İki farklı yöntem kullanarak 300 sayısını, asal çarpanlarına ayırınız.

Soru: İki farklı yöntem kullanarak 300 sayısını, asal çarpanlarına ayırınız.

Cevap: 300 ü 2 ye bölersek 150 olur

150 yi 2 ye bölersek 75 olur

75 i 3 e bölersek 25 olur

25 i 5 e bölersek 5

5 i 5 e bölersek 1 kalır.

Bu durumda 300 sayısının asal çarpanları, 2,2,3,,5 ve 5 tir.

Bir cevap yazın