İçinde 400 mililitre su bulunan dereceli kaba üç tane eşit hacimli

Soru: İçinde 400 mililitre su bulunan dereceli kaba üç tane eşit hacimli erik atıldığında dereceli kaptaki su seviyesi 460 mililitreye ulaşıyor. Buna göre bir tane eriğin hacmi kaç santimetreküptür?

Cevap: Değişim miktarı 460 – 400 = 60 mililitre dir.

3 tane erik atıldığına göre 60/3 = 20 mililitre her bir eriğin hacmidir.

20 mililitre de = 2 santimetre küp eder.

Bir cevap yazın