İki Doğru ile Bir Kesenin Oluşturduğu Açılar

İKİ DOĞRU VE BİR KESENİN OLUŞTURDUĞU AÇILAR

Ters Açılar;

İki doğrunun kesişmesiyle oluşan açılardan komşu olmayan açılara ters açılar denir. Ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

k ve l kesiştiğinde oluşan a ile c ve b ile d açıları ile k ve m kesiştiğinde oluşan f ile h ve e ile g açıları ters açılardır.

 

İç açılar;

İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılarda iki doğru arasında kalan açılara iç açılar denir.

k ve l kesiştiğinde oluşan a ile b; k ve m kesiştiğinde oluşan e ile f iç açılardır.

İç Ters Açılar;

İki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğrular arasında kalan, kesenin farklı tarafındaki komşu olmayan açılara iç ters açılar denir. İki doğru birbirine paralel ise iç ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

l // m ve k kesen olmak üzere a ile b açıları iç ters açılardır.

 

Dış Açılar;

İki doğrunun bir kesenle oluşturduğu açılarda iki doğru arasında olmayan açılara dış açılar denir.

 

 

Dış Ters Açılar;

İki doğruyu üçüncü bir doğru kestiğinde bu doğruların arasında kalmayan, kesenin farklı tarafındaki komşu olmayan açılara dış ters açılar denir. İki doğru birbirine paralel ise dış ters açıların ölçüleri birbirine eşittir.

l // m ve k kesen olmak üzere a ile d açıları dış ters açılardır.

 

Yöndeş Açılar;

İki doğrunun bir kesen ile yaptığı açılardan, açıyı oluşturan doğrulardan en az biri ortak ve aynı yönlü olan açılara yöndeş açılar denir.

Eğer birbirini kesmeyen bu iki doğru birbirine paralel ise yöndeş açıların ölçüleri birbirine eşittir.

l // m ve k kesen olmak üzere a ile d açıları yöndeş açılardır.

 

Karşı Durumlu Açılar(U Kuralı);

Paralel iki doğru arasında kalan ve aynı yöne bakan açılara karşı durumlu açılar denir. Karşı durumlu açılar birbirini bütünler açılardır. Yani açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir.

a + b = 180º

Bir cevap yazın