Komik Matematik Sözleri

Matematikle ile ilgili sözler

“Matematikle ifade edebiliyorsanız, bilginiz doyurucudur
Lord KELVIN

“Algoritma şöyle diyor: Rabbimiz ve koruyucumuz olan Allah ‘a hamd ve senalar olsun“
Harezmi

”Tarihte üç büyük olay vardır: Bunlardan ilki, evrenin oluşumudur İkincisi, yaşamın başlangıcıdır Bu ikincisi ile aynı derecede önemli olan üçüncüsüyse, yapay zekanın ortaya çıkışıdır
”Edward Fredkin

“Matematik, insan zihninin idrak edebildiği bütün kavramların ve bu kavramlar arasındaki bütün ilişkilerin ifade edildiği dildir
AYDOS 2000

“Hayat sadece iki şey için güzel; matematiği keşfetme ve öğretme…”
Simeon Poisson

“Başka her şey de olduğu gibi matematiksel bir teori için de öyledir; güzellik algılanabilir fakat açıklanamaz
“Cayley, Arthur

“İnsanoğlunun değeri bir kesirle ifade edilecek olursa; payı gerçek kişiliğini gösterir, paydası da kendisini ne zannettigini, payda büyüdükçe kesrin değeri küçülür
“TOLSTOY

“Gerçeği aramak onu elde etmekten daha kıymetlidir
“Einstein, Albert (1879-1955)

“Hayat sadece iki şey için güzel;matematiği keşfetme ve öğretme
“Simeon Poisson

“Sen de biliyorsun ki biz hepimiz aynı sebepten dolayı matematikçi olduk; tembeliz
Rosenlicht, Max (1949)

“Çözümde görev almayanlar, problemin bir parçası olurlar
GOETHE

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilirınandırmaya çalısmaz çünkü ispat ederGüveninizi beklemezBelki dikkat etmenizi ister
Henri POINCARE

“Dünyadaki en mâsum uğraş matematiktir”
G H HARDY

“…evren her an gözlemlerimize açıktır; ama onun dilini ve bu dilin yazıldığı harfleri öğrenmeden ve kavramadan anlaşılamaz Evren matematik diliyle yazılmıştır; harfleri üçgenler, daireler ve diğer geometrik biçimlerdir Bunlar olmadan tek sözcüğü bile anlaşılamaz; bunlarsız ancak karanlık bir labirentte dolanılır
GALİLEO

“Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır
MKemal Atatürk

“İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür
NEWTON

“Matematiğin hiçbir dalı yoktur ki, ne kadar soyut olursa olsun, bir gün gerçek dünyada uygulama alanı bulmasın
LOBACHEVSKY

“Matematikte bir şeyleri asla anlamazsın, sadece onlara alışırsın
John von Neumann

“Matematik ne neden söz ettiğimizi, ne de söylediğimiz şeyin doğru olup olmadığını bilmediğimiz bir konudur
Bertrand Russell

Bir teoremin zerafeti onda görebildiğin fikirlerin sayısıyla doğru, o fikirleri görebilmek için harcadığın çabayla ters orantılıdır
George Polya

“Geometri zekayı aydınlatır ve aklı doğru yola sokar Onun bütün kanıtları açık ve düzenlidir Çok iyi düzenlendiğinden geometrik mantık yürütmeye hata girmesi neredeyse imkansızdır Bu nedenle sürekli geometriye başvuran bir aklın hataya düşmesi çok nadirdir Buna göre de geometri bilen kişi zeka kazanır Eflatun’un kapısında aşağıdaki sözlerin yazılı olduğu nakledilir: “Geometrici olmayan evimize giremez
Ibn Haldun (1332-1406)

“Bir karenin kenarlarıyla köşegenlerinin rasyonel orantılı olmadığı gerçeğinden habersiz olan, insan sıfatına layık değildir
Plato (429-347 BC)

“Bir matematik problemine dalıp gitmekten daha büyük mutluluk yoktur
“C MORLEY

“Matematik, dünyayı anlamamızda ve yaşadığımız çevreyi geliştirmede başvurduğumuz bir yardımcıdır”
Baykul, (1999:25)

“Bir matematikçi sanmaz fakat bilir, inandırmaya çalışmaz çünkü ispat eder
HENRI POINCARE

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür
Albert Einstein

Geometri, yaratılış öncesi de vardı
Plato

Tanrı vardır, çünkü matematik tutarlıdır; şeytan vardır, çünkü bunu ispat edemiyoruz
Morris Kline

Doğanın muazzam kitabının dili matematiktir
Galileo

Kara delikler, Tanrının 0′a böldüğü yerlerdir
Steven Wright

Resim bir bilimdir ve tüm bilimler matematiğe dayanır İnsanın ortaya koyduğu hiçbir şey matematikte yerini bulmaksızın bilim olamaz
Leonardo Da Vinci

Şu an ispatlananlar, bir zamanlar sadece tasavvurdu
Atasözü

Matematik düzen, simetri ve limitleri ortaya koyar ve bunlar güzelliğin en muhteşem formlarıdır
Aristotle

Ne kadar çok bilirsen, o kadar az emin olabilirsin
Voltaire

Aritmetik, ayakkabıları çıkarmadan yirmiye kadar sayabilmektir
Mickey Mouse

Dinsiz ilim topal, ilimsiz din kördür
Albert Einstein

Matematik bilimlerin sultanıdır
Carl Friedrich Gauss

Matematiksel olarak gösterilemeyen hiçbir araştırma gerçel bilim sayılamaz
Leonardo da Vinci

Eğer mutsuzsam, matematikle uğraşıp mutlanırım Eğer mutlu isem; matematikle uğraşıp mutluluğumu muhafaza ederim
P Turan

Allah kainatı matematik dilinde yaratmıştır
Galileo

Matematik aşk gibidir: Basit bir fikir, fakat her an karmaşıklaşabilir
R Drabek

Bariz” matematikteki en tehlikeli sözcüktür
ET Bell

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.