Kök 2 kaçtır

Soru: Kök 2 kaçtır?

Cevap: Kök 2 değeri, karekök içerisinden tam sayı olarak çıkmaz. Ama kök 2 değerini karekök içerisinden çıkarttığımızda yaklaşık olarak değeri 1,414 tür.

Bir cevap yazın