Kökleri x 1 = 2 1 ve x 2 = –2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

Soru: Kökleri x1 = 1/2 ve x2 = –2 olan ikinci dereceden denklemi yazınız.

Cevap: x1 = 1/2 ,  x2 = –2 ⇒ x1 + x2 = -3/2 ,  x1 . x2 = –1 olur.

x² – ( x1 + x2 ) x + x1 . x2 = 0 formülünden;

x² +  3x/2 – 1 = 0 olarak sonucu buluruz.

Bir cevap yazın