“Her doğal sayı, paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir.”

Soru: “Her doğal sayı, paydası 1 olan bir kesir olarak ifade edilebilir.”
Yukarıdaki ifadeye göre 9 ve 14 doğal sayılarını kesir olarak yazınız.

Cevap: Bu durumda 9 ve 14 sayılarının da payda değerleri 1 olmalı

Yani 9/1 ve 14/1 olarak ifade edilir.

Bir cevap yazın