Kısa kenarının uzunluğu 8 birim, uzun kenarının uzunluğu 12 birim olan 4 tane dikdörtgen

Soru: Kısa kenarının uzunluğu 8 birim, uzun kenarının uzunluğu 12 birim olan 4 tane dikdörtgen uç uca birleştirilmiştir. Oluşan şeklin alanı kaç birimkaredir?

A) 200
B) 256
C) 324
D) 384

Cevap: Bir tane dikdörtgenin alanı 8×12 = 96 birimkare yapar.

4 tane dikdörtgenin alanları toplamı ise 4×96 = 384 birimkare yapar.

Bir cevap yazın