İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır.

Soru: İki sayının en büyük ortak böleni ile en küçük ortak katının çarpımı 240’tır. Bu sayılardan biri 12 olduğuna göre diğer sayıyı bulunuz.

Cevap: Bilinmeyen sayımıza a dersek arkadaşlar.

EKOK(12,a) . EBOB(12,a) = 12.a olur.

240 = 12.a

a=20 olarak cevabı buluruz.

Bir cevap yazın