Hendese Nedir?, Geometri Nedir?

Geometri (veya hendese), matematiğin uzamsal ilişkiler ile ilgilenen alt dalıdır. Eski adı: Hendese. Yunanca Γεωμετρία “Geo” (Yer) ve “metro” (ölçüm) kelimelerinin birleşiminden türetilmiş bir isimdir.

Günümüzde kullanılan doğru, yay, ışın, açı ortay, kenar ortay gibi birçok temel geometri teriminin Türkçe’leri Mustafa Kemal Atatürk tarafından yazılan eserde önerdiği terimlerden yararlanılarak kullanılmaya başlanmıştır.

Klasik geometri sadece pergel ve cetvel yapımı üzerinedir. Ancak daha sonraları bu yapımın soyut cebirle olan bağlantısı anlaşılınca geometri ile cebir arasında sınırlar kaybolmaya başlamıştır. Bu konuda en büyük katkıları yapanlar arasında Öklit ve Descartes’i sayabiliriz. Modern geometrinin oluşmasında Hilbert, Gauss, Lobachevski, Bolyai gibi isimleri saymak yerinde olur. Modern geometri daha çok belitsel olarak incelenir.

Birkaç geometri vardır. Bizim günlük yaşamda bildiğimiz “lise geometrisi”nin adı Öklit geometrisidir. Bu geometrinin en önemli özelliği paralellik belitidir. Bu beliti sağlamayan ama geri kalan tüm belitleri sağlayan geometrilere Öklit dışı geometriler denir. Bunlara örnek olarak Hiperbolik geometri ya da küresel geometri örnek verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.