiyle ünlüdür. Ancak Hayyam’ın felsefe , tasavvuf, fıkıh, tarih ve tıp konularında yazdığı bilinen bir çok yapıtı günümüze ulaşamamıştır.

BİNOM AÇILIMI Uygulama 1

binom
binom
Özellikleri
binom
binom
ÖZET
Bir harfli ifadenin katsayılar toplamı bulunurken, tüm harflerin yerine “1” yazılarak işlem yapılır.
Ör.: (a+b)2  ifadesinin katsayılar toplamını bulunuz.
a=1 ve b=1 alınır. (1+1)2 = (2)2 = 4
Ör.: (a+b)3  ifadesinin katsayılar toplamını bulunuz.
a=1 ve b=1 alınır. (1+1)3 = (2)3 = 8
Bir harfli ifadenin sabit terimi bulunurken , tüm harflerin yerine (tanımsız olmadığı durumlarda) “0” yazılarak işlem yapılır.
Ör.: (6x-5)3  ifadesinin sabit terimini bulunuz.
x =0 alınır. (6.0-5)3 = (-5)3 = -125

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.