Hüseyin’in kumbarasında 10 adet 1 lira bulunmaktadır. Hüseyin, para

Soru: Hüseyin’in kumbarasında 10 adet 1 lira bulunmaktadır. Hüseyin, para biriktirmek için kumbarasına her hafta 4 adet 1 lira atmayı planlamaktadır. Buna göre hafta sayısı ile Hüseyin’in kumbarasındaki para miktarı arasındaki ilişkinin denklemini bulunuz. Bu denklemin doğrusal bir denklem belirtip belirtmediğini düşününüz ve açıklayınız.

Cevap: hafta sayısına x diyelim.

ilk hafta 10+4 = 14 adet  1 lirası vardır.

ikinci hafta 14+4 = 18 adet 1 lirası oldu

üçüncü hafta 18+4=22 adet 1 lirası oldu ve bu şekilde devam eder.

x = x.4 +10  olarak denklemi yazabiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.