Kenar uzunlukları 6√12 cm ve 5√3 cm olan dikdörtgen biçimindeki

Soru: Kenar uzunlukları 6√12 cm ve 5√3 cm olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçe, alanı 3 cm2 olan eş karelere bölünecektir. Kaç eş kareye bölüneceğini bulunuz.

Cevap:Alana A dersek

A = 6√12 . 5√3

A = 30√36

A = 30 . 6

A = 180 cm2

180 / 3 = 60 eş kareye bölünür.

Bir cevap yazın