Kısa kenarının uzunluğu 6 birim, uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katı olan

Soru: Kısa kenarının uzunluğu 6 birim, uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katı olan dikdörtgenin alanı kaç birimkaredir?

A) 72
B) 48
C) 36
D) 24

Cevap: Uzun kenarının uzunluğu kısa kenarının uzunluğunun 2 katı olduğuna göre, uzun kenarı; 2×6 = 12 birim yapar.

Dikdörtgenin alanı ise kısa kenar ve uzun kenarın çarpımından oluşturğuna göre, dikdörtgenin alanı;

6×12 = 72 birimkare yapar.

Bir cevap yazın