İki sayının EBOB’u 9, EKOK’u 270’tır. Sayılardan biri 27 ise diğer sayıyı bulunuz.

Soru: İki sayının EBOB’u 9, EKOK’u 270’tır. Sayılardan biri 27 ise diğer sayıyı bulunuz.

Cevap: Sorumuzun yanıtı aşağıdaki gibidir arkadaşlar.

9 • 270 = 27 • x => x = 90

Bir cevap yazın