Kenar uzunlukları 4 br ve 9 br olan bir dikdörtgenin alanı,

Soru: Kenar uzunlukları 4 br ve 9 br olan bir dikdörtgenin alanı, bir kenarının uzunluğu 5 br olan karenin alanından kaç birimkare fazladır?

A) 7
B) 11
C) 13
D) 16

Cevap:  Dikdörtgenin alanı 4 br x 9 br = 36 br kare yapar.

Karenin alanı ise 5 br x 5 br = 25 br kare yapar.

Bu durumda dikdörtgenin alanı, karenin alanından 36 – 25 = 11 br kare fazladır.

Bir cevap yazın