Kademe İlerlemesi Dilekçe Örneği

Kademe İlerlemesi Dilekçe Örneği
Kademe İlerlemesi Dilekçe Örneği

……………………………………………………………………. LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE,

……………………………………………..

 

Okulunuzda Matematik Öğretmeni olarak görev yapmaktayım.

 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ’nun 36. maddesi ortak hükümlerinin ‘’Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir.’’ ifadeli 6-b maddesinin ikinci satırına istinaden bir kademe ilerlemesi almak istiyorum. (Ek-1)

b) DMK’nun 36. maddesi Ortak Hükümler A kısmında ifadesi bulunan ‘5 yıl süreli yüksek öğrenim mezunları göreve 9. derece 2. kademeden başlar.’ Hükmü gereğince bir kademe ilerlemesi almak istiyorum. (Ek-2)

 

 

Gereğinin yapılmasını arz ederim.

10/10/2013

…………………………….

Matematik Öğretmeni

T.C. Kimlik No: …………………………………

 

EKLER: 1) Lise Diploması

2)Tezsiz Yüksek Lisans Geçici Mezuniyet Belgesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.