Kartonunuzdan eş büyüklükte üç tane kare biçiminde parça kesiniz (Makası dikkatli kullanınız).

Soru: • Kartonunuzdan eş büyüklükte üç tane kare biçiminde parça kesiniz (Makası dikkatli kullanınız).
• Bu parçaları on ikişer eş parçaya bölünüz. Kartonlarınızdan birinin 8, diğerinin 3 ve sonuncusunun da 10 eş parçasını boyayınız.
• Boyalı parçaları gösteren üç kesri yazınız. Bu kesirleri modellerinizdeki boyalı parçaların
büyüklüklerinden yararlanarak büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
• Yaptığınız sıralamadan yararlanarak paydaları eşit olan kesirleri sıralama ile ilgili bir kural geliştiriniz.
• Kartonunuzdan eş büyüklükte, üç tane dikdörtgen biçiminde parça kesiniz.
• Kartonlarınızda 8 , kesirlerini ayrı ayrı modelleyiniz.
• Modellerinizin boyalı bölgelerinden yararlanarak üç kesri küçükten büyüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız.
• Yaptığınız sıralamadan yararlanarak payları eşit olan kesirleri sıralama ile ilgili bir kural geliştiriniz.

Cevap:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir