Kısa kenarının uzunluğu 20 birim olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu,

Soru: Kısa kenarının uzunluğu 20 birim olan dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğundan 15 birim fazladır. Bu dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 300
B) 500
C) 700
D) 850

Cevap: Dikdörtgenin uzun kenarının uzunluğu, kısa kenarının uzunluğundan 15 birim fazla olduğuna göre uzun kenarı;

20 + 15 = 35 birim yapar.

Dikdörtgenin alanı da kısa kenar ile uzun kenarın çarpımı olduğuna göre;

20×35 =  700 birimkare yapar.

Bir cevap yazın