Kazanım Tabloları 6. Sınıf Matematik

6. sınıf matematik kazanım tabloları
6. sınıf matematik kazanım tabloları

 

Kazanım tabloları ünite ünite ayrılmış biçimde ektedir.

 

1.Doğal sayılarla işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
1.Doğru ile nokta arasındaki ilişkiyi açıklar.
2.Doğru parçası ile ışını açıklar ve sembolle gösterir.
3.Bir doğru parçasına eş bir doğru parçası inşa eder.
4.Aynı düzlemdeki iki doğrunun birbirlerine göre durumlarını belirler ve sembolle gösterir.
5.Uzayda bir doğru ile bir düzlemin ilişkisini belirler.
1.Açının düzlemde ayırdığı bölgeleri belirler.
2. Bir açıya eş bir açı inşa eder ve bir açıyı iki eş açıya ayırır.
1.Çokgenleri inşa eder.
2.Eş ve benzer çokgenlerin kenar ve açı özelliklerini belirler.
1.Eşlik ve benzerlik arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Öteleme hareketini açıklar.
2.Bir şeklin öteleme sonunda oluşan görüntüsünü inşa eder.
2.Öteleme ile süsleme yapar.
1.Çokgenler ile çokgensel bölgelerin eş ve benzerlerini kullanarak örüntüler oluşturur.
1.Bir kümeyi modelleri ile belirler, farklı temsil biçimleri ile gösterir.
2.Kümelerle birleşim, kesişim, fark ve tümleme işlemlerini yapar ve bu işlemleri problem çözmede kullanır.
3. Bir kümenin alt kümelerini belirler.
2.Doğal sayılar kümesinde toplama ve çarpma işlemlerinin özelliklerini uygular.
1. Bir sorunla ilgili araştırma soruları üretir, uygun örneklem seçer ve veri toplar.

1.Verileri uygun istatistiksel temsil biçimleri ile gösterir ve yorumlar.
2.Sütun grafiklerinin hangi durumlarda yanlış yorumlara yol açabileceğini açıklar.
2. Verilere dayalı olarak tahminler yürütür.
1. Saymanın temel ilkelerini karşılaştırır, problemlerde kullanır.

1.Tam sayıları açıklar.
2. Mutlak değerin anlamını açıklar.
3.Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
3. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
4. Bölünebilme kurallarını açıklar.
5. Asal sayıları belirler.
6. Doğal sayıların ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler ve problemlere uygular.
3.Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini açıklar.
1.Tümler, bütünler ve ters açıların ölçülerini hesaplar.
1.Sayı örüntülerini modelleyerek bu örüntülerdeki ilişkiyi harflerle ifade eder.
1.Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeyi yazar.
1.Eşitliğin korunumunu modelle gösterir ve açıklar.
2.Denklemi açıklar, problemlere uygun denklemleri kurar.
3.Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemleri çözer.
1.Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
2.Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
3.Kesirlerle çarpma işlemini yapar.
4.Kesirlerle bölme işlemini yapar.
5. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.
6. Kesirlerle işlemler yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.
2.Kesirlerin ondalık açılımlarını belirler.
3.Ondalık kesirleri karşılaştırır ve sıralar.
1.Nicelikleri karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
2.Orantıyı ve doğru orantılı nicelikler arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Uzunluk ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
1.Verilerin aritmetik ortalamasını ve açıklığını hesaplayarak yorumlar.
1.Deney, çıktı, örnek uzay, olay, rastgele seçim ve eş olasılıklı terimlerini bir durumla ilişkilendirerek açıklar.
2.Bir olayı ve bu olayın olma olasılığını açıklar.
1. Kesin ve imkânsız olayları açıklar.
2. Tümleyen olayı açıklar.
3. Bir olayın olma olasılığı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1. Ondalık kesirleri çözümler.
4.Ondalık kesirleri belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
5.Ondalık kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
6.Ondalık kesirlerle çarpma işlemini yapar.
7.Ondalık kesirlerle bölme işlemini yapar.
8.Ondalık kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu strateji kullanarak tahmin eder.
9. Ondalık kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar
1.Kesirlerle yüzde arasındaki ilişkiyi açıklar.
2. Yüzde ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
3.Düzlemsel şekillerin çevre uzunluklarını strateji kullanarak tahmin eder.
4.Düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
5.Çokgenlerin kenar uzunlukları ile çevre uzunluğu arasındaki ilişkiyi açıklar.
1. Sıvı ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
3. Sıvı ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1.Prizmaların temel elemanlarını belirler.
2.Eş küplerle oluşturulmuş yapıların farklı yönlerden görünümlerini çizer.
2. Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.
1. Alan ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
2. Düzlemsel bölgelerin alanlarını strateji kullanarak tahmin eder.
3. Düzlemsel bölgelerin alanları ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
1.Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmine ait bağıntıları oluşturur.
2. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmini strateji kullanarak tahmin eder.
3. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün hacmi ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
4.Hacim ölçme birimlerini açıklar ve birbirine dönüştürür.
2. Hacim ölçme birimleri ile sıvı ölçme birimleri arasında ilişkiyi açıklar.
4. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanlarını hesaplar.
5. Dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün yüzey alanı ile ilgili problemleri çözer ve kurar.
2.Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü nicelik olarak ifade eder ve üslü niceliklerin değerini belirler.

 

Tıkla

“Kazanım Tabloları 6. Sınıf Matematik” için bir yanıt

Bir cevap yazın